Αξίζει να δειςΛουκέτο στα καταστήματα των ιδιωτικών κλινικών – Τσουχτερά τα πρόστιμα

Λουκέτο στα καταστήματα των ιδιωτικών κλινικών – Τσουχτερά τα πρόστιμα

- Advertisement -
  • Γράφει ο Κοσμάς Ζακυνθινός

Οριστικά λουκέτο βάζει στα καταστήματα που λειτουργούν εντός των ιδιωτικών κλινικών το 26σέλιδο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας που παρουσιάζει σήμερα το healthpharma.gr για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, υπό τον τίτλο «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών».
Στις ραγδαίες αλλαγές της δομής των ιδιωτικών κλινικών «ξηλώνονται» οριστικά τα καταστήματα γενικού ενδιαφέροντος όπως ανθοπωλεία, κοσμηματοπωλεία, βρεφικά είδη, καλλωπισμός κ.α. Από την απόφαση εξαιρείται μόνο η εστίαση, προκειμένου να εξυπηρετείται το προσωπικό που απασχολείται στις μονάδες αλλά και οι ασθενείς και συγγενείς που επισκέπτονται τους χώρους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Άρθρο 8, παράγραφος 4 του νομοσχεδίου «Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται στο κτίριο ή στο συγκρότημα κτιρίων της ιδιωτικής κλινικής και σε ανεξάρτητο λειτουργικά χώρο, η εγκατάσταση καταστημάτων που προορίζονται για χώρους εστίασης, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.16228/2017 ΚΥΑ (Β’1723), εφόσον προορίζονται για την εξυπηρέτηση των ασθενών, του προσωπικού και των επισκεπτών, δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά τους και δεν παρεμποδίζουν την παροχή υπηρεσιών υγείας».
Στόχος του νομοσχεδίου που βρίσκεται στα χέρια του αναπληρωτή υπουργού Υγείας, Παύλου Πολάκη είναι να ολοκληρωθεί μετά το Πάσχα και να φτάσει στη Βουλή έως τον ερχόμενο Μάιο, οριοθετώντας ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο επί της διαδικασία και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών αλλά και τις τεχνικές – λειτουργικές προδιαγραφές τους.

Διοικητικές Κυρώσεις
Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, στους κατόχους άδειας ίδρυσης και λειτουργίας που παραβαίνουν τις διατάξεις του νομοσχεδίου, επιβάλλεται πρόστιμο 15.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται, φτάνοντας τα 30.000 ευρώ.
Ταυτόχρονα, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη επιβάλλεται πρόστιμο 150.000 ευρώ στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν ιδιωτική κλινική χωρίς άδεια λειτουργίας.
Όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο, οι Επιτροπές δημιουργούνται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη (σε κάθε Περιφέρεια), οι οποίες αποτελούνται από: α) Έναν ιατρό , υπάλληλο της Περιφέρειας β) Έναν αρχιτέκτονα μηχανικό ή πολιτικό μηχανικό ή μηχανολόγο ηλεκτρολόγο ή μηχανικό ειδικότητας, της οποίας το γνωστικό αντικείμενο ή τα επαγγελματικά δικαιώματα συνάδουν με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής, που υπηρετεί στις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας. γ) Έναν εκπρόσωπο του οικείου Ιατρικού Συλλόγου τον οποίο ορίζουν τα Διοικητικά Συμβούλιά τους, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς του σχετικού εγγράφου της Περιφέρειας, άλλως ορίζονται από τον Περιφερειάρχη.
Έργο της Επιτροπής είναι η γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κλινικών, η επιθεώρηση των εγκαταστάσεων της ιδιωτικής κλινικής για χορήγηση άδειας λειτουργίας, η εποπτεία και ο έλεγχος των Ιδιωτικών Κλινικών και η γνωμοδότηση για την επιβολή ποινών.

Δευτεροβάθμια Επιτροπή Κλινικών
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας συνιστάται και συγκροτείται Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ιδιωτικών Κλινικών στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, αποτελούμενη από:
α) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας.
β) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων.
γ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
δ) Έναν εκπρόσωπο του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κ.Ε.Σ.Υ.)
ε) Έναν εκπρόσωπο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.
στ) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας.
Οι έχοντες έννομο συμφέρον μπορούν να προσφύγουν ενώπιον της ανωτέρω Επιτροπής κατά των πράξεων ή παραλείψεων των αρμόδιων οργάνων επί των αιτήσεων για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών. Η προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι δεσμευτικές για τον Περιφερειάρχη, ο οποίος βάσει αυτής απορρίπτει ή κάνει δεκτή την αίτηση για την χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ