Δημόσια ΥγείαΜνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΟΑΥ Κύπρου

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΟΑΥ Κύπρου

- Advertisement -

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Ο.Α.Υ.) Κύπρου υπεγράφη την Παρασκευή 18 Μαΐου, στη Λευκωσία, για θέματα σχετικά με την έρευνα και την αναπτυξιακή πορεία των δύο Οργανισμών.
Το μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ. Σωτήρης Μπερσίμης – ο οποίος μετά από σχετική πρόσκληση επισκέφθηκε τον Ο.Α.Υ. στην Κύπρο – και ο Πρόεδρος του Ο.Α.Υ. κ. Θωμάς Αντωνίου. Προηγήθηκε συνάντηση του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με τον υπουργό Υγείας Κύπρου κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου.
Πιο αναλυτικά, το Μνημόνιο θέτει συγκεκριμένους στόχους οι οποίοι μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν αξιοποίηση της τεχνογνωσίας των δύο Οργανισμών, ενίσχυση της έρευνας και της ανάπτυξης καθώς και βελτίωση της θέσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και των δυο φορέων.
Στο πλαίσιο αυτό, τα πεδία συνεργασίας που θα αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα αφορούν:

Στη συνεργασία για ανάπτυξη και βελτιστοποίηση μηχανισμών αποζημίωσης φαρμάκων, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και αναλωσίμων.

Στη συνεργασία για την μετάβαση στην ηλεκτρονική υγεία.

Στη συνεργασία για τη κωδικοποίηση ιατρικών πράξεων καθώς και την ανάπτυξη, προσαρμογή και επικαιροποίηση κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών.

Στην ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών για επενδυτικές και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο που καθορίζει η υφιστάμενη κάθε φορά νομοθεσία, που αφορά δράσεις στα ανωτέρω πεδία.

Στην πιθανή συνεργασία για την από κοινού συμμετοχή σε Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα σε Ευρωπαϊκό ή Εθνικό επίπεδο.

Στην από κοινού κατάρτιση ομάδων εργασίας ή/και επιτροπών (με ακαδημαϊκούς ή/και ερευνητές) για θέματα κοινού ενδιαφέροντος με σκοπό την προώθησή τους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ