Δημόσια ΥγείαΝοσηλευτές για ηλικιωμένους, νοσοκόμους και μαίες αναζητά η Γερμανία παγκοσμίως

Νοσηλευτές για ηλικιωμένους, νοσοκόμους και μαίες αναζητά η Γερμανία παγκοσμίως

- Advertisement -

Εξειδικευμένο προσωπικό παγκοσμίως αναζητά η Γερμανία, επιδιώκοντας να προσελκύσει επαγγέλματα, όπως νοσηλευτές για ηλικιωμένους, νοσοκόμους και μαίες.

Τα τελευταία χρόνια, η ζήτηση για νοσηλευτικό προσωπικό στη χώρα έχει αυξηθεί κατά 50% από το 2015, με τις “κενές” θέσεις να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα στα επαγγέλματα Υγείας.

Μόνο στον κλάδο της νοσηλευτικής για ηλικιωμένους και ασθενείς παρατηρείται αυτή την περίοδο έλλειψη 35.000 εργαζομένων. Το ίδιο ισχύει και για τις μαίες: Ο αριθμός των προσφορών εργασίας έχει διπλασιαστεί από το 2017 και μετά.

Ο μέσος μικτός μισθός σήμερα σε οίκους ευγηρίας στη Γερμανία ανέρχεται σε 2.436 ευρώ.

Έως το 2030, το κενό του προσωπικού στον κλάδο της υγείας αναμένεται να ανέλθει σε περίπου ένα εκατομμύριο άτομα – εκτός από 165.000 ιατρούς, θα σημειωθεί έλλειψη 800.000 ατόμων μη ιατρικού εξειδικευμένου προσωπικού επαγγελματιών υγείας. Ο κλάδος της υγείας και της νοσηλευτικής πρόκειται να αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά προβλήματα, εάν δεν καλυφθούν οι απαιτούμενες θέσεις σε αυτά τα επαγγέλματα από μετανάστες.

Η Γερμανία αντιμετωπίζει έλλειψη νοσηλευτών. Ήδη σήμερα, απαιτείται μισό έτος για την κάλυψη μίας θέσης εργασίας στον κλάδο της γηροκομίας. Η κατάσταση αυτή δεν αναμένεται να βελτιωθεί σύντομα – βάσει της δημογραφικής εξέλιξης, ο αριθμός των ατόμων που χρήζουν φροντίδας στη Γερμανία αναμένεται να αυξηθεί, ενώ παράλληλα ο αριθμός των νοσηλευτών για τις αντίστοιχες θέσεις εργασίας συρρικνώνεται ολοένα και περισσότερο. Η εν λόγω τάση δεν αφορά μόνο τους νοσηλευτές για ασθενείς και ηλικιωμένους. Οι μαίες και οι μαιευτές είναι, επίσης, ένα αγαθό που σπανίζει. Η διεθνής πρωτοβουλία γονέων «Mother Hood» εξέδωσε το 2017 μια ταξιδιωτική οδηγία για τις εγκυμονούσες: Σε πολλά μέρη της Γερμανίας δεν μπορεί να διασφαλιστεί ένας ασφαλής τοκετός λόγω αιθουσών τοκετού που βρίσκονται εκτός λειτουργίας και έλλειψης σε μαίες.

Το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί μόνο με τη μετανάστευση μεγάλου αριθμού εξειδικευμένου προσωπικού σε αυτά τα επαγγέλματα (νοσηλευτές, μαίες, κτλ). Πώς, όμως, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι από άλλες χώρες να βρουν την κατάλληλη εργασία στη Γερμανία; Πώς είναι δυνατή η επικοινωνία μεταξύ του εξειδικευμένου προσωπικού και ελκυστικών εργοδοτών; Ποιοι κανονισμοί ισχύουν αναφορικά με την αναγνώριση των προσόντων και την άδεια παραμονής; Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροί κανείς για να εργαστεί στη Γερμανία;

Γνώσεις γερμανικής γλώσσας επιπέδου Β
Προϋπόθεση για τα επαγγέλματα στον κλάδο της υγείας και της νοσηλευτικής αποτελεί η γνώση της γερμανικής γλώσσας επιπέδου Β2. Αίτηση μπορεί να καταθέσει κανείς ακόμη και με γνώσεις επιπέδου Α2. Στη συνέχεια, παρακολουθώντας τα κατάλληλα μαθήματα γλώσσας και με την υποστήριξη του μελλοντικού εργοδότη είναι δυνατή η εμβάθυνση της γνώσης της γλώσσας έως και το απαιτούμενο επίπεδο Β2.

Οι Γερμανοί εργοδότες επικοινωνούν με το εξειδικευμένο προσωπικό
Η αναζήτηση εργασίας στη Γερμανία από άλλες χώρες μπορεί να αποδειχθεί μια περίπλοκη υπόθεση. Εναλλακτικά, το εξειδικευμένο προσωπικό από όλον τον κόσμο μπορεί να πραγματοποιήσει εγγραφή στην πλατφόρμα διαμεσολάβησης www.employland.de και να δημιουργήσει το προσωπικό του προφίλ. Οι Γερμανοί εργοδότες αναζητούν στην πλατφόρμα νέους υπαλλήλους και επικοινωνούν μαζί τους. Οι υποψήφιοι δεν επιβαρύνονται με κάποιο κόστος διαμεσολάβησης. Συμπληρωματικά με τη διαμεσολάβηση, το Employland μπορεί να αναλάβει κατόπιν αντίστοιχου αιτήματος τις νομικές διατυπώσεις, π.χ. αναφορικά με την άδεια παραμονής ή την απόκτηση της αναγνώρισης των προσόντων που είναι απαραίτητη για την άσκηση των ιατρικών επαγγελμάτων. Το κόστος για τις νομικές υπηρεσίες αναλαμβάνει συνήθως η εταιρεία, η οποία κατάφερε να προσθέσει στο δυναμικό της έναν καινούργιο συνεργάτη.

Ευκολότερη πρόσβαση στην γερμανική αγορά εργασίας
Η κρίση αναφορικά με το εξειδικευμένο προσωπικό δεν αφορά μόνο τον κλάδο της υγείας και τον νοσηλευτικό κλάδο, αλλά είναι αισθητή και σε πολλούς άλλους κλάδους. Για να αντιμετωπίσει αυτή την τάση, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σχεδιάζει τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη γερμανική αγορά εργασίας με ένα νομοσχέδιο μεταναστευτικής πολιτικής για εξειδικευμένο προσωπικό.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της εταιρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Korn Ferry, η μη προσέλκυση του αντίστοιχου αριθμού εξειδικευμένου προσωπικού από το εξωτερικό θα οδηγήσει στην έλλειψη σχεδόν πέντε εκατομμυρίων εργαζομένων στη Γερμανία έως το 2030, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων ύψους 500 δισεκατομμυρίων ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη το παρασκήνιο αυτό, είναι επιτακτική η ανάγκη θέσπισης ενός νόμου μεταναστευτικής πολιτικής για εξειδικευμένο προσωπικό. Οι όροι πρόσβασης στον κλάδο της υγείας και της νοσηλευτικής είναι ήδη σήμερα αρκετά ευνοϊκοί, ωστόσο, δίχως υποστήριξη, ο δρόμος που οδηγεί στη γερμανική αγορά εργασίας εξακολουθεί να είναι περίπλοκος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ