Δημόσια ΥγείαΚέντρα Υγείας: Αυξήθηκαν οι νοσηλευτές και μειώθηκαν οι γιατροί το 2021

Κέντρα Υγείας: Αυξήθηκαν οι νοσηλευτές και μειώθηκαν οι γιατροί το 2021

- Advertisement -

Μειωμένο εμφανίζεται το ιατρικό προσωπικό στα Κέντρα Υγείας την περυσινή χρονιά, ενώ αύξηση καταγράφεται στο νοσηλευτικό προσωπικό και τα ιατρικά μηχανήματα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Μειωμένο εμφανίζεται το ιατρικό προσωπικό στα Κέντρα Υγείας την περυσινή χορνιά, ενώ αύξηση καταγράφεται στο νοσηλευτικό προσωπικό και τα ιατρικά μηχανήματα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) αναφορικά με τις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ) για το έτος 2021, στις 7 συνολικά ΥΠΕ απασχολούνταν 5.160 άτομα ως νοσηλευτικό προσωπικό, 6.080 ως ιατρικό προσωπικό και 4.688 ως προσωπικό λοιπών ειδικοτήτων. Η 1η ΥΠΕ Αττικής συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό σε ιατρικό προσωπικό και η 6η ΥΠΕ (Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας) τον μεγαλύτερο αριθμό σε νοσηλευτικό προσωπικό το 2021.

Η παρακολούθηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από την ΕΛΣΤΑΤ μέχρι το έτος 2016 περιοριζόταν στα Κέντρα Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ). Μετά τη θέσπιση του Ν.4486/2017 για την «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» ο όρος «Κέντρο Υγείας», διευρύνθηκε και περιλαμβάνει επιπλέον τις αποκεντρωμένες μονάδες, όπου στο πρώτο επίπεδο Π.Φ.Υ. παρέχονται υπηρεσίες από τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (Το.Μ.Υ), τα Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Ι), τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Π.Ι), τα Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία (Ε.Π.Ι), τα Τοπικά Ιατρεία (Τ.Ι) και λοιπές μονάδες Π.Φ.Υ.

Επιπλέον στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας περιλαμβάνονται και δομές παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας οι οποίες εμφανίζονται με τρεις διαφορετικούς τύπους.

εικονα 11

εικονα22

εικονα 33

Μειώθηκε το ιατρικό προσωπικό στα Κέντρα Υγείας σε έναν χρόνο

Στους πίνακες 4 έως 7 παρουσιάζονται στοιχεία αναφορικά με τη διάρθρωση του αριθμού των μηχανημάτων καθώς και με το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό των 310 Κέντρων Υγείας.

Από τη σύγκριση των στοιχείων των Κέντρων Υγείας των τελευταίων ετών 2020-2021 παρατηρούνται τα ακόλουθα:

Ο αριθμός του ιατρικού προσωπικού που απασχολείται στα Κέντρα Υγείας παρουσίασε μείωση κατά 3,9% το 2021 σε σχέση με το 2020, στο σύνολο της Χώρας. Αύξηση παρατηρείται το 2021 σε σχέση με το 2020 στις Περιφέρειες Κρήτης και Ιόνιων Νήσων κατά 6,6% και 5,7%, αντίστοιχα. Αντίθετα, μειώσεις παρατηρήθηκαν στις περισσότερες περιφέρειες το 2021 σε σχέση με το 2020 με μεγαλύτερες μειώσεις στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Βόρειου Αιγαίου κατά 11,2% και 10,3% αντίστοιχα (Πίνακας 5).

συνολικο

Το νοσηλευτικό προσωπικό αυξήθηκε το 2021 σε σχέση με το 2020 κατά 10,4% στο σύνολο της χώρας. Αύξηση παρατηρείται κατά το 2021 σε σχέση με το 2020 σε όλες σχεδόν τις Περιφέρειες, με σημαντικότερη αυτή στις Περιφέρειες Αττικής και Ιονίων Νήσων με 26,5% και 21,0% αντίστοιχα. Αντίθετα μειώσεις παρατηρήθηκαν στις Περιφέρειες Βόρειου Αιγαίου, Νότιου Αιγαίου και Ηπείρου κατά 7,3% 6,8% και 0,3% αντίστοιχα (Πίνακας 6).

Το προσωπικό λοιπών ειδικοτήτων των Κέντρων Υγείας, παρουσίασε μείωση το 2021 σε σχέση με το 2020 κατά 2,9% στο σύνολο της χώρας. Σημαντικότερη αύξηση παρατηρείται το 2021 σε σχέση με το 2020 στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Δυτικής Ελλάδας κατά 20,6% και 13,5% αντίστοιχα (Πίνακας 6).

Στα ιατρικά μηχανήματα που διαθέτουν τα Κέντρα Υγείας, παρατηρήθηκε αύξηση στο σύνολο της Χώρας το 2021 σε σχέση με το 2020 κατά 4,9% (Πίνακας 7).

εικονα 44

Τα περισσότερα Κέντρα Υγείας στην Αττική

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο συνολικός αριθμός των Κέντρων Υγείας το 2021 ανήλθε σε 310. Από την κατανομή των Κέντρων Υγείας στις 13 Περιφέρειες της Χώρας, παρατηρείται ότι τα περισσότερα Κέντρα Υγείας βρίσκονται στην Αττική (57 κέντρα) στην Κεντρική Μακεδονία (46 κέντρα), στην Πελοπόννησο (29 κέντρα) και στη Στερεά Ελλάδα (29 κέντρα) ενώ τα λιγότερα βρίσκονται στο Βόρειο Αιγαίο (10 κέντρα) και τη Δυτική Μακεδονία (11 κέντρα) (Γράφημα 2)

εικονα 55

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ