Δημόσια ΥγείαΗ πρόσκληση ενδιαφέροντος για τους οικογενειακούς γιατρούς

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τους οικογενειακούς γιατρούς

- Advertisement -

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων ιδιωτών οικογενειακών ιατρών συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ.

Η πρόσκληση αφορά στη πλήρωση θέσεων ιδιωτών συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ οικογενειακών ιατρών ειδικοτήτων Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας και Παιδιατρικής και όπως ορίζεται στην προκήρυξη «δεν υφίσταται προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος έχει χαρακτήρα ανοικτό».

Οι αμοιβές των οικογενειακών γιατρών
Με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας , το ανώτατο όριο της αποζημίωσης βάσης ορίζεται σε 1 ευρώ. Η μηνιαία αποζημίωση υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την αποζημίωση βάσης με το πλήθος των εγγεγραμμένων ανά ηλικιακή ομάδα και τον συντελεστή της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας.

Κατ’ εξαίρεση, κατά το πρώτο εξάμηνο της ισχύος της σύμβασης, η αμοιβή των οικογενειακών ιατρών ανέρχεται για τους γενικούς γιατρούς και παθολόγους στα 1.801,09 ευρώ για τους παιδιάτρους στα 1.800 ευρώ.

Μετά τη παρέλευση του εξαμήνου η αποζημίωση προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία του εγγεγραμμένου σε αυτόν πληθυσμού ευθύνης, με ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση οι μισθοί θα ορίζονται πλέον με βάση τον πληθυσμό ευθύνης κάθε γιατρού και συντελεστή με βάση την ηλικία των ασφαλισμένων που θα καλύπτουν.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον νόμο 4486/17, ο ανώτατος πληθυσμός ευθύνης (εγγεγραμμένος) για τους οικογενειακούς ιατρούς ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας ορίζεται σε αναλογία ένας γιατρό ανά 2.250 εγγεγραμμένους ενήλικες, ενώ η αντίστοιχη αναλογία των παιδιάτρων με αρμοδιότητα οικογενειακού ιατρού είναι ένας παιδίατρος ανά 1.500 παιδιά, έως και 14 ετών

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ/ΆΤΟΜΟ
0-14 ΕΤΩΝ 1,20
15-44 ΕΤΩΝ 0,56
45-64 ΕΤΩΝ 0,96
65+ ΕΤΩΝ 1,09

Οι γενικές υποχρεώσεις των οικογενειακών ιατρών, έχουν ως ακολούθως:
• Ελάχιστο τετράωρο εργασίας ανά ημέρα εργασίας.
• Ελάχιστο εικοσάωρο εργασίας ανά εβδομάδα.
• Δηλωμένο ωράριο για εγγεγραμμένους στην είσοδο του ιατρείου και στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Οι μέρες μη παροχής υπηρεσιών στο ιατρείο θα προκύπτουν κατόπιν σχετικής συμφωνίας με τον Οργανισμό, οι οποίες θα καταγράφονται στη σύμβαση.

Διάρκεια επισκέψεων
Σε άλλη απόφαση του υπουργού Υγείας ορίζεται η χρονική διάρκεια των προγραμματισμένων επισκέψεων των ιατρικών ειδικοτήτων Γενικής Ιατρικής και Παθολογίας καθορίζεται στα δεκαπέντε λεπτά ενώ για την ειδικότητατης παιδιατρικής, καθορίζεται στα είκοσι λεπτά.

Ειδικότερα για το πρώτο ραντεβού ο χρόνος διάρκειας ορίζεται σε 30 λεπτά, προκειμένου να συμπληρωθεί το σχετικό ιστορικό και η ολοκλήρωση της εγγραφής στον οικογενειακό ιατρό. Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια του χρόνου εξέτασης του κάθε ασθενούς εξαρτάται από την κατάσταση της υγείας του και υπόκειται στην επιστημονική κρίση του ιατρού.

Το ημερήσιο πρόγραμμα των ιατρών διαμορφώνεται σε μηνιαία βάση σύμφωνα με
τους ως άνω χρόνους. Τα επείγοντα περιστατικά δεν συμπεριλαμβάνονται στο ημερήσιο πρόγραμμα και εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ