Δημόσια ΥγείαΕνιαία Λίστα Χειρουργείων: Τι αλλάζει για τους ασθενείς

Ενιαία Λίστα Χειρουργείων: Τι αλλάζει για τους ασθενείς

- Advertisement -

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την Ενιαία Λίστα Χειρουργείων δημοσιεύθηκε στη “Διαύγεια” και το νέο σύστημα θα τεθεί σε λειτουργία την 1η Φεβρουαρίου.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την Ενιαία Λίστα Χειρουργείων δημοσιεύθηκε στη “Διαύγεια” και το νέο σύστημα θα τεθεί σε λειτουργία την 1η Φεβρουαρίου.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν οι πελατειακές σχέσεις των γιατρών και να περιοριστεί το φαινόμενο κατά το οποίο τακτικά περιστατικά «βαφτίζονται» επείγοντα.

Η Ενιαία Λίστα Χειρουργείων καταρτίζεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία λειτουργεί στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ και διαλειτουργεί μέσω APIs, με τα πληροφοριακά συστήματα των νοσοκομείων. Πρόκειται για ψηφιακό σύστημα αρχειοθέτησης και σε κάθε υποσύστημα θα απεικονίζεται η σειρά προτεραιότητας των προς εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων στα νοσοκομεία της χώρας.

Η ΚΥΑ προβλέπει ότι σε κάθε νοσοκομείο ορίζεται ως υπεύθυνος εποπτείας και ελέγχου της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων ο αναπληρωτής διοικητής και στις δομές που δεν υπάρχει, ο διοικητής.

Ο διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας ορίζεται ως υπεύθυνος για την κατάρτιση και λειτουργία της Λίστας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ορίζει τον υπεύθυνο υπάλληλο/υπαλλήλους για την διαχείριση της Λίστας.

Αλλαγή σειράς

Σε περίπτωση εκτάκτου και επείγοντος περιστατικού συμπληρώνεται η αντίστοιχη ενότητα: Δήλωση Έκτακτου/ Επείγοντος Περιστατικού του υποσυστήματος αρχειοθέτησης της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων, στην οποία περιλαμβάνεται και η ανάλογη τεκμηρίωση, ανεξάρτητα αν η κλινική εκτίμηση έγινε κατά την πρωινή ή την ολοήμερη λειτουργία του νοσοκομείου, όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη δημιουργία της εγγραφής ασθενούς στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων.

Σε περίπτωση που το περιστατικό, κατά το χρονικό διάστημα αναμονής της χειρουργικής επέμβασης, παρουσιάσει επιπλοκές και κρίνεται σοβαρότερο από άλλο περιστατικό της ίδιας κατηγορίας, έτσι ώστε να απαιτείται η μετακίνηση του στη Λίστα με αλλαγή της προγραμματισμένης ημερομηνίας της χειρουργικής επέμβασης ή αλλαγής της κατηγορίας σοβαρότητας της νόσου είτε η έξοδος του από αυτή, ο/η υπεύθυνος/η ιατρός ενημερώνει σχετικά, συμπληρώνοντας υποχρεωτικά την ίδια ημέρα που πραγματοποιείται η κλινική εκτίμηση, τα σχετικά στοιχεία του πρότυπου ηλεκτρονικού εντύπου. Κάθε θεράπων χειρουργός, μετά την κλινική εκτίμηση της κατάστασης κάθε ασθενούς του, αξιολογεί τη σοβαρότητα της νόσου, κατατάσσει το περιστατικό σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια, ο οποίος θα πρέπει να εμφανίζεται στο σύστημα, ώστε να γίνεται κατανοητή η κατηγοριοποίηση των περιστατικών και συμπληρώνει το αντίστοιχο στοιχείο του πρότυπου ηλεκτρονικού εντύπου.

Επείγοντα

Προκειμένου να χαρακτηριστεί κάποιο περιστατικό ως επείγον, θα πρέπει να έχει εκτιμηθεί ανάλογα είτε στο ΤΕΠ είτε στην κλινική όπου ο ασθενής νοσηλεύεται από χειρουργό που εφημερεύει. Κατά το στάδιο της δημιουργίας της εγγραφής ασθενούς στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων, για οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση πρόκειται να διενεργηθεί, ακόμη και εάν αυτή έχει χαρακτηριστεί ως έκτακτη, το σύστημα αρχειοθέτησης ελέγχει αυτοματοποιημένα, με βάση τον ΑΜΚΑ ή άλλο μοναδικό προσδιοριστικό της ταυτότητας ασθενούς στοιχείο, το οποίο καταχωρεί ο θεράπων χειρουργός, εάν το συγκεκριμένο περιστατικό (ήτοι ο ασθενής, ο ιατρικός λόγος και το είδος της επέμβασης) είχε ήδη ενταχθεί στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείου κατά την κατάρτισή της.

Μοναδικός αριθμός εγγραφής ασθενή

Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης από το θεράποντα χειρουργό στο σύστημα αρχειοθέτησης της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων, το σύστημα αποδίδει αυτοματοποιημένα στο συγκεκριμένο ασθενή μοναδικό αριθμό εγγραφής στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων, ο οποίος δύναται να ταυτοποιήσει μοναδικά το συγκεκριμένο ασθενή για τη συγκεκριμένη επέμβαση, τόσο στο σύστημα της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων, όσο και στα πληροφοριακά συστήματα των νοσοκομείων, που διαλειτουργούν με το σύστημα αυτό.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ