Ξεκινούν οι φαρμακοποιοί και βοηθοί σε δομές ΕΟΠΥΥ -Οριστικοί πίνακες

Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων φαρμακοποιών και βοηθών φαρμακείου που συμμετείχαν στη διακήρυξη ΔΒ1Α/Δ1/21294/07-06-2019 εκδόθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ.

Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων φαρμακοποιών και βοηθών φαρμακείου που συμμετείχαν στη διακήρυξη ΔΒ1Α/Δ1/21294/07-06-2019 εκδόθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Οι τελικοί πίνακες προέκυψαν μετά την αρχική επιλογή και επαναξιολόγηση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν.

Στις επόμενες ημέρες, οι επιλεγέντες θα κληθούν από τον ΕΟΠΥΥ, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με περισσότερες της μίας προτιμήσεις, εφόσον δεν αποδεχθούν τη θέση στην οποία επιλέγονται, θεωρείται ότι παραιτούνται από όλες τις προτιμήσεις τους.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

Οι θέσεις αφορούν φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη, στην Αργολίδα, στην Καλαμάτα, στην Κορινθία, στη Μυτιλήνη, στη Σύρο, στην Ηλεία, στα Τρίκαλα, στις Σέρρες και στην Αιτωλοαναρνανία.

Αφορούν, επίσης, την Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠΕΔΥΦΚΑ).

Υπενθυμίζεται ότι για τις θέσεις ΠΕ Φαρμακοποιών στον ΕΟΠΥΥ τα απαιτούμενα προσόντα ήταν:

 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Γνώση ξένων γλωσσών (έξτρα μόρια)
 • Τυχόν μεταπτυχιακά (έξτρα μόρια)
 • Εμπειρία (έξτρα μόρια)
Μισθός:

Ο πρώτος μισθός ανέρχεται στα 1.092 ευρώ

Με επίδομα ανηλίκων τέκνων

 • 1 παιδί: €50
 • 2 παιδιά: €70
 • 3 παιδιά: €120
Ενώ, για τις 5 θέσεις ΔΕ Βοηθών Φαρμακοποιών στον ΕΟΠΥΥ, απαιτούνται τα κάτωθι προσόντα:

Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ
Άδεια άσκησης επαγγέλματος (ν.3919/2011)
Γνώση χειρισμού Η/Υ
Εμπειρία (έξτρα μόρια)
Γνώση ξένης γλώσσας (έξτρα μόρια)

Μισθός:

Ο πρώτος μισθός ανέρχεται στα 858 ευρώ

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

 • 1 παιδί: €50
 • 2 παιδιά: €70
 • 3 παιδιά: €120
Γενικά προσόντα της προκήρυξης ΕΟΠΥΥ:

Οι υποψήφιοι έπρεπε να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών – μελών της Ε.Ε. που ομιλούν και γράφουν την ελληνική γλώσσα.

Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε άλλη ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, καταπίεση, απιστία περί την περιουσία. Παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς για οποιαδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

Να μην είναι υπόδικοι και να μην έχουν παραπεμφθεί σε τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης. Έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.

Να μη έχουν, λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ