Roche: Η στρατηγική για εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα (PHC)

Η εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα είναι μια ολιστική προσέγγιση που εφαρμόζεται σε όλες τις πτυχές της έρευνας, της ανάπτυξης και της διάθεσης λύσεων υγειονομικής περίθαλψης. Σημαίνει τη μετάβαση από μια προσέγγιση της αντιμετώπισης των νόσων κατάλληλη για όλους σε μια εξατομικευμένη προσέγγιση που προσφέρει στον καθέναν την καταλληλότερη περίθαλψη ειδικά γι’ αυτόν.

Η εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα είναι μια ολιστική προσέγγιση που εφαρμόζεται σε όλες τις πτυχές της έρευνας, της ανάπτυξης και της διάθεσης λύσεων υγειονομικής περίθαλψης

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Επί πολλά χρόνια, ως εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα αποκαλούσαμε την εξέταση για έναν βιοδείκτη σχετιζόμενο με τη νόσο και την χορήγηση στοχευμένης θεραπείας. Σήμερα, αναφερόμαστε στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στην ιατρική φροντίδα, η οποία ξεκινά από την πρόληψη μιας νόσου ώστε το άτομο να μην ασθενήσει ή την πρώιμη διάγνωση της νόσου και συνεχίζεται μέσω της έγκαιρης παρέμβασης (όταν η θεραπεία γίνει απαραίτητη) και της συνεχούς παρακολούθησης και περίθαλψης.

Για τη Roche, η εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα κατέχει κεντρική θέση στη στρατηγική ολόκληρης της εταιρείας, και αξιοποιεί τα διαγνωστικά μέσα, τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα ψηφιακά εργαλεία για την αύξηση του οφέλους για τον ασθενή.

Αντί να αντιμετωπίζουμε τα επιμέρους στοιχεία της αλληλουχίας της ιατρικής φροντίδας — πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση— ξεχωριστά, στη Roche τα προσεγγίζουμε ως ένα ενιαίο σύστημα, στο πλαίσιο του οποίου μπορούμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις. Ο στόχος μας είναι να περιορίσουμε την περιπλοκότητα και το κόστος, βελτιώνοντας παράλληλα τα αποτελέσματα, τόσο για τους ασθενείς όσο και για την κοινωνία. Αυτό συμπεριλαμβάνει τόσο τις εκβάσεις της θεραπείας όσο και την εμπειρία του ασθενούς, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο κάθε ασθενής λαμβάνει τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη.

Ο ρόλος των δεδομένων, της αναλυτικής και των ψηφιακών εργαλείων υγείας

Η σύγκλιση της πρωτοποριακής επιστημονικής γνώσης, των δεδομένων, της αναλυτικής και της τεχνολογίας, υφιστάμενης και νέας, βρίσκεται στον πυρήνα του οράματος της Roche σχετικά με την εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα. Όταν τα δεδομένα γίνονται γνώση, τα συστήματα εξάγουν γόνιμα συμπεράσματα, οι εκβάσεις βελτιώνονται και οι ασθενείς επωφελούνται.

Σήμερα, η υγειονομική περίθαλψη βρίσκεται σε σημείο καμπής αναφορικά με την απαραίτητη ποιότητα, το βάθος και την κλίμακα των δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να οδηγήσουν σε σημαντική αλλαγή της εμπειρίας της περίθαλψης, προκειμένου να προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε ασθενούς μεμονωμένα. Από την παροχή γνώσης για την έρευνα και ανάπτυξη λύσεων περίθαλψης έως τη βελτίωση του σχεδιασμού των κλινικών μελετών για τη βελτιστοποίηση της περίθαλψης και την επιτάχυνση της πρόσβασης, τα δεδομένα, η αναλυτική και τα ψηφιακά εργαλεία υγείας υποστηρίζουν όλες τις πτυχές της εξατομικευμένης ιατρικής φροντίδας.

Στο παρελθόν, τα δεδομένα σχετικά με τους συσχετισμούς μεταξύ της νόσου, της θεραπείας και των εκβάσεων στον ασθενή συλλέγονταν σχεδόν αποκλειστικά από το περιβάλλον των ελεγχόμενων κλινικών μελετών. Σήμερα, τα δεδομένα που δημιουργούνται μέσω της τακτικής επαφής των ανθρώπων με το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης (π.χ. επισκέψεις ρουτίνας στον γιατρό ή φορητές συσκευές παρακολούθησης της υγείας) σχηματίζουν μια μεγάλη δεξαμενή πληροφοριών, οι οποίες είναι γνωστές και ως δεδομένα καθημερινής κλινικής πρακτικής (real-world data). Αυτά τα δεδομένα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν πληροφορίες για τη βελτίωση της περίθαλψης των ασθενών.

Ωστόσο, αυτά τα δεδομένα βρίσκονται μέσα στα μεμονωμένα αρχεία των ασθενών και συχνά δεν είναι οργανωμένα ή δομημένα με τρόπο που να επιτρέπει στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να διακρίνουν τις πληροφορίες που τους επιτρέπουν να δράσουν, με σκοπό τη βελτίωση της περίθαλψης. Η μετατροπή αυτών των δεδομένων από πραγματικές συνθήκες σε «ουσιαστικά δεδομένα σε κλίμακα» είναι ο βασικός παράγοντας για τη δημιουργία νέας γνώσης στην οποία θα βασιστούν νέα διαγνωστικά μέσα, θεραπείες και εργαλεία για την υποστήριξη της λήψης κλινικών αποφάσεων, καθώς και για τη δημιουργία οικοσυστημάτων υγειονομικής περίθαλψης που συνεχώς μαθαίνουν από την επαφή με τον κάθε ασθενή.

Γιατί οι συνεργασίες είναι απαραίτητες για να γίνει η εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα πραγματικότητα

Η εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα και οι επιπτώσεις της στις ζωές των ανθρώπων μπορούν να γίνουν πραγματικότητα αποκλειστικά μέσω συνεργασιών σε όλους τους τομείς, με βάση ένα κοινό όραμα και σκοπό. Μια συλλογική προσπάθεια που περιλαμβάνει όλους τους φορείς του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης δίνει σε όλους τη δυνατότητα να συμβάλλουν με τη δική τους, μοναδική οπτική, τις εξειδικευμένες γνώσεις και την εμπειρία. Στη Roche πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο συνδυασμός της βαθιάς επιστημονικής τεχνογνωσίας που διαθέτουμε, της ολιστικής προσέγγισης του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και της στενής συνεργασίας με εταίρους από ολόκληρο το οικοσύστημα, θα κάνει την εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα πραγματικότητα για τους ασθενείς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η δική μας συνεισφορά στο να γίνει πραγματικότητα η εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα σήμερα

Στη Roche καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να είμαστε συντονιστές, καταλύτες και συνεργάτες σε αυτό το επίτευγμα. Συνάπτουμε συνεργασίες σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, ώστε να δημιουργήσουμε νέες προσεγγίσεις και λύσεις, ενώ συνειδητοποιούμε απόλυτα την επείγουσα φύση της δεδομένης χρονικής στιγμής. Για εμάς, εξατομικευμένη ιατρική φροντίδα σημαίνει πολλά περισσότερα από τη βελτίωση της θεραπείας. Σημαίνει τη βελτίωση της ζωής κάθε ανθρώπου.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ