Σε πλήρη κατάρρευση βρίσκεται στη συνείδηση των πολιτών ο θεσμός των δημόσιων ασφαλιστικών ταμείων της χώρας μας, καθώς μόλις το 2% δηλώνει «τυφλή εμπιστοσύνη» στον κρατικό μηχανισμό. Η δυσπιστία ως προς την αποτελεσματικότητα και τις μελλοντικές αποδόσεις των συστημάτων του ΕΦΚΑ, ΙΚΑ και ΟΓΑ αποτυπώνεται έντονα από την γενιά των 35 – 55 ετών.
Τα ευρήματα της έρευνας που διενήργησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), σε συνεργασία με την εταιρεία MRB, καταδεικνύουν συνολικά πως το 86% των πολιτών εκτιμά ότι δεν είναι πλέον ασφαλή τα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας. Συγκεκριμένα, το 47% του συνολικού δείγματος δηλώνει απολύτως βέβαιο για την αποτυχία των δημόσιων συστημάτων με το 39% να διατηρεί κάποιες αμφιβολίες, δηλώνοντας «λίγο αποτελεσματικά».
Σημαντικό εύρημα αποτελεί η γεωγραφική κατανομή, καθώς το 58% των Θεσσαλονικέων που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνει απόλυτη απογοήτευση, ενώ οι πολίτες της πρωτεύουσας βρίσκονται στην ίδια θέση, αλλά με 12 μονάδες διαφορά, δηλαδή στο 46%.
Μεγαλύτερη ανησυχία εκφράζει η ηλικιακή ομάδα των σημερινών 45-55άρηδων, καθώς δεν διακρίνουν άμεσες αλλαγές στα οικονομικά της χώρας. Έτσι, το 56% εξ αυτών δηλώνει «καμία εμπιστοσύνη», το 32% «ελάχιστη», το 9% «αρκετή» και το 2% «πολύ».
Ταυτόχρονα, στην ήδη δεδομένη κακή κατάσταση που καταγράφεται σήμερα, έρχονται να προστεθούν και οι προοπτικές των επόμενων χρόνων, απ’ όπου διαπιστώνεται γενικευμένη κρίση στο χώρο των δημόσιων συστημάτων ασφάλισης. Το 78% του δείγματος απαντά πως η οικονομική κατάσταση των κρατικών ασφαλιστικών ταμείων (δηλαδή ΙΚΑ, ΟΓΑ κλπ) στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια θα είναι χειρότερη, το 16% πως θα παραμείνει στην ίδια κακή με σήμερα εικόνα και μόλις το 3% πως θα βελτιωθούν τα πράγματα μελλοντικά.

Κίνδυνος για τις συντάξεις
Στην αρνητική εικόνα για τον κρατικό μηχανισμό αρκετοί Έλληνες εργαζόμενοι ανησυχούν μήπως τα ασφαλιστικά ταμεία δεν είναι βιώσιμα και δεν καταφέρουν να δώσουν συντάξεις στο μέλλον.
Συγκεκριμένα το 84% δηλώνει αμφιβολίες, με το 53% εξ αυτών να δηλώνει «πολύ ανήσυχο» για τις μελλοντικές εξελίξεις. Η διάσταση που λαμβάνει αυτή η προοπτική είναι εκτεταμένη, καθώς στο σύνολο των επιμέρους κατηγοριών παρατηρείται η ίδια εικόνα, συγκεντρώνοντας τα υψηλότερα ποσοστά «έντονης ανησυχίας».
Μόλις το 6% δηλώνει ήσυχο για τα σημερινά και μελλοντικά δεδομένα με το 10% του δείγματος να εκφράζει μια σχετικά μικρή ανησυχία.
Η μερίδα του λέοντος (85%) εκτιμά ότι οι συντάξεις των κρατικών ταμείων στο μέλλον θα μειωθούν, με το 10% να εκτιμά πως θα μείνουν σταθερές και το 3% πως θα αυξηθούν.

Επάρκεια εισοδήματος
Αναφορικά με το βαθμό στον οποίο οι πολίτες πιστεύουν ότι η σύνταξη που θα λάβουν στο μέλλον θα επαρκεί για να καλύψουν τις ανάγκες τους και εάν προτίθενται να κάνουν κάποιες κινήσεις για να εξασφαλίσουν αύξηση στα εισοδήματα τους στα χρόνια της σύνταξης, προκύπτει πως το 48% δηλώνει πλήρη ανεπάρκεια για τη διαχείριση των εξόδων τους. Το 43% εκτιμά πως θα τα φέρνει βόλτα οριακά ενώ το 5% δηλώνει σχετικά ικανοποιημένο με τα επίπεδα των εισοδημάτων του στα χρόνια της σύνταξης.
Το 33% του δείγματος εκφράζει την μεγάλη ανάγκη για αυξημένα εισοδήματα μελλοντικά με το 35% να εκφράζει σχετική ανησυχία. Έτσι, το 32% εξ αυτών δηλώνουν σημαντικά βέβαιοι για την επιλογή της ιδιωτικής ασφάλισης ως εναλλακτικό μέσο και το 30% να οδηγείται προς αυτή την κατεύθυνση θεωρώντας την ως αναγκαία προσέγγιση.
Φυσικά, το 35% δηλώνει πως δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από τις κρατικές παροχές υγείας (δηλαδή νοσοκομειακή και ιατρική περίθαλψη) – μόλις ένα 4% εμφανίζεται ως «πολύ ικανοποιημένο».
Λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική εικόνα, το 66% του δείγματος πιστεύει ότι οι κρατικές παροχές υγείας (δηλαδή νοσοκομειακή και ιατρική περίθαλψη) θα μειωθούν στο μέλλον, ενώ το 26% εκτιμά ότι θα παραμείνουν σταθερές.