Νέες θέσεις Νοσηλευτικού Προσωπικού στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό

Συνολικά 21 θέσεις εργασίας για Νοσηλευτικό Προσωπικό προκηρύσσει το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, οι οποίες αφορούν: 10 θέσεις για ΠΕ Νοσηλευτές, 6 θέσεις για ΤΕ Νοσηλευτές και 5 ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτές.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Οι υποψήφιοι οι οποί θα επιλεγούν, θα συνάψουν αρχικά σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για δοκιμαστική περίοδο ενός (1) έτους και μετά την επιτυχή περάτωση της περιόδου αυτής, σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Για τις 10 θέσεις ΠΕ, τα επιθυμητά προσόντα, όπως περιγράφονται από το Ωνάσειο, είναι:

Ε.1. Μεταπτυχιακές σπουδές σε αντικείμενο συναφές με το επάγγελμα.

Ε.2. Εργασιακή εμπειρία με καρδιολογικούς ή/και καρδιοχειρουργικούς ασθενείς, ενήλικες ή παιδιά.

Ε.3. Γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προκειμένου για αλλοδαπούς υποψηφίους, απαιτείται πολύ καλή γνώση και της ελληνικής γλώσσας.

Ε.4. Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (πιστοποίηση ECDL ή ανάλογη, υπολογιστικά φύλλα, SPSS, κλπ)

Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με βάση τα κριτήρια του πίνακα που ακολουθεί. Η επιλογή του υποψηφίου στον οποίο θα προσφερθεί η θέση θα πραγματοποιηθεί με βάση την βαθμολογία την οποία θα έχει επιτύχει.

Αναλυτικά δείτε πατώντας εδώ

Για τις έξι θέσεις νοσηλευτών/ νοσηλευτριών τεχνολογικής εκπαίδευσης, τα επιθυμητά προσόντα, σύμφωνα με το Ωνάσειο, είναι:

Ε.1. Μεταπτυχιακές σπουδές σε αντικείμενο συναφές με το επάγγελμα.

Ε.2. Εργασιακή εμπειρία με καρδιολογικούς ή/και καρδιοχειρουργικούς ασθενείς, ενήλικες ή παιδιά.

Ε.3. Γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προκειμένου για αλλοδαπούς υποψηφίους, απαιτείται πολύ καλή γνώση και της ελληνικής γλώσσας.

Ε.4. Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (πιστοποίηση ECDL ή ανάλογη, υπολογιστικά φύλλα, SPSS, κλπ)

Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με βάση τα κριτήρια του πίνακα που ακολουθεί. Η επιλογή του υποψηφίου στον οποίο θα προσφερθεί η θέση θα πραγματοποιηθεί με βάση την βαθμολογία την οποία θα έχει επιτύχει.

Αναλυτικά δείτε πατώντας εδώ

Ενώ για τις πέντε θέσεις βοηθών Νοσηλευτών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα επιθυμητά προσόντα είναι:

Ε.1. Εργασιακή εμπειρία με καρδιολογικούς ή/και καρδιοχειρουργικούς ασθενείς, ενήλικες ή παιδιά.

Ε.2. Γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προκειμένου για αλλοδαπούς υποψηφίους, απαιτείται πολύ καλή γνώση και της ελληνικής γλώσσας.

Ε.3. Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (πιστοποίηση ECDL ή ανάλογη, υπολογιστικά φύλλα, SPSS, κλπ)

Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με βάση τα κριτήρια του πίνακα που ακολουθεί. Η επιλογή του υποψηφίου στον οποίο θα προσφερθεί η θέση θα πραγματοποιηθεί με βάση την βαθμολογία την οποία θα έχει επιτύχει.

Αναλυτικά δείτε πατώντας εδώ

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν έως την Παρασκευή 01.03.2019 και ώρα 15:00, σε ηλεκτρονική μορφή είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], είτε με ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης δεδομένων (CD ή USB) το οποίο θα πρέπει να παραδοθεί επί αποδείξει στο Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού-Μισθοδοσίας του ΩΚΚ (Λ. Συγγρού 356, 176 74 Καλλιθέα, τηλ. 210 94 93 103) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 έως 15:00.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ