ΠαθήσειςEconomist: Αλλαγή στη διαχείριση της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου

Economist: Αλλαγή στη διαχείριση της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου

- Advertisement -

Τα ευρήματα μιας νέας Έκθεσης του Economist Impact, με την υποστήριξη της AstraZeneca*, αναδεικνύουν το αυξανόμενο φορτίο της χρόνιας νεφρικής νόσου (ΧΝΝ) στην Ελλάδα ως μία σύγχρονη «επιδημία» και την επείγουσα ανάγκη για ανάληψη δράσης. Η έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη υιοθέτησης πολιτικών υγείας με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση και παρέμβαση που θα συμβάλουν στη βέλτιστη διαχείριση της νόσου1.

Τα ευρήματα μιας νέας Έκθεσης του Economist Impact, με την υποστήριξη της AstraZeneca*, αναδεικνύουν το αυξανόμενο φορτίο της χρόνιας νεφρικής νόσου (ΧΝΝ) στην Ελλάδα

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Η συχνότητα εμφάνισης της ΧΝΝ είναι μεγαλύτερη από άλλες, πιο ευρέως γνωστές ασθένειες και αυτό δημιουργεί ένα σημαντικό και συνεχώς αυξανόμενο κοινωνικοοικονομικό φορτίο2, ωστόσο εξακολουθεί να είναι υποδιαγνωσμένη3. Η ΧΝΝ επηρεάζει περίπου το 10% του ενήλικου πληθυσμού στην Ελλάδα ενώ έχουμε έναν από τους μεγαλύτερους ρυθμούς εισαγωγής νέων ασθενών σε θεραπείες νεφρικής υποκατάστασης10.

Η έκθεση παραθέτει προτάσεις στοχευμένων πολιτικών που αποσκοπούν στη μείωση του φορτίου της ΧΝΝ και σε πολλαπλά οφέλη για ασθενείς, επαγγελματίες υγείας και το σύστημα υγείας. Ορισμένες από αυτές τις συστάσεις περιλαμβάνουν:

  • Προτεραιοποίηση της ΧΝΝ και χάραξη ενιαίας στρατηγικής και ολοκληρωμένου πλαισίου πολιτικών για τη διαχείριση της ΧΝΝ
  • Καταγραφή κατευθυντήριων οδηγιών για την έγκαιρη αναγνώριση και διαχείριση της ΧΝΝ
  • Διεύρυνση του μητρώου ασθενών με ΧΝΝ σε όλα τα στάδια της νόσου και όχι μόνο για τους ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού σταδίου
  • Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και αξιοποίηση δεδομένων και λειτουργιών του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
  • Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής ηλεκτρονικών φακέλων υγείας (EHR)
  • Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην περίθαλψη ασθενών με ΧΝΝ και του γενικού πληθυσμού
  • Προγράμματα πρόληψης με στόχο την έγκαιρη διάγνωση, που επιτρέπει την έγκαιρη παρέμβαση και καλύτερη μακροχρόνια διαχείριση όσων πάσχουν από τη νόσο αλλά και συμβολή στη μείωση της πίεσης στο σύστημα υγείας

Η έκθεση, που εντάσσεται στα πλαίσια μίας ευρείας μελέτης, διεξήχθη από το Economist Impact σε 10 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο: https://impact.economist.com/perspectives/health/chronic-kidney-disease

ΧΝΝ

Η ΧΝΝ είναι μια σοβαρή, εξελικτική κατάσταση, που επηρεάζει σχεδόν 850 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως4. Η ΧΝΝ χαρακτηρίζεται από μειωμένη νεφρική λειτουργία (που φαίνεται από μειωμένο εκτιμώμενο ρυθμό σπειραματικής διήθησης (eGFR) ή δείκτες νεφρικής βλάβης, ή και τα δύο, για τουλάχιστον τρεις μήνες)5.

Οι πιο συχνές αιτίες της ΧΝΝ είναι ο σακχαρώδης διαβήτης, η αρτηριακή υπέρταση και η σπειραματονεφρίτιδα6. Η ΧΝΝ σχετίζεται με σημαντική νοσηρότητα των ασθενών και αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών (CV) συμβάντων, όπως καρδιακή ανεπάρκεια (HF) και πρόωρο θάνατο7. Στο πιο προχωρημένο και σοβαρό στάδιο, γνωστό ως νεφρική νόσο τελικού σταδίου (ESKD), η νεφρική βλάβη και η επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας έχουν προχωρήσει σε σημείο, που απαιτείται αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση νεφρού8. Η πλειονότητα των ασθενών με ΧΝΝ είναι πιο πιθανό να πεθάνει από καρδιαγγειακά αίτια πριν φτάσουν στην ESKD9.

Έκθεση Economist Impact

Η έκθεση του Economist Impact, με την υποστήριξη της AstraZeneca*, παρουσιάζει τα ευρήματα μιας εις βάθος έρευνας για την κατανόηση του φορτίου της ΧΝΝ στην Ελλάδα και την εξεύρεση λύσεων, όπως η στοχευμένη αλλαγή πολιτικής, που έχουν τη δυνατότητα να περιορίσουν το αυξανόμενο κοινωνικό-οικονομικό φορτίο της ΧΝΝ. Η έρευνα βασίζεται σε ένα εμπεριστατωμένο ερευνητικό πρόγραμμα που διεξήγαγε ο Economist Impact σε 10 ευρωπαϊκές χώρες: Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Ισπανία1. Έχουν εκπονηθεί εκθέσεις για τα συγκεντρωντικά ευρήματα σε όλες τις χώρες, καθώς και για κάθε μεμονωμένη χώρα.

*Αυτή η λευκή βίβλος είναι ένα από τα παραδοτέα ενός ευρύτερου έργου του Economist Impact, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την AstraZeneca.

Η AstraZeneca στο CVRM

Ο τομέας των Καρδιο- Νεφρο- Μεταβολικών νοσημάτων (CVRM), συνιστούν έναν από τους κύριους θεραπευτικούς τομείς της AstraZeneca και αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης για την Εταιρεία. Ακολουθώντας την επιστήμη για να κατανοήσει σαφέστερα τους υποκείμενους δεσμούς μεταξύ της καρδιάς, των νεφρών και του παγκρέατος, η AstraZeneca επενδύει σε ένα χαρτοφυλάκιο φαρμάκων για την προστασία των οργάνων και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων, επιβραδύνοντας την εξέλιξη της νόσου, μειώνοντας τους κινδύνους και αντιμετωπίζοντας τις συννοσηρότητες.

Φιλοδοξία της Εταιρείας είναι να τροποποιήσει ή να ανακόψει τη φυσική πορεία των νοσημάτων του CVRM και ενδεχομένως να αναδιαμορφώσει τα όργανα και να αποκαταστήσει τη λειτουργία τους, συνεχίζοντας να παρέχει τροποποιητική επιστήμη που βελτιώνει τις θεραπευτικές πρακτικές και την καρδιαγγειακή υγεία για εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως.

Σχετικά με την AstraZeneca

Η AstraZeneca είναι μια παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία, που εστιάζει στην ανακάλυψη, ανάπτυξη και εμπορία συνταγογραφούμενων φαρμάκων στην Ογκολογία, τις Σπάνιες Παθήσεις και τη Βιοφαρμακευτική, συμπεριλαμβανομένων των Καρδιαγγειακών, Νεφρικών και Μεταβολικών παθήσεων, Αναπνευστικών παθήσεων και στην Ανοσολογία. Με έδρα το Κέιμπριτζ του Ηνωμένου Βασιλείου, η AstraZeneca δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες και τα καινοτόμα φάρμακά της χρησιμοποιούνται από εκατομμύρια ασθενείς σε όλο τον κόσμο. Περισσότερες πληροφορίες για την AstraZeneca μπορείτε να βρείτε εδώ.

Βιβλιογραφία

1. The Economist Impact [Internet] https://impact.economist.com/perspectives/health/chronic-kidney-disease

2. Neuen BL, et al. Chronic kidney disease and the global NCDs agenda. BMJ Glob Health. 2017;2(2):e000380.

3. ISN. Early diagosis of chronic kidney disease. Brussels: International Society of Nephrology, 2021. Available from: https://www3.weforum.org/docs/WEF_CKD_discussion_paper_PHSSR.pdf

4. Jager KJ, et al. A single number for advocacy and communication-worldwide more than 850 million individuals have kidney diseases. Nephrol Dial Transplant. 2019;34(11):1803-1805.

5. Bikbov B, et al. Global, regional, and national burden of chronic kidney disease, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017 Global Burden of CKD. Lancet 2020; 395: 709–33.

6. National Kidney Foundation [Internet]. Kidney Disease: Causes; 2015 [cited 2023 Jan 31]. Available from: https://www.kidney.org/news/newsroom/fsindex

7. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) [Internet]. Chronic kidney disease in the United States; 2021 [cited 2023 Jan 31]. Available from: https://www.cdc.gov/kidneydisease/publications-resources/2019-national-facts.html.

8. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) [Internet]. Chronic kidney disease in the United States; 2021 [cited 2023 Jan 31]. Available from: https://www.cdc.gov/kidneydisease/publications-resources/2019-national-facts.html.

9. Briasoulis A, et al. Chronic kidney disease as a coronary artery disease risk equivalent. Curr Cardiol Rep. 2013;15(3):340.

10. ERA-EDTA. ERA-EDTA Registry, Annual Report 2019. 2021

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ