ΙΑΣΩ: Αυξημένα κατά 29,91% τα καθαρά κέρδη του Ομίλου στο 6μηνο

Αύξηση κατά 29,91% εμφάνισαν τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ΙΑΣΩ, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσίευσε για το Α’ εξάμηνο του έτους.

Αύξηση κατά 29,91% εμφάνισαν τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ΙΑΣΩ, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσίευσε για το Α’ εξάμηνο του έτους.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Συγκεκριμένα, τα συγκρίσιμα – χωρίς την επίδραση του «ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΕ» – αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2019 για τον Όμιλο ΙΑΣΩ, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας είναι τα εξής:

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, μετά από rebate και claw-back, ανήλθε το πρώτο εξάμηνο 2019 στα 49,17 εκατ. ευρώ, έναντι 47,44 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, καταγράφοντας αύξηση κατά 3,64%.

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ: Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 4,84% και ανήλθαν στα 12,02 εκατ. ευρώ από 11,46 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ(EBITDA): Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 1,61% και ανήλθαν στα 13,67 εκατ. ευρώ από 13,45 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 7,69 εκατ. ευρώ, έναντι 6,56 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περσινό διάστημα, καταγράφοντας άνοδο κατά 17,18%

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ: Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 4,79 εκατ. ευρώ, από 3,69 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, καταγράφοντας αύξηση κατά 29,91.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΙΑΣΩ GENERAL

Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2019, λαμβάνοντας υπόψη την επισήμανση ότι τα ενοποιημένα αποτελέσματα του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου ενσωματώνουν, για την περίοδο 1/1/-5/4/2018, τη θυγατρική «ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΕ» και ως εκ τούτου δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα, είναι τα ακόλουθα:

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, μετά από rebate και claw-back, ανήλθε το πρώτο εξάμηνο 2019 στα 49,17 εκατ. ευρώ. Έναντι 55,35 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Καταγράφοντας μείωση κατά 11,2%. Η μείωση οφείλεται στο γεγονός ότι το πρώτο εξάμηνο του 2018 περιλαμβάνει για την περίοδο 1/1-5/4/2018 και την ΙΑΣΩ GENERAL.

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ: Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 3,9% και ανήλθαν στα 12,02 εκατ. ευρώ. Από 12,51 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Η μείωση οφείλεται στη ως άνω αναφερόμενη διαφορά ενσωμάτωσης.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ(EBITDA): Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 2,6%. Ανήλθαν στα 13,67 εκατ. ευρώ. Από 14,04 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Η μείωση οφείλεται στη ως άνω αναφερόμενη διαφορά ενσωμάτωσης.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 7,69 εκατ. ευρώ. Έναντι 14,14 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Καταγράφοντας πτώση κατά 45,6%. Σημειώνεται ότι τα ενοποιημένα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2018 ενσωματώνουν το κέρδος, που ενεγράφη από την πώληση της ΙΑΣΩ GENERAL.

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ: Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 4,79 εκατ. ευρώ. Από 11,26 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Καταγράφοντας πτώση κατά 57,4%. Σημειώνεται ότι τα κέρδη μετά από φόρους του πρώτου εξαμήνου 2018 επηρεάστηκαν θετικά από την πώληση της ΙΑΣΩ General.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ