ΕΛΕΑΝΑ: Τα βιο-ομοειδή είναι το ίδιο ασφαλή με τα βιολογικά φάρμακα

Τα βιο-ομοειδή είναι το ίδιο ασφαλή και αποτελεσματικά με τα βιολογικά φάρμακα αναφοράς, ενώ η αξία της άσκησης στην αντιμετώπιση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας είναι πλέον σαφής και αποδεδειγμένη ενώ σε ξένες χώρες συνταγογραφείται, όπως επισημάνθηκε στη διάρκεια του webinar που πραγματοποίησε η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛΕΑΝΑ) μέσω της σελίδας της στο Facebook με την ευγενική υποστήριξη της εταιρείας Viatris.

Τα βιο-ομοειδή είναι το ίδιο ασφαλή και αποτελεσματικά με τα βιολογικά φάρμακα αναφοράς, ενώ η αξία της άσκησης στην αντιμετώπιση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας είναι πλέον σαφής και αποδεδειγμένη ενώ σε ξένες χώρες συνταγογραφείται, όπως επισημάνθηκε στη διάρκεια του webinar που πραγματοποίησε η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛΕΑΝΑ) μέσω της σελίδας της στο Facebook με την ευγενική υποστήριξη της εταιρείας Viatris.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Η εισαγωγή των βιολογικών παραγόντων έχει βελτιώσει δραματικά τη θεραπεία και την πρόγνωση των ασθενών με φλεγμονώδεις αρθρίτιδες τις τελευταίες δύο δεκαετίες τόνισε ο Αναπληρωτής Καθ. Ρευματολογίας Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Δ’ Παν. Παθολογικής Κλινικής ΑΠΘ, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» κος Θεόδωρος Δημητρούλας. Το οικονομικό τίμημα όμως είναι ιδιαίτερα σημαντικό, με τη συνολική δαπάνη να έχει αυξηθεί σε επίπεδα που είναι δύσκολα διαχειρίσιμα ακόμη και για συστήματα υγείας εύπορων κρατών. Λύση στο παραπάνω πρόβλημα δίνουν τα βιο-ομοειδή φάρμακα των οποίων η χαμηλότερη τιμή τους αυξάνει την προσβασιμότητα του ασθενούς στο φάρμακο, όχι μόνο σε αυτά με το χαμηλότερο κόστος, αλλά από την συνολική οικονομία που επιτυγχάνεται και στο καινοτόμο που θεραπεύει παθήσεις ανίατες μέχρι πρότινος.

Τα βιο-ομοειδή, συνέχισε ο κος Δημητρούλας, αποτελούν βιολογικά μόρια που παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό ομοιότητας με τα πρωτότυπα βιολογικά φάρμακα (προϊόντα αναφοράς) των οποίων έχει λήξει το διάστημα αποκλειστικότητας της πατέντας τους και έτσι είναι δυνατή η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας σε βιο-ομοειδή προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές.

Είναι δε το ίδιο ασφαλή και αποτελεσματικά όσο τα βιολογικά φάρμακα αναφοράς καθώς:

• Εγκρίνονται σύμφωνα με τα ίδια πρότυπα φαρμακευτικής ποιότητας, ασφάλειας και
αποτελεσματικότητας που ισχύουν για όλα τα εγκεκριμένα βιολογικά φάρμακα
• Η ασφάλεια των βιο-ομοειδών παρακολουθείται μέσω των δραστηριοτήτων φαρμακοεπαγρύπνησης, όπως για οποιοδήποτε άλλο φάρμακο
• Ελέγχουν την ποιότητα των φαρμάκων κατά την παραγωγή τους

Όλα τα βιολογικά φάρμακα (προϊόντα αναφοράς και βιο-ομοειδή) είναι μεγάλα πολύπλοκα μόρια που προέρχονται από κυτταρικές σειρές ζωντανών οργανισμών και των οποίων η ανάπτυξη απαιτεί προηγμένη τεχνολογία και καινοτόμες, εξειδικευμένες διαδικασίες παραγωγής. Υπ’ αυτή την έννοια, τα βιολογικά φάρμακα, είναι θεμελιωδώς διαφορετικά από τα χημικά συνθετικά φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των γενοσήμων, που είναι απλά μόρια που παράγονται – και αντιγράφονται – εύκολα.

Τα βιολογικά φάρμακα δεν είναι δυνατόν να αντιγραφούν ακριβώς λόγω της πολυπλοκότητας της δομής τους. Αντίστοιχα τα βιο-ομοειδή φάρμακα σχεδιάζονται και παρασκευάζονται ώστε να είναι παρεμφερή με τα ήδη υπάρχοντα βιολογικά φάρμακα καθώς η περίπλοκη διαδικασία παρασκευής των βιολογικών παραγόντων δεν επιτρέπει την ακριβή αντιγραφή τους.

Τα βιο-ομοειδή προϊόντα υπόκεινται σε αυστηρές δοκιμασίες και ελέγχους μέσω σύγχρονων υψηλής ποιότητας αναλυτικών μελετών, συμπεριλαμβανομένου συγκριτικού δομικού και λειτουργικού χαρακτηρισμού, ακολουθούμενου από μη κλινικές και άλλες κλινικές μελέτες ώστε να αποδειχθεί η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σε σχέση με τα προϊόντα αναφοράς. Μόνο μετά από ενδελεχή έλεγχο επιτυγχάνεται η έγκριση χορήγησης του βιο-ομοειδούς που αφορά τις ενδείξεις του προϊόντος αναφοράς.

Η EULAR καθώς και η ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ έχουν εκδώσει συστάσεις και οδηγίες που συστήνουν τη χορήγηση των βιο-ομοειδών σε ασθενείς που χρειάζεται να λάβουν βιολογικά φάρμακα υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι βασικές αρχές άσκησης ιατρικής, η επικοινωνία-συναπόφαση μεταξύ ασθενή και ιατρού με γνώμονα την κλινική αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του ασθενή.

Η άσκηση είναι μια σημαντική, συμπληρωματική θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών με χρόνια – δυσίατα νοσήματα όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, τόνισε ο κος Ευρυπίδης Καλτσονούδης, Ρευματολόγος, Επιμ. Α’ ΕΣΥ, Ρευματολογική Κλινική ΠΓΝ Ιωαννίνων. Με τις σύγχρονες φαρμακευτικές προσεγγίσεις (τροποποιητικά της νόσου φάρμακα), η πορεία της νόσου και η ποιότητα ζωής που σχετίζεται με αυτή, βελτιώθηκε δραματικά στη στροφή του 21ου αιώνα.

Παρόλα αυτά ένα ποσοστό ασθενών δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις υπάρχουσες θεραπευτικές επιλογές και γεννάται η ανάγκη συμπληρωματικών παρεμβάσεων. Μια τέτοια προσέγγιση είναι η προσθήκη προγραμμάτων άσκησης, η οποία φαίνεται επί τη βάσει στοιχείων, ότι μειώνει σημαντικά τις ανεκπλήρωτες ανάγκες θεραπείας, δηλαδή το κενό που αφήνει η φαρμακευτική αγωγή. Επίσης, αποδεδειγμένα η άσκηση βελτιώνει σημαντικά παραμέτρους και λειτουργίες που σχετίζονται με συννοσηρότητες της νόσου, όπως η μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Πρόκειται για την καταλληλότερη μη φαρμακευτική παρέμβαση η οποία επιφέρει άμεσα και έμμεσα οφέλη και μάλιστα χωρίς καμία επιζήμια επίπτωση στο μυοσκελετικό. Βέβαια τίποτα δεν ισχύει για όλους τους ασθενείς, οπότε απαιτείται εξατομίκευση των προγραμμάτων άσκησης, ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε ασθενή.

Επιπροσθέτως η άσκηση είναι μια οικονομική και αποδοτική παρέμβαση η οποία προϋποθέτει εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, προσδιορισμό των εμποδίων και αξιολόγηση λειτουργικών περιορισμών των ασθενών. Επίσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι προσωπικές προτιμήσεις άσκησης, και να γίνεται εστίαση στην τήρηση των προγραμμάτων από τους ασθενείς. Χρειάζονται ένα πρόγραμμα έντονης άσκησης, το οποίο θα αποσκοπεί στη βελτίωση της αερόβιας ικανότητας και της αντοχής. Το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί με ασκήσεις διατήρησης του εύρους κίνησης και ασκήσεις σταθεροποίησης / συντονισμού. Τέλος, η αξία της άσκησης στην αντιμετώπιση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας είναι πλέον σαφής και αποδεδειγμένη. Όλοι οι ασθενείς με χρόνια νοσήματα θα πρέπει να ενθαρρύνονται να συμπεριλάβουν κάποια μορφή αερόβιας άσκησης και ασκήσεις αντίστασης ως μέρος της συνήθους φροντίδας τους.

H πανδημία COVID-19 έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας και κυρίως στο τομέα της υγείας επεσήμανε ο κος Νικόλαος Κούγκας, Ρευματολόγος, Επιμ. Β’ ΕΣΥ, Δ’ Παν. Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο». Με την υπερφόρτωση των συστημάτων υγείας και την απορρόφηση οικονομικών πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, επηρεάστηκαν σαφώς οι πάσχοντες από χρόνια νοσήματα. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν είναι αρκετές και κυρίως στην επικοινωνία με το θεράποντα ιατρό, που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της σχέσης ιατρού-ασθενούς. Νέοι τρόποι αυτής της επικοινωνίας έχουν έρθει στο προσκήνιο με τη βοήθεια της τεχνολογίας χωρίς όμως να μπορούν να την αντικαταστήσουν στο έπακρο στο προ COVID-19 επίπεδο. Ωστόσο, με τη βοήθεια των εμβολιασμών ευελπιστούμε πως σύντομα θα τα καταφέρουμε να επανέλθουμε στην κανονική, πριν της πανδημίας, εποχή κατέληξε ο κος Κούγκας.

Σχετικά με την Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) είναι ένας κοινωφελής, μη κερδοσκοπικός, οργανισμός αναγνωρισμένος από το κράτος.  Ιδρύθηκε το 1978 στην Αθήνα  και αριθμεί περισσότερα από 5500 μέλη, τα οποία  είναι κυρίως άτομα που νοσούν  από  Ρευματικά Αυτοάνοσα  Νοσήματα, Ρευματολόγοι και ιατροί που ενδιαφέρονται για τις ρευματικές παθήσεις και άτομα που ενδιαφέρονται να συμπαρασταθούν σε αυτούς που πάσχουν ρευματικά από αυτοάνοσα νοσήματα. Όλα τα μέλη εργάζονται εθελοντικά.   Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. είναι καθηγητές Ρευματολογίας σε όλα σχεδόν τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας καθώς και καθηγητές και γιατροί άλλων ειδικοτήτων που σχετίζονται με ρευματισμούς.  H ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. έχει 8 υποκαταστήματα σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας ενώ έχει στρατηγική συνεργασία με τους συλλόγους ΙΑΣΙΣ & ΘΑΛΕΙΑ.

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα εκπροσωπεί την Ελλάδα ως οργάνωση κοινωνικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Οργάνωση EULAR, EULAR PARE ενώ έχει λάβει για τρεις συνεχόμενες χρονιές το 1ο βραβείο από το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ασθενών για τα θέματα «Η επαγγελματική ζωή και τα προβλήματα των ατόμων με ρευματικά νοσήματα», «Δικαιώματα των ατόμων με ρευματικά νοσήματα» και «Σεξουαλική ζωή νεαρών ατόμων με ρευματικά νοσήματα». Τον Ιούλιο 2020 έλαβε το 1ο βραβεία για τη δημιουργία με τη συνεργασία του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τον Αντιρευματικό Σύνδεσμο Κύπρου (CYPLAR του app StigmApp από την PAE ( PAIN ALLIANCE EUROPE).

Είναι ιδρυτικό μέλος του Sjogren Europe και της AGORA PLATFORM, αποκλειστικό μέλος για την Ελλάδα της Επιτροπής Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης των Ηνωμένων Εθνών, της PAIN ALLIANCE EUROPE, του WORLD LUPUS FEDERATION (Παγκόσμιου Οργανισμού για την ενημέρωση για τον Σ.Ε.Λ.), του LUPUS EUROPE , του Vasculitis International (Ομοσπονδία Συλλόγων ασθενών με Αγγειίτιδες), της ASIF (Διεθνής Ένωση Συλλόγων Ασθενών για την Αγκυλοποιητική Σπονδυλοαρθρίτιδα) και του EURORDIS, ενώ συμπεριλαμβάνεται στο Μητρώο Συλλόγων με Διαφάνεια της ΕΕ.

Συμμετέχει σε πλήθος project σε συνεργασία με πανεπιστήμια της χώρας όπως το ΑΠΘ, το ΠΑΔΑ , και το Τμήμα Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας του ΠΑΔΑ που έχουν να κάνουν με δημόσια υγεία & mobile εφαρμογές.

Από το Οκτώβριο 2020 με το Τμήμα Εθνικού Εστιακού Πόλου & Πολιτικών Προαγωγής της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία – του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (European Agency for Safety and Health at Work, EU-OSHA), στο πλαίσιο της Πανευρωπαϊκής εκστρατείας για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας, 2020-2022 με κεντρικό μήνυμα “Μειώστε την καταπόνηση” και βασικό αντικείμενο τη διαχείριση και πρόληψη των Μυοσκελετικών Παθήσεων (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την εργασία.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ