Γιατροί και Φαρμακοποιοί στις 300 νέες προσλήψεις -Περιφέρεια Αττικής

Γιατροί, Οδοντίατροι και Φαρμακοποιοί προβλέπονται μεταξύ άλλων στις 300 νέες προσλήψεις υπαλλήλων, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) που προωθεί η Περιφέρεια Αττικής.

Γιατροί, Οδοντίατροι και Φαρμακοποιοί προβλέπονται μεταξύ άλλων στις 300 νέες προσλήψεις υπαλλήλων, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) που προωθεί η Περιφέρεια Αττικής.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Σύμφωνα με το έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020, οι νέες προσλήψεις κινούνται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος λόγω σημαντικής υποστελέχωσης.

Στην κατηγορία “Γιατρούς και Οδοντιάτρους”, το σχετικό έγγραφο για τις προσλήψεις, αναφέρει πως υπάρχει έλλειψη σχετικού προσωπικού στην Περιφέρεια Αττικής. Ο αριθμός ανέρχεται μόλις σε τριάντα έναν (31) υπαλλήλους. Δεν επαρκεί για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Υγειονομικού Ελέγχου. Ανάγονται στη διαφύλαξη της υγείας του πληθυσμού (εμβολιασμοί, εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής, οδοντιατρικής και ψυχικής υγιεινής κλπ).

Για τους ΠΕ Φαρμακοποιών, ΠΕ Φαρμακοποιών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ και ΠΕ Φαρμακοποιών Ελεγκτών:

Το υπάρχον προσωπικό ανέρχεται μόλις σε επτά (7) Φαρμακοποιούς, οι οποίοι αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες των υπηρεσιών σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες που αφορούν ιδίως στην έκδοση αδειών ίδρυσης φαρμακείων και φαρμακαποθηκών καθώς και στον έλεγχο αυτών.

Η αρμόδια υπηρεσία στην Περιφέρεια Αττικής, εισηγήθηκε τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού και δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής, για το έτος 2020, λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό αριθμό κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού, ο οποίος ανέρχεται σε 990 για το τακτικό προσωπικό και σε 11 για τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή.

Όπως αναφέρεται σε χαρακτηριστικό σημείο της συνεδρίασης, ”από της ιδρύσεως της Περιφέρειας Αττικής, ήτοι από τον Ιανουάριο του 2011, δεν 3 έχει εκδοθεί από το ΑΣΕΠ καμία προκήρυξη πρόσληψης τακτικού προσωπικού στην Περιφέρεια Αττικής”.

Ο αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, κ. Νίκος Πέπας, αιτιολόγησε το «κατεπείγον» της συζήτησης για τις προσλήψεις, επικαλούμενος την «καταληκτική ημερομηνία 26 Νοεμβρίου» που επέβαλε «ταχύτατες διαδικασίες στην οικονομική επιτροπή». Στην συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου σημείωσε ότι η κατανομή των θέσεων κατά κατηγορία έγινε όπως διαβιβάστηκαν από τον περιφερειάρχη ως εξής: δικηγόροι, γεωτεχνικών ΠΕ, διοικητικού-οικονομικού, ιατρών και οδοντιάτρων, φαρμακοποιών, κοινωνικών λειτουργών, μηχανικών περιβάλλοντος, κ.λ.π.

Η εισήγηση για προσλήψεις στην Περιφέρεια Αττικής αφορά τις εξής ειδικότητες:
 • ΠΕ Γεωτεχνικών (γεωπόνους, κτηνιάτρους, δασολόγους και ιχθυολόγους)
 • ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
 • ΠΕ Ιατρών
 • ΠΕ Οδοντιάτρων
 • ΠΕ Φαρμακοποιών
 • ΠΕ Φαρμακοποιών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ
 • ΠΕ Φαρμακοποιών Ελεγκτών
 • ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
 • ΠΕ Μηχανικών – προσλήψεις
 • ΤΕ Μηχανικών
 • ΠΕ Περιβάλλοντος
 • ΠΕ Πληροφορικής
 • ΤΕ Πληροφορικής
 • ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
 • ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
 • ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας
 • ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων
 • ΔΕ Οδηγών
 • ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων
 • ΔΕ Σπερματεγχυτών
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων
 • ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
 • Δικηγόροι με έμμισθη εντολή

Σύμφωνα με το έγγραφο της συνεδρίασης, οι πόροι για τις νέες προσλήψεις στην Περιφέρεια Αττικής έχουν ήδη εξασφαλιστεί.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ