Νέα θεραπεία για ψωριασική αρθρίτιδα και αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το upadacitinib (15 mg) της AbbVie, έναν από του στόματος, άπαξ ημερησίως χορηγούμενο, εκλεκτικό και αναστρέψιμο αναστολέα JAK (κινάση Janus) για τη θεραπεία ενηλίκων με ενεργή ψωριασική αρθρίτιδα και ενεργή αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το upadacitinib (15 mg) της AbbVie, έναν από του στόματος, άπαξ ημερησίως χορηγούμενο, εκλεκτικό και αναστρέψιμο αναστολέα JAK (κινάση Janus) για τη θεραπεία ενηλίκων με ενεργή ψωριασική αρθρίτιδα και ενεργή αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίζεται σε δεδομένα από τρεις πιλοτικές κλινικές μελέτες, SELECT-PsA 1, SELECT-PsA 2 και SELECT-AXIS 1, που καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα του upadacitinib σε πολλές παραμέτρους ενεργότητας της νόσου.*,4-6

«Η ψωριασική αρθρίτιδα και η αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε πολλές πτυχές της ζωής των ατόμων που ζουν με αυτές τις παθήσεις», δήλωσε ο Tom Hudson, MD, Senior VP, R&D, chief scientific officer της AbbVie. «Είμαστε περήφανοι που προσφέρουμε το upadacitinib ως μια νέα θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς με ψωριασική αρθρίτιδα και ως μια πρώτη στην κατηγορία της θεραπευτική επιλογή σε όσους ζουν με αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα. Οι συγκεκριμένες εγκρίσεις αποτελούν σημαντικό ορόσημο στην πορεία της δέσμευσής μας για την ανάπτυξη ενός χαρτοφυλακίου λύσεων, οι οποίες προάγουν τα πρότυπα φροντίδας για τα άτομα που ζουν με ρευματικές παθήσεις».

Πολύπλευρες παθήσεις

«Η ψωριασική αρθρίτιδα και η αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα είναι πολύπλευρες παθήσεις που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό πόνο, περιορισμένη κινητικότητα και μόνιμη δομική βλάβη», δήλωσε ο Iain McInnes, Καθηγητής Ιατρικής και Καθηγητής Ρευματολογίας Versus Arthritis στο Πανεπιστήμιο του Glasgow στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Σε κλινικές μελέτες, το upadacitinib κατέδειξε βελτίωση σε πολλές εκδηλώσεις των συγκεκριμένων παθήσεων. Οι εγκρίσεις του upadacitinib για τη θεραπεία της ψωριασικής αρθρίτιδας και της αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας προσφέρουν στους ιατρούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια σημαντική νέα θεραπευτική επιλογή και στους ασθενείς τους μια νέα ευκαιρία, ώστε να πετύχουν ουσιαστική ανακούφιση από τα εξουθενωτικά συμπτώματά τους».

Και στις δύο κλινικές μελέτες Φάσης 3, SELECT-PsA 1 και SELECT-PsA 2, το upadacitinib πέτυχε το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της ανταπόκρισης ACR20 τη 12η εβδομάδα έναντι εικονικού φαρμάκου σε ενήλικες με ενεργή ψωριασική αρθρίτιδα οι οποίοι παρουσίαζαν ανεπαρκή ανταπόκριση σε μη βιολογικά τροποποιητικά της νόσου αντιρευματικά φάρμακα (DMARD) ή βιολογικά τροποποιητικά της νόσου αντιρευματικά φάρμακα (DMARD), αντίστοιχα.4,5

Βελτίωση στη σωματική λειτουργία

Το upadacitinib πέτυχε επίσης μη κατωτερότητα έναντι του adalimumab# (40 mg, κάθε δεύτερη εβδομάδα) όσον αφορά στην επίτευξη ανταπόκρισης ACR 20 τη 12η εβδομάδα.4 Οι ασθενείς που έλαβαν upadacitinib παρουσίασαν μεγαλύτερη βελτίωση στη σωματική λειτουργικότητα (όπως μετρήθηκε βάσει του δείκτη HAQ-DI [ερωτηματολόγιο αξιολόγησης υγείας-δείκτης αναπηρίας] τη 12η εβδομάδα) και στα συμπτώματα τού δέρματος (όπως μετρήθηκε βάσει επίτευξης PASI-75 τη 16η εβδομάδα)†, ενώ ένα μεγαλύτερο ποσοστό πέτυχε ελάχιστη ενεργότητα της νόσου (MDA) σε σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο την 24η εβδομάδα.4,5

Τι έδειξε η μελέτη

Επιπλέον, το upadacitinib πέτυχε το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της ανταπόκρισης ASAS 40 (κριτήρια ανταπόκρισης της Διεθνούς Εταιρείας για την Αξιολόγηση της Σπονδυλαρθρίτιδας) τη 14η εβδομάδα έναντι του εικονικού φαρμάκου στη μελέτη SELECT-AXIS 1, μία μελέτη Φάσης 2/3 σε ενήλικες ασθενείς με αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα οι οποίοι δεν είχαν λάβει προηγουμένως βιολογικά τροποποιητικά της νόσου αντιρευματικά φάρμακα (DMARD) και παρουσίαζαν ανεπαρκή ανταπόκριση ή δυσανεξία σε μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (NSAIDs).6

Επίσης, το upadacitinib πέτυχε στατιστική σημαντικότητα σε αρκετά, προσαρμοσμένα για πολλαπλότητα, κύρια δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία έναντι του εικονικού φαρμάκου, στα οποία περιλαμβάνονται η μερική ύφεση κατά ASAS (Διεθνής Εταιρεία για την Αξιολόγηση της Σπονδυλαρθρίτιδας) τη 14η εβδομάδα και η βελτίωση κατά 50% στον Δείκτη Ενεργότητας Νόσου Αγκυλοποιητικής Σπονδυλίτιδας (BASDAI 50) τη 14η εβδομάδα.6

Αποτελέσματα ασφάλειας

Τα αποτελέσματα ασφάλειας από τις μελέτες SELECT-PsA 1, SELECT-PsA 2 και SELECT-AXIS 1 έχουν ήδη ανακοινωθεί και ήταν αντίστοιχα με εκείνα που παρατηρήθηκαν στη ρευματοειδή αρθρίτιδα, χωρίς να εντοπιστούν νέοι σημαντικοί κίνδυνοι ασφάλειας.3-6 Ενοποιημένα δεδομένα ασφάλειας για τις μελέτες SELECT-PsA 1 και SELECT-PsA 2 έως την 24η εβδομάδα δείχνουν ότι παρουσιάστηκαν Σοβαρές Ανεπιθύμητες Ενέργειες στο 4,1% των ασθενών στην ομάδα θεραπείας με upadacitinib 15 mg σε σύγκριση με 3,7% στην ομάδα θεραπείας με adalimumab και 2,7% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου.3-5

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν με upadacitinib 15 mg ήταν λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού, ρινοφαρυγγίτιδα, αυξημένα επίπεδα κρεατινικής φωσφοκινάσης αίματος (CPK), αυξημένα επίπεδα αλανινικής τρανσαμινάσης (ALT) και αυξημένα επίπεδα ασπαρτικής τρανσαμινάσης (AST).3-5 Στη μελέτη SELECT-AXIS 1, αναφέρθηκαν Σοβαρές Ανεπιθύμητες Ενέργειες στο 1% των ασθενών τόσο στην ομάδα θεραπείας με upadacitinib 15 mg όσο και στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν με το upadacitinib 15 mg ήταν αυξημένα επίπεδα κρεατινικής φωσφοκινάσης αίματος (CPK), διάρροια, ρινοφαρυγγίτιδα, πονοκέφαλος και ναυτία.3,6

Η Άδεια Κυκλοφορίας σημαίνει ότι το upadacitinib είναι εγκεκριμένο σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Το upadacitinib είναι ήδη εγκεκριμένο για τη θεραπεία ενηλίκων με μέτρια έως σοβαρή ενεργή ρευματοειδή αρθρίτιδα.2

Σχετικά με την ψωριασική αρθρίτιδα και την αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα

Η ψωριασική αρθρίτιδα και η αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα αποτελούν εξουθενωτικές παθήσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρό πόνο, περιορισμένη κινητικότητα και μόνιμη δομική βλάβη.7-9 Παρ’ όλο που έχουν σημειωθεί θεραπευτικές εξελίξεις, πολλοί άνθρωποι με αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα και ψωριασική αρθρίτιδα συχνά δεν πετυχαίνουν τους θεραπευτικούς τους στόχους.10,11

Η ψωριασική αρθρίτιδα είναι μία ετερογενής, συστηματική φλεγμονώδης πάθηση με κύριες εκδηλώσεις σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των αρθρώσεων και του δέρματος.12 Στην ψωριασική αρθρίτιδα, το ανοσοποιητικό σύστημα προκαλεί την εκδήλωση φλεγμονής που είναι δυνατό να οδηγήσει σε δερματικές βλάβες που σχετίζονται με την ψωρίαση, πόνο, κόπωση και δυσκαμψία στις αρθρώσεις.12,13

Η αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα είναι μία χρόνια, φλεγμονώδης μυοσκελετική νόσος που επηρεάζει κυρίως την σπονδυλική στήλη και χαρακτηρίζεται από εξουθενωτικά συμπτώματα μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται πόνος, περιορισμένη κινητικότητα, δομική βλάβη.14

* Οι κυριότεροι τομείς περιλαμβάνουν: συνολική εκτίμηση ενεργότητας νόσου από τον ασθενή, πόνος, λειτουργικότητα, φλεγμονή
# Δεν ήταν δυνατό να καταδειχθεί ανωτερότητα για το upadacitinib 15 mg έναντι του adalimumab
† Σε ασθενείς με ψωρίαση με προσβεβλημένη επιφάνεια σώματος (BSA) ≥ 3% κατά την έναρξη της μελέτης

Σχετικά με τη μελέτη SELECT-PsA 11,10

Η μελέτη SELECT-PsA 1 είναι μία Φάσης 3, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με δραστικό παράγοντα και εικονικό φάρμακο μελέτη παράλληλων ομάδων που έχει σχεδιαστεί για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του upadacitinib σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο και το adalimumab σε ενήλικες ασθενείς με ενεργή ψωριασική αρθρίτιδα οι οποίοι διαθέτουν ιστορικό ανεπαρκούς ανταπόκρισης σε τουλάχιστον ένα μη βιολογικό τροποποιητικό της νόσου αντιρευματικό φάρμακο (DMARD).

Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν upadacitinib 15 mg, upadacitinib 30 mg, adalimumab 40 mg κάθε δεύτερη εβδομάδα (EOW) ή εικονικό φάρμακο κατά την έναρξη της μελέτης. Την 24η εβδομάδα, οι ασθενείς που λάμβαναν εικονικό φάρμακο μετέβησαν σε θεραπεία με upadacitinib 15 mg ή με upadacitinib 30 mg.

Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν το ποσοστό ατόμων που λάμβαναν upadacitinib 15 mg ή upadacitinib 30 mg που πέτυχαν ανταπόκριση ACR20 τη 12η εβδομάδα θεραπείας έναντι εικονικού φαρμάκου. Τα κύρια δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία ήταν η μεταβολή από την έναρξη της μελέτης στον δείκτη HAQ-DI (ερωτηματολόγιο αξιολόγησης υγείας-δείκτης αναπηρίας), το ποσοστό των ασθενών που πέτυχαν ACR50 and ACR70 τη 12η εβδομάδα, το ποσοστό των ασθενών που πέτυχαν PASI 75 τη 16η εβδομάδα και το ποσοστό των ασθενών που πέτυχαν ελάχιστη ενεργότητα νόσου (MDA) την 24η εβδομάδα. Τα προαναφερθέντα δεν αντιστοιχούν στο σύνολο των δευτερευόντων καταληκτικών σημείων. Η κλινική μελέτη βρίσκεται σε εξέλιξη και η μακροχρόνια επέκταση θα προσφέρει δεδομένα σχετικά με την μακροχρόνια ασφάλεια, ανεκτικότητα και αποτελεσματικότητα του upadacitinib σε ασθενείς που έχουν ολοκληρώσει την περίοδο λήψης θεραπείας με εικονικό φάρμακο.

Συνοπτικά αποτελέσματα από τη μελέτη SELECT-PsA 1 ανακοινώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2020.

Σχετικά με τη μελέτη SELECT-PsA 22,11

Η μελέτη SELECT-PsA 2 είναι μία Φάσης 3, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη παράλληλων ομάδων που έχει σχεδιαστεί για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του upadacitinib σε ενήλικες ασθενείς με ενεργή ψωριασική αρθρίτιδα οι οποίοι διαθέτουν ιστορικό ανεπαρκούς ανταπόκρισης σε τουλάχιστον ένα βιολογικό τροποποιητικό της νόσου αντιρευματικό φάρμακο (bDMARD). Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν upadacitinib 15 mg, upadacitinib 30 mg ή εικονικό φάρμακο και ακολούθως θεραπεία με upadacitinib 15 mg ή upadacitinib 30 mg την 24η εβδομάδα.

Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν το ποσοστό ατόμων που πέτυχαν ανταπόκριση ACR20 μετά από 12 εβδομάδες θεραπείας. Τα κύρια δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία ήταν η μεταβολή από την έναρξη της μελέτης στον δείκτη HAQ-DI, το ποσοστό των ασθενών που πέτυχαν ανταπόκριση ACR50 και ACR70 τη 12η εβδομάδα, το ποσοστό των ασθενών που πέτυχαν PASI 75 τη 16η εβδομάδα, καθώς και το ποσοστό των ασθενών που πέτυχαν ελάχιστη ενεργότητα νόσου (MDA) την 24η εβδομάδα.

Τα προαναφερθέντα δεν αντιστοιχούν στο σύνολο των δευτερευόντων καταληκτικών σημείων. Η κλινική μελέτη βρίσκεται σε εξέλιξη και η μακροχρόνια επέκταση θα προσφέρει δεδομένα σχετικά με την μακροχρόνια ασφάλεια, ανεκτικότητα και αποτελεσματικότητα του upadacitinib σε ασθενείς που έχουν ολοκληρώσει την περίοδο λήψης θεραπείας με εικονικό φάρμακο.
Συνοπτικά αποτελέσματα από τη μελέτη SELECT-PsA 2 ανακοινώθηκαν τον Οκτώβριο του 2019.

Σχετικά με τη μελέτη SELECT-AXIS 13,12

Η μελέτη SELECT-AXIS 1 είναι μία Φάσης 2/3, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη παράλληλων ομάδων που έχει σχεδιαστεί για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του upadacitinib σε ενήλικες ασθενείς με ενεργή αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα οι οποίοι δεν έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία με ένα βιολογικό τροποποιητικό της νόσου αντιρευματικό φάρμακο (bDMARD) και οι οποίοι εμφανίζουν ανεπαρκή ανταπόκριση σε τουλάχιστον δύο στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (NSAIDs) ή εμφανίζουν δυσανεξία σε στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (NSAIDs) και στους οποίους αντενδείκνυται η χορήγησή τους.

Τα κύρια δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία ήταν το ποσοστό των ατόμων που πέτυχαν BASDAI 50 (βελτίωση κατά 50% στον Δείκτη Ενεργότητας Νόσου Αγκυλοποιητικής. Σπονδυλίτιδας) και μερική ύφεση κατά ASAS (Διεθνής Εταιρεία για την Αξιολόγηση της Σπονδυλαρθρίτιδας) τη 14η εβδομάδα, καθώς και η μεταβολή από την έναρξη της μελέτης στη βαθμολογία ASDAS (Βαθμολογία Ενεργότητας Νόσου Αγκυλοποιητικής Σπονδυλίτιδας), στη βαθμολογία SPARCC Σπονδυλικής Στήλης στην MRI (Καναδική Ερευνητική Κοινοπραξία για τη Σπονδυλαρθρίτιδα, Αξιολόγηση Σπονδυλικής Στήλης στην Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού) και στον δείκτη BASFI (Δείκτης Λειτουργικότητας στην Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτιδα Bath) τη 14η εβδομάδα.

Η περίοδος 2 αποτελεί μία περίοδο επέκτασης ανοικτής σήμανσης για την αξιολόγηση της μακροχρόνιας ασφάλειας, ανεκτικότητας και αποτελεσματικότητας του upadacitinib σε άτομα που έχουν ολοκληρώσει την Περίοδο 1.

Αποτελέσματα από τη μελέτηSELECT-AXIS 1 ανακοινώθηκαν στον Νοέμβριο του 2019.

Σχετικά με το upadacitinib

Το upadacitinib, που ανακαλύφθηκε και αναπτύχθηκε από τους επιστήμονες της AbbVie, είναι ένας αναστολέας της JAK που μελετάται σε αρκετές φλεγμονώδεις παθήσεις ανοσολογικής αρχής.10-20 Τον Αύγουστο του 2019, το upadacitinib έλαβε έγκριση από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ για ενήλικες ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ενεργή ρευματοειδή αρθρίτιδα οι οποίοι παρουσιάζουν ανεπαρκή ανταπόκριση ή δυσανεξία στη μεθοτρεξάτη.

Τον Δεκέμβριο του 2019, το upadacitinib εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με μέτρια έως σοβαρή ενεργή ρευματοειδή αρθρίτιδα οι οποίοι εμφανίζουν ανεπαρκή ανταπόκριση ή δυσανεξία σε ένα ή περισσότερα τροποποιητικά της νόσου αντιρευματικά φάρμακα. Η εγκεκριμένη δόση για το upadacitinib στη ρευματοειδή αρθρίτιδα είναι 15 mg. Βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες Φάσης 3 του upadacitinib στη ρευματοειδή αρθρίτιδα, την ατοπική δερματίτιδα, την ψωριασική αρθρίτιδα, την αξονική σπονδυλαρθρίτιδα, τη νόσο του Crohn, την ελκώδη κολίτιδα, τη γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα και την αρτηρίτιδα Takayasu.10-12,14-20

Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας σχετικά με το upadacitinib5

Το upadacitinib αντενδείκνυται για χρήση σε ασθενείς που εμφανίζουν υπερευαισθησία στην ενεργή ουσία ή σε οποιοδήποτε από τα έκδοχά του, σε ασθενείς με ενεργή φυματίωση (TB) ή ενεργές σοβαρές λοιμώξεις, σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια, καθώς και για χρήση κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης.

Δεν συνιστάται η χρήση σε συνδυασμό με άλλα δραστικά ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.

Έχουν αναφερθεί σοβαρές και ορισμένες φορές θανατηφόρες λοιμώξειςσε ασθενείς που λαμβάνουν upadacitinib. Οι πιο συχνές σοβαρές λοιμώξεις που αναφέρθηκαν με το upadacitinib περιελάμβαναν την πνευμονία και την κυτταρίτιδα. Περιπτώσεις βακτηριακής μηνιγγίτιδας έχουν αναφερθεί σε ασθενείς που λαμβάνουν upadacitinib. Από τις ευκαιριακές λοιμώξεις, με το upadacitinib αναφέρθηκαν φυματίωση, πολυδερμοτομικός έρπης ζωστήρας, στοματική/οισοφαγική καντιντίαση και κρυπτοκόκκωση.

Εξετάστε τους κινδύνους και τα οφέλη της θεραπείας πριν από την έναρξη της χορήγησης του upadacitinib σε ασθενείς με χρόνια ή υποτροπιάζουσα λοίμωξη ή με ιστορικό σοβαρής ή ευκαιριακής λοίμωξης, σε ασθενείς οι οποίοι έχουν εκτεθεί σε φυματίωση ή έχουν κατοικήσει ή ταξιδέψει σε περιοχές ενδημικές για φυματίωση ή ενδημικές για μυκητιάσεις και σε ασθενείς με υποκείμενες παθήσεις, οι οποίες δύνανται να προδιαθέτουν στην ανάπτυξη λοιμώξεων. Η θεραπεία με upadacitinib θα πρέπει να διακόπτεται εάν ο ασθενής εμφανίσει σοβαρή ή ευκαιριακή λοίμωξη. Καθώς υπάρχει υψηλότερη επίπτωση λοιμώξεων στους ηλικιωμένους με ηλικία ≥ 75 ετών, θα πρέπει να δίνεται προσοχή όταν χορηγείται θεραπεία σε αυτόν τον πληθυσμό.

Οι ασθενείς θα πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο για φυματίωση (ΤΒ) πριν από την έναρξη της θεραπείας με upadacitinib. Το ενδεχόμενο θεραπείας κατά της φυματίωσης θα πρέπει να εξετάζεται πριν από την έναρξη του upadacitinib σε ασθενείς με προηγουμένως μη θεραπευμένη λανθάνουσα φυματίωση ή σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου για φυματίωση.

Επανενεργοποίηση ιογενών λοιμώξεων

Επανενεργοποίηση ιογενών λοιμώξεων, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων επανενεργοποίησης του ερπητοϊού (π.χ. έρπης ζωστήρας), αναφέρθηκε σε κλινικές μελέτες. Εάν ένας ασθενής αναπτύξει έρπητα ζωστήρα, η διακοπή της θεραπείας με upadacitinib θα πρέπει να εξετασθεί μέχρι την αποδρομή του επεισοδίου. Ο έλεγχος για ιογενή ηπατίτιδα και η παρακολούθηση για επανενεργοποίηση θα πρέπει να πραγματοποιούνται πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκεια της θεραπείας με upadacitinib.

Δεν συνιστάται η χρήση εμβολίων με ζώντες, εξασθενημένους μικροοργανισμούς κατά τη διάρκεια ή αμέσως πριν από τη θεραπεία με upadacitinib. Πριν από την έναρξη της θεραπείας με upadacitinib, οι ασθενείς συνιστάται να πραγματοποιήσουν όλες τις κατάλληλες ανοσοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων των προφυλακτικών εμβολιασμών κατά του έρπητα ζωστήρα, σύμφωνα με τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες ανοσοποίησης.

Ο κίνδυνος εμφάνισης κακοηθειών, συμπεριλαμβανομένου του λεμφώματος, είναι αυξημένος σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα. Τα ανοσοτροποποιητικά φαρμακευτικά προϊόντα ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης κακοηθειών, συμπεριλαμβανομένου του λεμφώματος. Τα κλινικά δεδομένα είναι επί του παρόντος περιορισμένα και μακροχρόνιες μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Κακοήθειες, συμπεριλαμβανομένου του μη μελανωματικού καρκίνου του δέρματος (NMSC), έχουν αναφερθεί σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με upadacitinib. Οι κίνδυνοι και τα οφέλη της θεραπείας με upadacitinib θα πρέπει να εξετάζονται πριν από την έναρξη της θεραπείας σε ασθενείς με γνωστή κακοήθεια πέραν του επιτυχώς θεραπευμένου μη μελανωματικού καρκίνου του δέρματος ή όταν εξετάζεται το ενδεχόμενο συνέχισης της θεραπείας με upadacitinib σε ασθενείς που αναπτύσσουν κακοήθεια. Για ασθενείς που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του δέρματος, συνιστάται περιοδική δερματική εξέταση.

Απόλυτος αριθμός ουδετερόφιλων <1000 κύτταρα/mm3, απόλυτος αριθμός λεμφοκυττάρων <500 κύτταρα/mm3, ή αιμοσφαιρίνη <8 g/dL αναφέρθηκαν σε ποσοστό <1% των ασθενών σε κλινικές δοκιμές. Η θεραπεία δεν θα πρέπει να ξεκινά, ή θα πρέπει να διακόπτεται προσωρινά, σε ασθενείς με αυτές τις αιματολογικές διαταραχές που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της συνήθους παρακολούθησης του ασθενούς.

Οι ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακές διαταραχές. Στους ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με upadacitinib θα πρέπει να αντιμετωπίζονται οι παράγοντες κινδύνου (π.χ. υπέρταση, υπερλιπιδαιμία) ως μέρος της συνήθους θεραπείας.

Η θεραπεία με upadacitinib συσχετίστηκε με αυξήσεις στις λιπιδικές παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένης της ολικής χοληστερόλης, της λιποπρωτεΐνης χαμηλής πυκνότητας (LDL)-χοληστερόληςκαι της λιποπρωτεΐνης υψηλήςπυκνότητας (HDL)-χοληστερόλης. Η επίδραση αυτών των αυξήσεων των λιπιδικών παραμέτρων στην καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνησιμότητα δεν έχει προσδιοριστεί.

Η θεραπεία με upadacitinib συσχετίστηκε με αυξημένη επίπτωση αύξησης των ηπατικών ενζύμων συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο. Εάν κατά τη διάρκεια της συνήθους παρακολούθησης του ασθενούς παρατηρηθούν αυξήσεις στα επίπεδα της ALT ή της AST και πιθανολογείται προκληθείσα από φάρμακα ηπατική βλάβη, η θεραπεία με upadacitinib θα πρέπει να διακοπεί μέχρι να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αυτής της διάγνωσης.

Συμβάντα εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης (DVT) και πνευμονικής εμβολής (PE) έχουν αναφερθεί σε ασθενείς που λαμβάνουν αναστολείς της κινάσης JAK, συμπεριλαμβανομένου του upadacitinib. Το upadacitinib θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης/πνευμονικής εμβολής. Οι παράγοντες κινδύνου οι οποίοι θα πρέπει να εξετάζονται στον καθορισμό του κινδύνου του ασθενούς για εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση/πνευμονική εμβολή περιλαμβάνουν την μεγαλύτερη ηλικία, την παχυσαρκία, το ιατρικό ιστορικό εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης/πνευμονικής εμβολής, τους ασθενείς που υποβάλλονται μείζονα χειρουργική επέμβαση και την παραταθείσα ακινητοποίηση. Εάν σημειωθούν κλινικές εκδηλώσεις εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης/πνευμονικής εμβολής, η θεραπεία με upadacitinib θα πρέπει να διακόπτεται και οι ασθενείς θα πρέπει να υποβληθούν σε άμεση αξιολόγηση, ακολουθούμενη από κατάλληλη θεραπεία.

Οι συχνότερα αναφερθείσες ανεπιθύμητες αντιδράσεις φαρμάκου είναι οι λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος (13,5%), η ναυτία (3,5%), τα αυξημένα επίπεδα κρεατινικής φωσφοκινάσης αίματος (CPK) (2,5%) και ο βήχας (2,2%).Οι συχνότερες σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις ήταν οι σοβαρές λοιμώξεις.

Σχετικά με την AbbVie στη Ρευματολογία

Για περισσότερα από 20 χρόνια, η AbbVie είναι αφοσιωμένη στη βελτίωση της φροντίδας για τα άτομα που ζουν με ρευματικές παθήσεις. Η μακροχρόνια δέσμευσή μας στην ανάπτυξη και τη διάθεση επαναστατικών θεραπειών υπογραμμίζεται από την επιδίωξή μας για προηγμένη επιστήμη που βελτιώνει την κατανόηση υποσχόμενων νέων μονοπατιών και στόχων προκειμένου να βοηθήσουμε περισσότερους ανθρώπους που ζουν με ρευματικές νόσους να πετύχουν τους θεραπευτικούς στόχους τους.

Βιβλιογραφικές αναφορές

1. EMA. RINVOQ Summary of Product Characteristics. Available at: [Include when available] Accessed XX.

2. RINVOQ [Summary of Product Characteristics]. AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG; December 2020. Available at: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/rinvoq-epar-product-information_en.pdf . Accessed: December 2020

3. Cohen S., et al. Safety profile of upadacitinib in Rheumatoid Arthritis: Integrated analysis from the SELECT Phase 3 Clinical Program. EULAR 2019; THU0167.

4. McInnes I, et al. Efficacy and Safety of Upadacitinib Versus Placebo and Adalimumab in Patients With Active Psoriatic Arthritis and Inadequate Response to Non-Biologic Disease-Modifying Anti-Rheumatic Drugs (SELECT-PsA-1): a Double-Blind, Randomized Controlled Phase 3 Trial. 2020 EULAR E-Congress; LB0001.

5. Genovese MC, et al. Efficacy and Safety of Upadacitinib in Patients With Active Psoriatic Arthritis and Inadequate Response to Biologic Disease-Modifying Anti-Rheumatic Drugs (SELECT-PsA-2): a Double-Blind, Randomized Controlled Phase 3 Trial. 2020 EULAR E-Congress; OP0223.

6. Van der Heijde D, et al. Efficacy and safety of upadacitinib in patients with active ankylosing spondylitis (SELECT-AXIS 1): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 2/3 trial. The Lancet 2019; 394: 2108-2117.doi: 10.1016/S0140-6736(19)32534-6.

7. Creaky Joints. What is Ankylosing Spondylitis? Available at: https://creakyjoints.org/education/ankylosing-spondylitis/#:~:text=Ankylosing%20spondylitis%20(AS)%2C%20also,tailbone%2C%20called%20the%20sacroiliac%20joints. Accessed on December 16, 2020

8. Diseases & Conditions: Psoriatic Arthritis. 2019. American College of Rheumatology. Available at: https://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Diseases-Conditions/Psoriatic-Arthritis. Accessed on: September 10, 2020.

9. Schett G, et al. Structural damage in rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, and ankylosing spondylitis: traditional views, novel insights gained from TNF blockade, and concepts for the future. Arthritis Res & Ther.2011; 13(Suppl1) :s4(1-9)

10. Brown, M. and Bradbury, L. New approaches in ankylosing spondylitis. Med J Aust 2017; 206 (5): 192-194. doi: 10.5694/mja16.01111

11. Mahmood, F., et al. Current concepts and unmet needs in psoriatic arthritis. Clin Rheumatol. 2018 Feb;37(2):297-305. doi: 10.1007/s10067-017-3908-y. Epub 2017 Nov 13.

12. Duarte GV, et al. Psoriatic arthritis. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2012 Feb;26(1):147-56. doi: 10.1016/j.berh.2012.01.003.

13. Diseases & Conditions: Psoriatic Arthritis. 2019. American College of Rheumatology. Available at: https://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Diseases-Conditions/Psoriatic-Arthritis. Accessed: December 2020

14. Mayo Clinic. Ankylosing Spondylitis. 2019. Available at: www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ankylosing-spondylitis/symptoms-causes/syc-20354808. Accessed: December 2020.

15. A Study Comparing Upadacitinib (ABT-494) to Placebo and to Adalimumab in Participants With Psoriatic Arthritis Who Have an Inadequate Response to at Least One Non-Biologic Disease Modifying Anti-Rheumatic Drug (SELECT – PsA 1). ClinicalTrials.gov. 2020. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03104400. Accessed: December 2020

16. A Study Comparing Upadacitinib (ABT-494) to Placebo in Participants With Active Psoriatic Arthritis Who Have a History of Inadequate Response to at Least One Biologic Disease Modifying Anti-Rheumatic Drug (SELECT-PsA 2). Clinicaltrials.gov. 2020. Available at: ttps://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03104374. Accessed: December 2020

17. A Study Evaluating the Safety and Efficacy of Upadacitinib in Subjects With Active Ankylosing Spondylitis (SELECT Axis 1). ClinicalTrials.gov. 2020. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT03178487. Accessed: December 2020.

18. Pipeline – Our Science | AbbVie. AbbVie. 2019. Available at: https://www.abbvie.com/our-science/pipeline.html. Accessed: December 2020.

19. Burmester GR, et al. Safety and efficacy of upadacitinib in patients with rheumatoid arthritis and inadequate response to conventional synthetic disease-modifying anti-rheumatic drugs (SELECT-NEXT): a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial. Lancet. 2018 Jun 23;391(10139):2503-2512. doi: 10.1016/S0140-6736(18)31115-2. Epub 2018 Jun 13.

20. A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of ABT-494 for the Induction of Symptomatic and Endoscopic Remission in Subjects With Moderately to Severely Active Crohn’s Disease Who Have Inadequately Responded to or Are Intolerant to Immunomodulators or Anti-TNF Therapy. ClinicalTrials.gov. 2020. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02365649. Accessed: December 2020.

21. A Study to Evaluate the Safety and Efficacy of ABT-494 for Induction and Maintenance Therapy in Subjects With Moderately to Severely Active Ulcerative Colitis. ClinicalTrials.gov. 2020. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02819635. Accessed: December 2020.

22. A Study to Compare Safety and Efficacy of Upadacitinib to Dupilumab in Adult Participants With Moderate to Severe Atopic Dermatitis (Heads Up). ClinicalTrials.gov. 2020. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03738397. Accessed: December 2020.

23. A Study to Evaluate Efficacy and Safety of Upadacitinib in Adult Participants With Axial Spondyloarthritis (SELECT AXIS 2). ClinicalTrials.gov. 2020. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04169373. Accessed: December 2020.

24. A Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Upadacitinib in Participants With Giant Cell Arteritis (SELECT-GCA). ClinicalTrials.gov. 2020. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03725202. Accessed: December 2020.

25. A Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Upadacitinib in Subjects With Takayasu Arteritis (SELECT-TAK). ClinicalTrials.gov. 2020. Available at https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT04161898. Accessed: December 2020.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ