Δημόσια ΥγείαΕΜΑ: Η λίστα με τα 269 κρίσιμα φάρμακα για ελλείψεις

ΕΜΑ: Η λίστα με τα 269 κρίσιμα φάρμακα για ελλείψεις

- Advertisement -

Τον κατάλογο με τα 269 κρίσιμα φάρμακα που βρίσκονται σε έλλειψη και πρέπει να διασφαλιστεί η επάρκεια στην Ευρώπη, δημοσιοποίησαν οι υπεύθυνοι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ).

Τον κατάλογο με τα 269 κρίσιμα φάρμακα που βρίσκονται σε έλλειψη και πρέπει να διασφαλιστεί η επάρκεια στην Ευρώπη, δημοσιοποίησαν οι υπεύθυνοι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ).

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Με στόχο την αντιμετώπιση των ελλείψεων φαρμάκων, ο κατάλογος περιέχει 269 δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε φάρμακα για ανθρώπινη χρήση, οι οποίες θεωρούνται ουσιώδους σημασίας στην ΕΕ / στον ΕΟΧ.

Προληπτικά μέτρα

Ο αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, Μαργαρίτης Σχοινάς δήλωσε: «Η δημοσίευση αυτού του πρώτου καταλόγου κρίσιμης σημασίας υποστηρίζει τα προορατικά και προληπτικά μέτρα που λαμβάνουμε και αποτελεί μέρος της δέσμευσής μας να διασφαλίσουμε την αδιάλειπτη πρόσβαση όλων των πολιτών της Ένωσης σε φάρμακα ζωτικής σημασίας. Αποτελεί απόδειξη της προσήλωσής μας, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αντιμετώπιση των ελλείψεων φαρμάκων στην ΕΕ και στην πρόταση για τη φαρμακευτική μεταρρύθμιση, και ενισχύει τη δέσμευσή μας για την επίτευξη του σκοπού αυτού».

Από την πλευρά της η επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου, δήλωσε: «Η διασφάλιση του αδιάλειπτου εφοδιασμού κρίσιμης σημασίας είναι ουσιώδης για μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και στους οργανισμούς των κρατών μελών για τη συνεργασία τους στην κατάρτιση του καταλόγου αυτού και για το κρίσιμο έργο που επιτελούν για την πρόληψη των ελλείψεων στην Ένωσή μας».

Ελλείψεις φαρμάκων

Σημειώνεται πως, η καταχώρηση ενός φαρμάκου στον εν λόγω κατάλογο δεν αποτελεί ένδειξη της πιθανότητας να παρουσιαστεί στο μέλλον έλλειψη στο εν λόγω φάρμακο. Αντιθέτως, σημαίνει ότι η αποτροπή της έλλειψης αυτών των συγκεκριμένων φαρμάκων είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς η μη διαθεσιμότητά τους θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική βλάβη στους ασθενείς και να δημιουργήσει ουσιαστικές προκλήσεις για τα συστήματα υγείας.

Union list of critical medicines – Η λίστα των φαρμάκων
ATC level 5 ATC description
The Anatomical Therapeutic Chemical code: a unique code assigned to a medicine according to the organ or system it works on and how it works. The classification system is maintained by the World Health Organization (WHO).
Date of inclusion
A – Alimentary tract and metabolism
A02B – Drugs for peptic ulcer and gastro-oesophageal reflux disease (GORD)
A02BC05 ESOMEPRAZOLE 1 Δεκεμβρίου 2023
A03B – Belladonna and derivatives, plain
A03BA01 ATROPINE 1 Δεκεμβρίου 2023
A03F – Propulsives
A03FA01 METOCLOPRAMIDE 1 Δεκεμβρίου 2023
A07A – Intestinal antiinfectives
A07AA09 VANCOMYCIN 1 Δεκεμβρίου 2023
A07AA12 FIDAXOMICIN 1 Δεκεμβρίου 2023
A07B – Intestinal adsorbents
A07BA01 MEDICINAL CHARCOAL 1 Δεκεμβρίου 2023
A10A – Insulins and analogues
A10AB01 INSULIN HUMAN (fast-acting) 1 Δεκεμβρίου 2023
A10AC01 INSULIN HUMAN (intermediate-acting) 1 Δεκεμβρίου 2023
A10AD01 INSULIN HUMAN (intermediate – or long-acting combined with fast-acting) 1 Δεκεμβρίου 2023
A12C – Other mineral supplements
A12CC02 MAGNESIUM SULFATE 1 Δεκεμβρίου 2023
A16A – Other alimentary tract and metabolism products
A16AB02 IMIGLUCERASE 1 Δεκεμβρίου 2023
B – Blood and blood forming organs
B01A – Antithrombotic agents
B01AA03 WARFARIN 1 Δεκεμβρίου 2023
B01AB01 HEPARIN 1 Δεκεμβρίου 2023
B01AB02 ANTITHROMBIN III 1 Δεκεμβρίου 2023
B01AC04 CLOPIDOGREL 1 Δεκεμβρίου 2023
B01AC16 EPTIFIBATIDE 1 Δεκεμβρίου 2023
B01AD02 ALTEPLASE 1 Δεκεμβρίου 2023
B01AD11 TENECTEPLASE 1 Δεκεμβρίου 2023
B01AE07 DABIGATRAN 1 Δεκεμβρίου 2023
B02A – Antifibrinolytics
B02AA02 TRANEXAMIC ACID 1 Δεκεμβρίου 2023
B02B – Vitamin K and other hemostatics
B02BA01 PHYTOMENADIONE 1 Δεκεμβρίου 2023
B02BB01 HUMAN FIBRINOGEN 1 Δεκεμβρίου 2023
B02BD02 HUMAN COAGULATION FACTOR VIII 1 Δεκεμβρίου 2023
B02BD04 HUMAN COAGULATION FACTOR IX 1 Δεκεμβρίου 2023
B03B – Vitamin B12 and folic acid
B03BA03 HYDROXOCOBALAMIN 1 Δεκεμβρίου 2023
B05A – Blood and related products
B05AA01 ALBUMIN 1 Δεκεμβρίου 2023
B05AA02 PLASMA PROTEIN FRACTION 1 Δεκεμβρίου 2023
B05B – IV solutions
B05BB01 POTASSIUM CHLORIDE 1 Δεκεμβρίου 2023
B05BC01 MANNITOL 1 Δεκεμβρίου 2023
B05X – IV solution additives
B05XA01 POTASSIUM CHLORIDE 1 Δεκεμβρίου 2023
B05XA05 MAGNESIUM SULFATE 1 Δεκεμβρίου 2023
B06A – Other hematological agents
B06AB01 HUMAN HEMIN 1 Δεκεμβρίου 2023
B06AC01 COMPLEMENT C1 ESTERASE INHIBITOR 1 Δεκεμβρίου 2023
C – Cardiovascular system
C01A – Cardiac glycosides
C01AA05 DIGOXIN 1 Δεκεμβρίου 2023
C01B – Antiarrhythmics, class I and III
C01BB01 LIDOCAINE 1 Δεκεμβρίου 2023
C01BB02 MEXILETINE 1 Δεκεμβρίου 2023
C01BC04 FLECAINIDE 1 Δεκεμβρίου 2023
C01BD01 AMIODARONE 1 Δεκεμβρίου 2023
C01C – Cardiac stimulants excl cardiac glycosides
C01CA02 ISOPRENALINE 1 Δεκεμβρίου 2023
C01CA03 NOREPINEPHRINE 1 Δεκεμβρίου 2023
C01CA04 DOPAMINE 1 Δεκεμβρίου 2023
C01CA07 DOBUTAMINE 1 Δεκεμβρίου 2023
C01CA24 EPINEPHRINE 1 Δεκεμβρίου 2023
C01CA26 EPHEDRINE 1 Δεκεμβρίου 2023
C01CE02 MILRINONE 1 Δεκεμβρίου 2023
C01D – Vasodilators used in cardiac diseases
C01DA02 GLYCERYL TRINITRATE 1 Δεκεμβρίου 2023
C01E – Other cardiac preparations
C01EB10 ADENOSINE 1 Δεκεμβρίου 2023
C02A – Antiadrenergic agents, centrally acting
C02AB01 METHYLDOPA (levorotatory) 1 Δεκεμβρίου 2023
C02AB02 METHYLDOPA (racemic) 1 Δεκεμβρίου 2023
C02AC01 CLONIDINE 1 Δεκεμβρίου 2023
C02D – Arteriolar smooth muscle, agents acting on
C02DD01 SODIUM NITROPRUSSIDE 1 Δεκεμβρίου 2023
C03C – High-ceiling diuretics
C03CA01 FUROSEMIDE 1 Δεκεμβρίου 2023
C07A – Beta blocking agents
C07AA05 PROPRANOLOL 1 Δεκεμβρίου 2023
C07AG01 LABETALOL 1 Δεκεμβρίου 2023
C08C – Selective calcium channel blockers with mainly vascular effects
C08CA06 NIMODIPINE 1 Δεκεμβρίου 2023
C08D – Selective calcium channel blockers with direct cardiac effects
C08DA01 VERAPAMIL 1 Δεκεμβρίου 2023
G – Genito urinary system and sex hormones
G02A – Uterotonics
G02AB01 METHYLERGOMETRINE 1 Δεκεμβρίου 2023
G02C – Other gynecologicals
G02CA SALBUTAMOL 1 Δεκεμβρίου 2023
G03X – Other sex hormones and modulators of the genital system
G03XB01 MIFEPRISTONE 1 Δεκεμβρίου 2023
H – Systemic hormonal preparations, excl sex hormones and insulins
H01B – Posterior pituitary lobe hormones
H01BA02 DESMOPRESSIN 1 Δεκεμβρίου 2023
H01BB02 OXYTOCIN 1 Δεκεμβρίου 2023
H01BB03 CARBETOCIN 1 Δεκεμβρίου 2023
H02A – Corticosteroids for systemic use, plain
H02AA02 FLUDROCORTISONE 1 Δεκεμβρίου 2023
H02AB04 METHYLPREDNISOLONE 1 Δεκεμβρίου 2023
H02AB06 PREDNISOLONE 1 Δεκεμβρίου 2023
H02AB09 HYDROCORTISONE 1 Δεκεμβρίου 2023
H03B – Antithyroid preparations
H03BA02 PROPYLTHIOURACIL 1 Δεκεμβρίου 2023
H03BB01 CARBIMAZOLE 1 Δεκεμβρίου 2023
H03BB02 THIAMAZOLE 1 Δεκεμβρίου 2023
H04A – Glycogenolytic hormones
H04AA01 GLUCAGON 1 Δεκεμβρίου 2023
J – Antiinfectives for systemic use
J01A – Tetracyclines
J01AA02 DOXYCYCLINE 1 Δεκεμβρίου 2023
J01C – Beta-lactam antibacterials, penicillins
J01CA01 AMPICILLIN 1 Δεκεμβρίου 2023
J01CA04 AMOXICILLIN 1 Δεκεμβρίου 2023
J01CE01 BENZYLPENICILLIN 1 Δεκεμβρίου 2023
J01CE02 PHENOXYMETHYLPENICILLIN 1 Δεκεμβρίου 2023
J01CE08 BENZATHINE BENZYLPENICILLIN 1 Δεκεμβρίου 2023
J01CF02 CLOXACILLIN 1 Δεκεμβρίου 2023
J01CF05 FLUCLOXACILLIN 1 Δεκεμβρίου 2023
J01CR02 AMOXICILLIN, CLAVULANIC ACID 1 Δεκεμβρίου 2023
J01CR05 PIPERACILLIN, TAZOBACTAM 1 Δεκεμβρίου 2023
J01D – Other beta-lactam antibacterials
J01DC02 CEFUROXIME 1 Δεκεμβρίου 2023
J01DD01 CEFOTAXIME 1 Δεκεμβρίου 2023
J01DD02 CEFTAZIDIME 1 Δεκεμβρίου 2023
J01DD04 CEFTRIAXONE 1 Δεκεμβρίου 2023
J01DD08 CEFIXIME 1 Δεκεμβρίου 2023
J01DD52 CEFTAZIDIME, AVIBACTAM 1 Δεκεμβρίου 2023
J01DF01 AZTREONAM 1 Δεκεμβρίου 2023
J01DH56 CILASTATIN SODIUM, IMIPENEM, RELEBACTAM 1 Δεκεμβρίου 2023
J01DI54 TAZOBACTAM, CEFTOLOZANE 1 Δεκεμβρίου 2023
J01E – Sulfonamides and trimethoprim
J01EA01 TRIMETHOPRIM 1 Δεκεμβρίου 2023
J01EE01 SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM 1 Δεκεμβρίου 2023
J01F – Macrolides, lincosamides and streptogramins
J01FA01 ERYTHROMYCIN 1 Δεκεμβρίου 2023
J01FA09 CLARITHROMYCIN 1 Δεκεμβρίου 2023
J01FA10 AZITHROMYCIN 1 Δεκεμβρίου 2023
J01FF01 CLINDAMYCIN 1 Δεκεμβρίου 2023
J01G – Aminoglycoside antibacterials
J01GB01 TOBRAMYCIN 1 Δεκεμβρίου 2023
J01GB03 GENTAMICIN 1 Δεκεμβρίου 2023
J01GB06 AMIKACIN 1 Δεκεμβρίου 2023
J01M – Quinolone antibacterials
J01MA02 CIPROFLOXACIN 1 Δεκεμβρίου 2023
J01MA12 LEVOFLOXACIN 1 Δεκεμβρίου 2023
J01X – Other antibacterials
J01XA01 VANCOMYCIN 1 Δεκεμβρίου 2023
J01XA02 TEICOPLANIN 1 Δεκεμβρίου 2023
J01XB01 COLISTIMETHATE 1 Δεκεμβρίου 2023
J01XD01 METRONIDAZOLE 1 Δεκεμβρίου 2023
J01XX01 FOSFOMYCIN 1 Δεκεμβρίου 2023
J02A – Antimycotics for systemic use
J02AA01 AMPHOTERICIN B 1 Δεκεμβρίου 2023
J02AC04 POSACONAZOLE 1 Δεκεμβρίου 2023
J04A – Drugs for treatment of tuberculosis
J04AB02 RIFAMPICIN 1 Δεκεμβρίου 2023
J04AB04 RIFABUTIN 1 Δεκεμβρίου 2023
J04AC01 ISONIAZID 1 Δεκεμβρίου 2023
J04AK02 ETHAMBUTOL 1 Δεκεμβρίου 2023
J04AK05 BEDAQUILINE 1 Δεκεμβρίου 2023
J04AM02 ISONIAZID, RIFAMPICIN 1 Δεκεμβρίου 2023
J04B – Drugs for treatment of lepra
J04BA02 DAPSONE 1 Δεκεμβρίου 2023
J05A – Direct acting antivirals
J05AB01 ACICLOVIR 1 Δεκεμβρίου 2023
J05AB06 GANCICLOVIR 1 Δεκεμβρίου 2023
J05AB14 VALGANCICLOVIR 1 Δεκεμβρίου 2023
J05AD01 FOSCARNET 1 Δεκεμβρίου 2023
J05AF01 ZIDOVUDINE 1 Δεκεμβρίου 2023
J05AF05 LAMIVUDINE 1 Δεκεμβρίου 2023
J05AF06 ABACAVIR 1 Δεκεμβρίου 2023
J05AF09 EMTRICITABINE 1 Δεκεμβρίου 2023
J05AG01 NEVIRAPINE 1 Δεκεμβρίου 2023
J05AR02 ABACAVIR, LAMIVUDINE 1 Δεκεμβρίου 2023
J06B – Immunoglobulins
J06BA01 HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN (extravascular use) 1 Δεκεμβρίου 2023
J06BA02 HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN (intravascular use) 1 Δεκεμβρίου 2023
J06BB01 HUMAN ANTI-D IMMUNOGLOBULIN 1 Δεκεμβρίου 2023
J06BB02 HUMAN TETANUS IMMUNOGLOBULIN 1 Δεκεμβρίου 2023
J06BB05 HUMAN RABIES IMMUNOGLOBULIN 1 Δεκεμβρίου 2023
J07A – Bacterial vaccines
J07AE01 CHOLERA VACCINE, ORAL, INACTIVATED 1 Δεκεμβρίου 2023
J07AH07 MENINGOCOCCAL GROUP C VACCINE 1 Δεκεμβρίου 2023
J07AH09 MENINGOCOCCAL GROUP B VACCINE 1 Δεκεμβρίου 2023
J07AJ51 DIPHTHERIA, TETANUS, PERTUSSIS VACCINE (inactivated, whole cell) 1 Δεκεμβρίου 2023
J07AJ52 DIPHTHERIA, TETANUS, PERTUSSIS VACCINE (purified antigen) 1 Δεκεμβρίου 2023
J07AM51 DIPHTHERIA, TETANUS VACCINE 1 Δεκεμβρίου 2023
J07AP03 TYPHOID VACCINE (POLYSACCHARIDE) 1 Δεκεμβρίου 2023
J07B – Viral vaccines
J07BA02 ENCEPHALITIS (JAPANESE, WHOLE VIRUS, INACTIVATED) 1 Δεκεμβρίου 2023
J07BB01 INFLUENZA VACCINE (Various forms, strains) 1 Δεκεμβρίου 2023
J07BB02 INFLUENZA VACCINE (Various forms, strains) 1 Δεκεμβρίου 2023
J07BC01 HEPATITIS B VACCINE 1 Δεκεμβρίου 2023
J07BC02 HEPATITIS A VACCINE 1 Δεκεμβρίου 2023
J07BD52 MEASLES, MUMPS, RUBELLA VACCINE 1 Δεκεμβρίου 2023
J07BD54 MEASLES, MUMPS, RUBELLA, VARICELLA VACCINE 1 Δεκεμβρίου 2023
J07BF03 POLIOMYELITIS VACCINE (TRIVALENT) 1 Δεκεμβρίου 2023
J07BG01 RABIES VACCINE 1 Δεκεμβρίου 2023
J07BK01 VARICELLA VACCINE (LIVE) 1 Δεκεμβρίου 2023
J07BL01 YELLOW FEVER VACCINE 1 Δεκεμβρίου 2023
J07BM03 HUMAN PAPILLOMAVIRUS VACCINE (9-valent) 1 Δεκεμβρίου 2023
J07C – Bacterial and viral vaccines, combined
J07CA01 DIPHTHERIA, TETANUS, POLIOMYELITIS VACCINE 1 Δεκεμβρίου 2023
J07CA02 DIPHTHERIA, TETANUS, PERTUSSIS, POLIOMYELITIS VACCINE 1 Δεκεμβρίου 2023
J07CA06 DIPHTHERIA, TETANUS, PERTUSSIS VACCINE 1 Δεκεμβρίου 2023
J07CA12 DIPHTHERIA, TETANUS, PERTUSSIS, POLIOMYELITIS, HEPATITIS B VACCINE 1 Δεκεμβρίου 2023
L – Antineoplastic and immunomodulating agents
L01A – Antineoplastic agents
L01AA01 CYCLOPHOSPHAMIDE 1 Δεκεμβρίου 2023
L01AA02 CHLORAMBUCIL 1 Δεκεμβρίου 2023
L01AA03 MELPHALAN 1 Δεκεμβρίου 2023
L01AA06 IFOSFAMIDE 1 Δεκεμβρίου 2023
L01AB01 BUSULFAN 1 Δεκεμβρίου 2023
L01AB02 TREOSULFAN 1 Δεκεμβρίου 2023
L01AX04 DACARBAZINE 1 Δεκεμβρίου 2023
L01B – Antimetabolites
L01BA01 METHOTREXATE 1 Δεκεμβρίου 2023
L01BB02 MERCAPTOPURINE 1 Δεκεμβρίου 2023
L01BB03 TIOGUANINE 1 Δεκεμβρίου 2023
L01BB05 FLUDARABINE 1 Δεκεμβρίου 2023
L01BC01 CYTARABINE 1 Δεκεμβρίου 2023
L01BC05 GEMCITABINE 1 Δεκεμβρίου 2023
L01C – Plant alkaloids and other natural products
L01CA01 VINBLASTINE 1 Δεκεμβρίου 2023
L01CA02 VINCRISTINE 1 Δεκεμβρίου 2023
L01CB01 ETOPOSIDE 1 Δεκεμβρίου 2023
L01CD01 PACLITAXEL 1 Δεκεμβρίου 2023
L01CE01 TOPOTECAN 1 Δεκεμβρίου 2023
L01D – Cytotoxic antibiotics and related substances
L01DB01 DOXORUBICIN 1 Δεκεμβρίου 2023
L01DB02 DAUNORUBICIN 1 Δεκεμβρίου 2023
L01DB03 EPIRUBICIN 1 Δεκεμβρίου 2023
L01DB06 IDARUBICIN 1 Δεκεμβρίου 2023
L01DC01 BLEOMYCIN 1 Δεκεμβρίου 2023
L01DC03 MITOMYCIN 1 Δεκεμβρίου 2023
L01E – Protein kinase inhibitors
L01EA03 NILOTINIB 1 Δεκεμβρίου 2023
L01X – Other neoplastic agents
L01XA01 CISPLATIN 1 Δεκεμβρίου 2023
L01XA02 CARBOPLATIN 1 Δεκεμβρίου 2023
L01XA03 OXALIPLATIN 1 Δεκεμβρίου 2023
L01XB01 PROCARBAZINE 1 Δεκεμβρίου 2023
L01XF01 TRETINOIN 1 Δεκεμβρίου 2023
L01XX05 HYDROXYCARBAMIDE 1 Δεκεμβρίου 2023
L01XX24 PEGASPARGASE 1 Δεκεμβρίου 2023
L02B – Hormone antagonists and related agents
L02BA01 TAMOXIFEN 1 Δεκεμβρίου 2023
L03A – Immunostimulants
L03AB11 PEGINTERFERON ALFA-2A 1 Δεκεμβρίου 2023
L03AX03 BCG VACCINE (Various forms) 1 Δεκεμβρίου 2023
L03AX13 GLATIRAMER 1 Δεκεμβρίου 2023
L03AX16 PLERIXAFOR 1 Δεκεμβρίου 2023
L04A – Immunosuppressants
L04AA04 ANTI-T LYMPHOCYTE IMMUNOGLOBULIN FOR HUMAN USE, RABBIT 1 Δεκεμβρίου 2023
L04AA10 SIROLIMUS 1 Δεκεμβρίου 2023
L04AC02 BASILIXIMAB 1 Δεκεμβρίου 2023
L04AC03 ANAKINRA 1 Δεκεμβρίου 2023
L04AD01 CICLOSPORIN 1 Δεκεμβρίου 2023
L04AD02 TACROLIMUS 1 Δεκεμβρίου 2023
L04AX02 THALIDOMIDE 1 Δεκεμβρίου 2023
L04AX03 METHOTREXATE 1 Δεκεμβρίου 2023
M – Musculo-skeletal system
M01C – Specific antirheumatic agents
M01CC01 PENICILLAMINE 1 Δεκεμβρίου 2023
M03A – Muscle relaxants, peripherally acting agents
M03AB01 SUXAMETHONIUM 1 Δεκεμβρίου 2023
M03AC04 ATRACURIUM 1 Δεκεμβρίου 2023
M03AC09 ROCURONIUM 1 Δεκεμβρίου 2023
M03AC11 CISATRACURIUM 1 Δεκεμβρίου 2023
M03C – Muscle relaxants, directly acting agents
M03CA01 DANTROLENE 1 Δεκεμβρίου 2023
N – Nervous system
N01A – Anesthetics, general
N01AH01 FENTANYL 1 Δεκεμβρίου 2023
N01AH03 SUFENTANIL 1 Δεκεμβρίου 2023
N01AH06 REMIFENTANIL 1 Δεκεμβρίου 2023
N01AX03 KETAMINE 1 Δεκεμβρίου 2023
N01AX10 PROPOFOL 1 Δεκεμβρίου 2023
N01AX14 ESKETAMINE 1 Δεκεμβρίου 2023
N02A – Opioids
N02AA01 MORPHINE 1 Δεκεμβρίου 2023
N02B – Other analgesics and antipyretics
N02BE01 PARACETAMOL 1 Δεκεμβρίου 2023
N03A – Antiepileptics
N03AA02 PHENOBARBITAL 1 Δεκεμβρίου 2023
N03AB02 PHENYTOIN 1 Δεκεμβρίου 2023
N03AD01 ETHOSUXIMIDE 1 Δεκεμβρίου 2023
N03AE01 CLONAZEPAM 1 Δεκεμβρίου 2023
N03AF01 CARBAMAZEPINE 1 Δεκεμβρίου 2023
N03AG01 VALPROIC ACID 1 Δεκεμβρίου 2023
N03AG04 VIGABATRIN 1 Δεκεμβρίου 2023
N04A – Anticholinergic agents
N04AA02 BIPERIDEN 1 Δεκεμβρίου 2023
N05A – Antipsychotics
N05AD01 HALOPERIDOL 1 Δεκεμβρίου 2023
N05AH03 OLANZAPINE 1 Δεκεμβρίου 2023
N05AN01 LITHIUM 1 Δεκεμβρίου 2023
N05B – Anxiolytics
N05BA01 DIAZEPAM 1 Δεκεμβρίου 2023
N05BA06 LORAZEPAM 1 Δεκεμβρίου 2023
N05C – Hypnotics and sedatives
N05CD08 MIDAZOLAM 1 Δεκεμβρίου 2023
N05CM18 DEXMEDETOMIDINE 1 Δεκεμβρίου 2023
N06A – Antidepressants
N06AX27 ESKETAMINE 1 Δεκεμβρίου 2023
N06B – Psychostimulants, agents used for ADHD and nootropics
N06BC01 CAFFEINE 1 Δεκεμβρίου 2023
N07A – Parasympathomimetics
N07AA01 NEOSTIGMINE 1 Δεκεμβρίου 2023
N07X – Other nervous system drugs
N07XX02 RILUZOLE 1 Δεκεμβρίου 2023
P – Antiparasitic products, insecticides and repellents
P01A – Agents against amoebiasis and other protozoal diseases
P01AB01 METRONIDAZOLE 1 Δεκεμβρίου 2023
P01C – Agents against leishmaniasis and trypanosomiasis
P01CX01 PENTAMIDINE 1 Δεκεμβρίου 2023
P02C – Antinematodal agents
P02CA03 ALBENDAZOLE 1 Δεκεμβρίου 2023
R – Respiratory system
R03A – Adrenergics, inhalants
R03AC02 SALBUTAMOL 1 Δεκεμβρίου 2023
R03B – Other drugs for obstructive airway diseases, inhalants
R03BB01 IPRATROPIUM 1 Δεκεμβρίου 2023
R03C – Adrenergics for systemic use
R03CA02 EPHEDRINE 1 Δεκεμβρίου 2023
R03CC02 SALBUTAMOL 1 Δεκεμβρίου 2023
R05C – Expectorants, excl combinations with cough suppressants
R05CB01 ACETYLCYSTEINE 1 Δεκεμβρίου 2023
S – Sensory organs
S01A – Antiinfectives
S01AA14 BENZYLPENICILLIN 1 Δεκεμβρίου 2023
S01AA27 CEFUROXIME 1 Δεκεμβρίου 2023
S01AE03 CIPROFLOXACIN 1 Δεκεμβρίου 2023
S01E – Antiglaucoma preparations and miotics
S01EB01 PILOCARPINE 1 Δεκεμβρίου 2023
S01EB09 ACETYLCHOLINE 1 Δεκεμβρίου 2023
S01EC01 ACETAZOLAMIDE 1 Δεκεμβρίου 2023
S01F – Mydriatics and cycloplegics
S01FA04 CYCLOPENTOLATE 1 Δεκεμβρίου 2023
S01L – Ocular vascular disorder agents
S01LA01 VERTEPORFIN 1 Δεκεμβρίου 2023
S02A – Antiinfectives
S02AA15 CIPROFLOXACIN (auricular use) 1 Δεκεμβρίου 2023
S03A – Antiinfectives
S03AA07 CIPROFLOXACIN (ocular and auricular use) 1 Δεκεμβρίου 2023
V – Various
V03A – All other therapeutic products
V03AB06 SODIUM THIOSULFATE 1 Δεκεμβρίου 2023
V03AB14 PROTAMINE 1 Δεκεμβρίου 2023
V03AB15 NALOXONE 1 Δεκεμβρίου 2023
V03AB17 METHYLTHIONINIUM 1 Δεκεμβρίου 2023
V03AB23 ACETYLCYSTEINE 1 Δεκεμβρίου 2023
V03AB25 FLUMAZENIL 1 Δεκεμβρίου 2023
V03AB33 HYDROXOCOBALAMIN 1 Δεκεμβρίου 2023
V03AB34 FOMEPIZOLE 1 Δεκεμβρίου 2023
V03AB35 SUGAMMADEX 1 Δεκεμβρίου 2023
V03AB37 IDARUCIZUMAB 1 Δεκεμβρίου 2023
V03AB44 ATROPINE 1 Δεκεμβρίου 2023
V03AC01 DEFEROXAMINE 1 Δεκεμβρίου 2023
V03AE01 POLYSTYRENE SULFONIC ACID 1 Δεκεμβρίου 2023
V03AF01 MESNA 1 Δεκεμβρίου 2023
V03AF02 DEXRAZOXANE 1 Δεκεμβρίου 2023
V03AF03 FOLINIC ACID 1 Δεκεμβρίου 2023
V03AF07 RASBURICASE 1 Δεκεμβρίου 2023
V04C – Other diagnostic agents
V04CF01 TUBERCULIN 1 Δεκεμβρίου 2023
V09G – Cardiovascular system
V09GA04 ALBUMIN (technetium, 99mTc) 1 Δεκεμβρίου 2023
V09GB02 ALBUMIN (Iodine, 125I) 1 Δεκεμβρίου 2023
See websites for contact details
Heads of Medicines Agencies www.hma.eu
European Medicines Agency www.ema.europa.eu
European Commission www.commission.europa.eu

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ