Πατούλης: Παρέμβαση ΙΣΑ για την ισοτιμία της ιατρικής υπογραφής

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κώστα Τσιάρα, με την οποία εκφράζει την αντίθεση του, σχετικά με προτεινόμενη διάταξη, σε Σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή, στην οποία απαιτείται, για πρώτη φορά, ο σοβαρός λόγος υγείας ως λόγος αναβολής να αποδεικνύεται από ιατρική πιστοποίηση δημόσιου φορέα ή πιστοποιητικό νοσηλείας από ιδιωτικό θεραπευτήριο.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κώστα Τσιάρα, με την οποία εκφράζει την αντίθεση του, σχετικά με προτεινόμενη διάταξη, σε Σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή, στην οποία απαιτείται, για πρώτη φορά, ο σοβαρός λόγος υγείας ως λόγος αναβολής να αποδεικνύεται από ιατρική πιστοποίηση δημόσιου φορέα ή πιστοποιητικό νοσηλείας από ιδιωτικό θεραπευτήριο.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Παράλληλα, για το θέμα επικοινώνησε με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης, ο οποίος ζήτησε να τροποποιηθεί η εν λόγω διάταξη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισοτιμία της ιατρικής υπογραφής. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο του ΙΣΑ ότι θα γίνουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις για να διασφαλιστεί ότι δεν πρόκειται να θιγούν όσοι γιατροί λειτουργούν στο πλαίσιο της ιατρικής δεοντολογίας. Σημειώνεται ότι για τη συγκεκριμένη διάταξη εξέφρασε την έντονη αντίθεση της και η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλογών της χώρας με επιστολή της που απέστειλε στον ΙΣΑ.(πατήστε εδώ)

Ειδικότερα, στην επιστολή του ο ΙΣΑ, προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, επισημαίνονται τα εξής:

«Από τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος μας γνωστοποιήθηκε ότι στο σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019Π13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 123) και λοιπές επείγουσες διατάξεις», που κατατέθηκε στη Βουλή, προωθείται νομοθετική διάταξη για τροποποίηση του άρθρου 349 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που αφορά στην αναβολή ποινικής δίκης, μεταξύ άλλων και για σοβαρούς λόγους υγείας. Με την προτεινόμενη διάταξη απαιτείται, για πρώτη φορά, ο σοβαρός λόγος υγείας ως λόγος αναβολής να αποδεικνύεται από ιατρική πιστοποίηση δημόσιου φορέα ή πιστοποιητικό νοσηλείας από ιδιωτικό θεραπευτήριο.

Ασφαλώς κάθε ιατρική πιστοποίηση μπορεί να ελεγχθεί με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο από το δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή και η έκδοση ψευδούς ιατρικής πιστοποίησης αποτελεί ποινικό αδίκημα. Η ως άνω ρύθμιση αποτελεί ευθεία παράβαση της διάταξης του άρθρου 5 του v. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας), η οποία ρητά προβλέπει ότι τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις, που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των αρχών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Ιδιώτες ιατρούς. Αντιλαμβάνεστε ότι μία τέτοια ρύθμιση θίγει την τιμή και την αξιοπρέπεια των συναδέλφων μας και τον πυρήνα του δικαιώματος άσκησης του ιατρικού λειτουργήματος και παρακαλούμε για την δική σας άμεση παρέμβαση για την απαιτούμενη διόρθωση.»

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ