ΠΡΟΣΩΠΑΑΠΟΨΗΑυτό είναι το «νέο» Ωνάσειο μετά τη δωρεά 70 εκατ. – Τα...

Αυτό είναι το «νέο» Ωνάσειο μετά τη δωρεά 70 εκατ. – Τα σχέδια

- Advertisement -
  • Γράφει ο Κοσμάς Ζακυνθινός

Ελικοδρόμιο, σύγχρονη παιδιατρική κλινική, εθνικό κέντρο μεταμοσχεύσεων, ιατρική έρευνα, διασύνδεση με κλινικές του εξωτερικού και ρομποτική τεχνολογία περιλαμβάνονται -μεταξύ άλλων- στο «κέντρο αριστείας» της νέας πτέρυγας που δημιουργείται στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (Ω.Κ.Κ.) μετά τη δωρεά από το Ίδρυμα Ωνάση.

healthpharma.gr

Σύμφωνα με τα σχέδια που παρουσιάζει σήμερα το www.healthpharma.gr, οι εξωτερικές όψεις του νέου κτιρίου θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια όψεων, όπως έχουν σχεδιαστεί από τους αρχικούς αρχιτέκτονες Llewellyn – Davie. Η αισθητική αντιμετώπιση των εσωτερικών χώρων θα είναι αντίστοιχη με του υφιστάμενου κτιρίου.

healthpharma.gr

Όπως προβλέπει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας, που κατατέθηκε στη Βουλή, υπό τον τίτλο «Κύρωση Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης», του Ω.Κ.Κ. και του Ελληνικού Δημοσίου και Λοιπές Διατάξεις», η δωρεά των 70 εκατ. ευρώ αφορά: Την κατασκευή νέας πτέρυγας του ΩΚΚ, τον πλήρη εξοπλισμό, επιλεκτική ανακατασκευή μεμονωμένων δωματίων και χώρων του υφιστάμενου αυτόνομου κτιρίου που επηρεάζονται από την προσθήκη της νέας πτέρυγας, την ανανέωση μέρους του εξοπλισμού του υφιστάμενου κτιρίου και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Νέες υπόγειες θέσεις στάθμευσης προβλέπονται στο κτήριο. Ενώ, θα δημιουργηθεί και ελικοδρόμιο για τα επείγοντα περιστατικά.

healthpharma.gr
Ωνάσειο Παίδων και Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο

Η σύσταση και λειτουργία σύγχρονης και πλήρως ανανεωμένης παιδιατρικής κλινικής εξειδικευμένης στην παιδική καρδιολογία και καρδιοχειρουργική («Ωνάσειο Παίδων») και το «Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο».

Το «νέο» Ωνάσειο θα λειτουργεί ως καρδιολογικό, καρδιοχειρουργικό και μεταμοσχευτικό «κέντρο αριστείας» σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η παροχή υπηρεσιών στις μεταμοσχεύσεις καρδιάς και πνευμόνων και κάθε άλλου οργάνου σε ενήλικες και παιδιά θα ορίζεται με απόφαση του ΔΣ τηρουμένων των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων που διέπουν τη χορήγηση αδειών λειτουργίας στις μονάδες μεταμοσχεύσεων.

healthpharma.gr
Νομική υπόσταση

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο (Ω.Ε.ΜΕ.Κ.) και το «Ωνάσειο Παίδων» υπάγονται στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (Ω.Κ.Κ.) ως οργανικό τμήμα του και δεν έχουν αυτοτελή νομική προσωπικότητα.

Σκοπός του μεν Ω.Ε.ΜΕ.Κ είναι η διενέργεια μεταμοσχεύσεων όλων των συμπαγών οργάνων σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και τις αντίστοιχες κλινικές ελληνικών και αλλοδαπών πανεπιστημιακών κλινικών, καθώς και η έρευνα επ’ αυτών.

Σκοπός του «Ωνασείου Παίδων» είναι η λειτουργία σύγχρονης και πλήρως εξοπλισμένης παιδιατρικής κλινικής εξειδικευμένης στην παιδική καρδιολογία και καρδιοχειρουργική καθώς και η έρευνα επ’ αυτών.

Το Ω.Ε.ΜΕ.Κ και το «Ωνάσειο Παίδων» θα λειτουργεί με το προσωπικό που υπηρετεί στο Ω.Κ.Κ. και με υφιστάμενες θεσμικά οργανωμένες ομάδες και ιατρικά τμήματα και μονάδες που έχουν ή θα λάβουν άδεια για μεταμόσχευση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις ή εξειδικεύονται στην θεραπεία παίδων με καρδιακές νόσους.

healthpharma.gr

Οι μεταμοσχεύσεις και οι άλλες πρωτοπόρες, ερευνητικές και καινοτόμες ιατρικές πράξεις θα παρέχονται και σε ασθενείς που είναι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει ειδικού πρωτοκόλλου συνεργασίας που συνάπτει το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδας, το Ω.Κ.Κ. και το κράτος-μέλος

Το «περιεχόμενο» της δωρεάς

Αντικείμενο της δωρεάς, όπως προβλέπεται στη σύμβαση του νομοσχεδίου, είναι:

α) Η κατασκευή Νέας Πτέρυγας του Ω.Κ.Κ., η οποία θα ανεγερθεί στη θέση που σήμερα καταλαμβάνει ο υπάρχων υπόγειος χώρος στάθμευσης, στο Ο.Τ. 327 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Καλλιθέας. Περικλείεται από τις οδούς Δοϊράνης – Λυσικράτους – Λεωφόρου Συγγρού – Ταγματάρχου Πλέσσα, πλήρους κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 3106/2003 (Α΄ 30).

β) ο πλήρης εξοπλισμός της Νέας Πτέρυγας του Ω.Κ.Κ., η επιλεκτική ανακατασκευή μεμονωμένων δωματίων και χώρων του υφιστάμενου αυτόνομου κτηρίου του Ω.Κ.Κ. που επηρεάζονται άμεσα από την προσθήκη της Νέας Πτέρυγας.

δ) η ανανέωση μέρους του εξοπλισμού του υφιστάμενου κτιρίου του Ω.Κ.Κ.

ε) η δημιουργία πρόσθετων υπογείων θέσεων στάθμευσης και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

στ) η ίδρυση και ο εξοπλισμός του Ωνάσειου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου (Ω.Ε.ΜΕ.Κ.), όπως προβλέπεται στο κυρωτικό της Σύμβασης νόμο.

ζ) η δημιουργία ελικοδρομίου για την επείγουσα μεταφορά ασθενών και μοσχευμάτων.

η) η σύσταση και λειτουργία σύγχρονης και πλήρως ανανεωμένης παιδιατρικής κλινικής εξειδικευμένης στην παιδική καρδιολογία και καρδιοχειρουργική. Ο διακριτικός τίτλος είναι «Ωνάσειο Παίδων».

θ) η σύνταξη και έκδοση των μελετών και εγγράφων που απαιτούνται για την υλοποίηση
των προαναφερόμενων.

healthpharma.gr
Δημόσιο όφελος

Με τη σύμβαση των δύο πλευρών εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον καθώς:

α) αναβαθμίζει τις ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες από το Ω.Κ.Κ.,

β) εδραιώνει το Ω.Κ.Κ. ως «κέντρο αριστείας» και αναφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

γ) προάγει την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας των κατοίκων της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των ανασφάλιστων πολιτών και

δ) εξοικονομεί δημοσιονομικό όφελος που θα προκύψει από την αποφυγή σημαντικών δαπανών. Οι δαπάνες καταβάλλονται σήμερα από το Ελληνικό Δημόσιο για τη διενέργεια των ιατρικών πράξεων μεταμόσχευσης στο εξωτερικό.

Το αντικείμενο της δωρεάς κοστολογείται στο ανώτατο ποσό των εβδομήντα εκατομμυρίων ευρώ (70.000.000 ευρώ). Στο ανωτέρω ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Το κόστος έχει προϋπολογιστεί από το Ίδρυμα και καλύπτεται αποκλειστικά από πόρους του Ιδρύματος. Ουδεμία συμμετοχή έχει το Ελληνικό Δημόσιο ή Ευρωπαϊκοί πόροι.

Εφόσον για την υλοποίηση της Δωρεάς δαπανηθεί μικρότερο ποσό, το Ίδρυμα δεν υποχρεούται να καταβάλλει το εναπομένον. Ρητά συμφωνείται ότι το Ίδρυμα δεν υποχρεούται να δαπανήσει ποσό μεγαλύτερο από την οριζόμενη Δωρεά. Με την επιφύλαξη ότι στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται το κόστος αγοράς. Όπως και του εξοπλισμού του Ω.Ε.ΜΕ.Κ και του «Ωνασείου Παίδων» το οποίο θα καλυφθεί από το Ίδρυμα.

Ειδικότερα, το Ίδρυμα θα αναλάβει το κόστος συντήρησης του δωριζόμενου και του υπάρχοντος εξοπλισμού. Η διάρκεια είναι μια πενταετία από την οριστική παράδοση του Έργου. Σε περίπτωση αντικατάστασης του ως άνω εξοπλισμού προ της λήξεως της πενταετίας, το Ίδρυμα απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του κόστους συντήρησης αυτού.

healthpharma.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ