ΠΡΟΣΩΠΑΑΠΟΨΗΠαχυσαρκία: «Ακριβές» οι συννοσηρότητες που πληρώνει το ΕΣΥ

Παχυσαρκία: «Ακριβές» οι συννοσηρότητες που πληρώνει το ΕΣΥ

- Advertisement -

Ιδιαίτερα δαπανηρές εμφανίζονται οι σχετιζόμενες με την παχυσαρκία συννοσηρότητες (Obesity-related complications, ORC) για τα συστήματα υγείας αλλά και τους ασφαλιστικούς φορείς, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης «Η Οικονομική Επιβάρυνση της Παχυσαρκίας σε 4 Χώρες της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης: Μελέτη μικροκοστολόγησης».

  • Γράφει ο Κοσμάς Ζακυνθινός

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Σύμφωνα με τη μελέτη που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του ετήσιου Πανελληνίου Συνεδρίου για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας και συμμετέχει η Ελλάδα, η Ρουμανία, η Δημοκρατία της Τσεχίας και η Ουγγαρία, η ετήσια δαπάνη για τη διαχείριση κάθε μιας συννοσηρότητας σχετιζόμενης με την παχυσαρκία υπερβαίνει κατ΄ άτομο τα 1.500 δολάρια (οι υπολογισμοί έγιναν σε δολάρια επειδή οι τέσσερις υπό μελέτη χώρες έχουν διαφορετικό νόμισμα).

Πρόκειται για την πρώτη μελέτη σε παρεμφερείς χώρες που αξιολογεί διεξοδικά το κόστος και την επιβάρυνση που σχετίζεται με τη διαχείριση των ORC, σε μέσο επίπεδο μεμονωμένου ασθενή, όπως τονίζει ο κ. Κώστας Αθανασάκης, καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Οικονομικής Αξιολόγησης των Τεχνολογιών Υγείας, στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ο οποίος είναι και ο πρώτος υπογράφων της μελέτης. Η μελέτη εκπονήθηκε από συνολικά 10 ειδικούς, με τους άλλους 8 να προέρχονται από την Τσεχία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία.

Άτομα με τυχόν προκαλούμενες από ORC ετήσιες δαπάνες περίθαλψης εύρους από 592 δολ. για την υπέρταση (HTN) στη Δημοκρατία της Τσεχίας έως 16.258 δολ. για την καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΑ) στην Ελλάδα.

Οι «ακριβές» συννοσηρότητες

Η Χρόνια Νεφρική Νόσος (ΧΝΝ) και οι Καρδιαγγειακές Νόσοι (δηλ., ΚΑ, Στηθάγχη και Κολπική Μαρμαρυγή) ήταν σταθερά οι πιο δαπανηρές συννοσηρότητες και στις 4 χώρες. Οι δαπάνες καθοδηγήθηκαν κυρίως από τη βαρύτητα της νόσου και την επακόλουθη αυξημένη χρήση πόρων, κυρίως για ενδονοσοκομειακή περίθαλψη.

Η HTN, το άσθμα, και η υπερλιπιδαιμία ήταν οι λιγότερο δαπανηρές ORC και στις 4 χώρες, προκαλώντας περίπου το ένα δέκατο έως ένα πέμπτο των δαπανών των πιο ακριβών συννοσηροτήτων λόγω των απλούστερων αλγορίθμων θεραπείας, και λιγότερες απαιτήσεις για δαπανηρές υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής και εξειδικευμένης φροντίδας που έγκεινται στη διαχείριση της νόσου.

«Η πολυνοσηρότητα αφορά όλες τις ηλικίες και όχι μόνο τους ηλικιωμένους, όπως λανθασμένα πιστεύεται» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κώστας Αθανασάκης, υπογραμμίζοντας πως «Ένας στους 3 ηλικίας άνω των 50 ετών στην Ελλάδα έχει διαγνωσμένο χρόνιο νόσημα». Την ίδια στιγμή «το 30% καρδιαγγειακό, 30% μεταβολικό και το 17% ορθοπεδικό νόσημα. Η παχυσαρκία αποτελεί μια νόσο που συνδέεται αιτιωδώς με άλλες ασθένειες, κυρίως καρδιαγγειακές. Κάθε νόσος που προλαμβάνεται και ελέγχεται είναι κέρδος για όλους, για τους ασθενείς και τα συστήματα υγείας. Εξοικονομούμε πολύτιμους πόρους».

Μάλιστα, όπως τόνισε, «η Ελλάδα ουσιαστικά διαθέτει 2,5% του ΑΕΠ κάθε χρόνο για τη διαχείριση της παχυσαρκίας και των συννοσηροτήτων, ξοδεύοντας περί τα 5 δισ. ευρώ που θα μπορούσαμε να κερδίσουμε και να δώσουμε σε άλλα πεδία του συστήματος υγείας».

Σε κάθε χώρα, ζητήθηκε από έμπειρους κλινικούς γιατρούς να εκτιμήσουν τη χρήση πόρων υγειονομικής περίθαλψης (HCRU) που σχετίζεται με κάθε ORC, ενώ οι Διοικητές των Νοσοκομείων κλήθηκαν να εκτιμήσουν το κόστος της μονάδας υγειονομικής περίθαλψης. Το συνολικό ετήσιο κόστος ανά ασθενή ανά ORC υπολογίστηκε αθροίζοντας όλα τα στοιχεία κόστους σε κάθε κατηγορία κόστους ORC.

Συννοσηρότητες και κόστη

Η ετήσια δαπάνη που προκύπτει στην Ελλάδα για την ΧΝΝ είναι τουλάχιστον 3 φορές μεγαλύτερη από τη δαπάνη που εκτιμάται στην Ουγγαρία, στη Ρουμανία και στη Δημοκρατία της Τσεχίας, γεγονός που αποδίδεται στο υψηλότερο κόστος των θεραπειών, των ανεπιθύμητων συμβάντων, και των επιπλοκών – και σχετίζεται με υψηλότερα ποσοστά χρήσης και δαπανών της μονάδας.

Την ίδια στιγμή, η ετήσια δαπάνη στην ΚΑ που προκύπτει στην Ελλάδα είναι τουλάχιστον 2,5 φορές μεγαλύτερη από τη δαπάνη συγκριτικά με τις άλλες 3 χώρες, γεγονός που αποδίδεται στο υψηλότερο κόστος θεραπειών, επιπλοκών και ενδονοσοκομειακών διαδικασιών – σχετίζεται με υψηλότερα ποσοστά συνταγογράφησης σύμφωνα με τις επιστημονικές κατευθυντήριες οδηγίες ιατρικής θεραπείας, μεγαλύτερες δαπάνες μονάδας και μεγαλύτερη χρήση πόρων.

Περιορισμοί

Σύμφωνα με τον κ. Κώστα Αθανασάκη, η προσέγγιση μικροκοστολόγησης για την εκτίμηση του κόστους βασίζεται στις πληροφορίες από τους ανταποκριθέντες και την επαλήθευση από ειδικούς. Επί απουσίας αξιόπιστων δεδομένων μητρώου στις χώρες αυτές, οι δικές μας παράμετροι εκτίμησης των δαπανών παρέχουν γενική κατανόηση της οικονομικής επιβάρυνσης, ενώ υπόκεινται σε ένα βαθμό αβεβαιότητας.

Ένας ασθενής με παχυσαρκία είναι πιθανό να εμφανίσει περισσότερες από μία ORC κατά μέσο όρο στη ζωή του, ενώ μπορεί να χρειαστεί να ληφθούν υπόψη επιπλέον δαπάνες ή συνέργειες φροντίδας ώστε να αποτυπωθεί με ακρίβεια η πραγματική επιβάρυνση. Ιδία έξοδα και έμμεσες δαπάνες που σχετίζονται με απώλεια της παραγωγικότητας δεν συμπεριλήφθηκαν.

Μεθοδολογία

Για τη διενέργεια της μελέτης, η οποία χρηματοδοτήθηκε από την εταιρεία Novo Nordisk, πραγματοποιήθηκε αναδρομική ανάλυση μικροκοστολόγησης από την οπτική του δημόσιου πληρωτή για να εκτιμηθούν όλες οι σταθερές και μεταβλητές δαπάνες περίθαλψης που προκύπτουν από τον μέσο ασθενή με ORC σε κάθε χώρα.

Η λεπτομερής χρήση πόρων υγειονομικής περίθαλψης και οι δαπάνες της μονάδας προέκυψαν από ειδικούς ιατρούς του τοπικού δημόσιου τομέα και έρευνες σε διοικητές νοσοκομείων, αντίστοιχα.

Τα δεδομένα της έρευνας και τα αποτελέσματα της εκτίμησης δαπάνης επικυρώθηκαν από μία επιτροπή παρακολούθησης ειδικών, η οποία αποτελείται από τοπικούς ειδικούς ιατρούς από κάθε χώρα και έναν οικονομολόγο υγείας.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ