ΦαρμακοΡιβαροξαμπάνη: Το όφελος σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και διαβήτη

Ριβαροξαμπάνη: Το όφελος σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και διαβήτη

- Advertisement -

Μεγάλης κλίμακας μελέτη καθημερινής κλινικής πρακτικής δείχνει το όφελος για τη ριβαροξαμπάνη σε ασθενείς με μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή και Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2.

Μεγάλης κλίμακας μελέτη καθημερινής κλινικής πρακτικής δείχνει το όφελος για τη ριβαροξαμπάνη σε ασθενείς με μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή και Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2. 

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Τα νεότερα δεδομένα καθημερινής κλινικής πρακτικής που παρουσιάστηκαν στο 70ο Ετήσιο Συνέδριο του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας (ACC.21) έδειξαν ότι ο από του στόματος αναστολέας του παράγοντα πήξης Xa, ριβαροξαμπάνη, συσχετίστηκε με μείωση της αγγειακής θνησιμότητας σε ασθενείς με μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή και συννοσηρότητα διαβήτη τύπου 2, με λιγότερες νοσηλείες που σχετίζονται με αιμορραγία έναντι της βαρφαρίνης. Τα δεδομένα συμβάλλουν στα ευρήματα από την κεντρική κλινική μελέτη ROCKET-AF.

Αυτά τα δεδομένα βασίζονται σε προηγούμενα αποτελέσματα από δύο αναλύσεις της ίδιας μελέτης (RIVA-DM), που έχουν ήδη παρουσιαστεί στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αρρυθμιών (EHRA) τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, οι οποίες κατέδειξαν ότι η ριβαροξαμπάνη συσχετίστηκε με μείωση των επιπλοκών που σχετίζονται με τα νεφρά και τα άκρα, των οφθαλμικών επιπλοκών (συμπεριλαμβανομένης της οφθαλμικής αιμορραγίας) και του θανάτου σε αυτούς τους ασθενείς σε σύγκριση με τη βαρφαρίνη. Η μελέτη RIVA-DM ανέλυσε δεδομένα ηλεκτρονικών αρχείων υγείας περίπου 116.000 ασθενών από τις ΗΠΑ για αρκετά χρόνια.

Οι τρεις αναλύσεις από την μελέτη RIVA-DM που παρουσιάστηκαν μέχρι στιγμής είναι οι εξής:

• Craig I. Coleman et al., Θρομβοεμβολισμός, αιμορραγία και αγγειακός θάνατος σε ασθενείς με μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή και διαβήτη τύπου 2 που λαμβάνουν ριβαροξαμπάνη ή βαρφαρίνη: Ανάλυση ηλεκτρονικών αρχείων υγείας. Παρουσιάστηκε 70ο Ετήσιο Συνέδριο του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας (ACC.21)

• Olivia S. Costa et al., Οφθαλμικές επιπλοκές σε ασθενείς με μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή και διαβήτη τύπου 2, υπό θεραπεία με ριβαροξαμπάνη ή βαρφαρίνη. Παρουσιάστηκε στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αρρυθμιών (EHRA)

• Olivia S. Costa et al. , Επιπλοκές στους νεφρούς, τα άκρα και τους οφθαλμούς και θάνατος σε ασθενείς με μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή και διαβήτη τύπου 2, υπό θεραπεία με ριβαροξαμπάνη ή βαρφαρίνη: Μια ηλεκτρονική ανάλυση αρχείων υγείας. Παρουσιάστηκε στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αρρυθμιών (EHRA)

Τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ2) διατρέχουν 49% αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης μη βαλβιδικής κολπικής μαρμαρυγής σε σύγκριση με άτομα χωρίς ΣΔ2. Επίσης, περίπου το ένα τρίτο των ασθενών με μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή έχουν συνοδό νόσημα διαβήτη. Επιπλέον, οι ασθενείς με μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή και ΣΔ2 διατρέχουν πέντε φορές μεγαλύτερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου / συστημικής εμβολής ή θανάτου από αγγειακές αιτίες από τους ασθενείς με μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή χωρίς διαβήτη. Δεδομένου ότι σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν με ΣΔ2 παγκοσμίως ανέρχεται σε περίπου 462 εκατομμύρια, που αντιστοιχούν στο 6% περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού, αυτό αποτελεί σημαντική απειλή για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.

Σοβαρή απειλή για την υγεία

«Η ανάπτυξη κολπικής μαρμαρυγής μπορεί να αποτελέσει σοβαρή απειλή για την υγεία των ατόμων με ΣΔ2», δήλωσε ο Δρ Michael Devoy, Επικεφαλής Ιατρικών Υποθέσεων και Φαρμακοεπαγρύπνησης στον Τομέα Φαρμάκων της Bayer. «Αυτά τα δεδομένα δείχνουν ότι η ριβαροξαμπάνη έχει ένα σταθερό προφίλ ασφάλειας και αποτελεσματικότητας κατά τη θεραπεία αυτών των ασθενών, επιβεβαιώνοντας την καταλληλόλητά της σε ασθενείς με αυτήν την πάθηση».

Οι ασθενείς με μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή συνήθως λαμβάνουν θεραπεία είτε με νεότερο από του στόματος αντιπηκτικό όπως η ριβαροξαμπάνη, είτε ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ, όπως η βαρφαρίνη, για την πρόληψη εγκεφαλικού επεισοδίου. Τα νεότερα από του στόματος αντιπηκτικά έχουν αποδείξει ότι μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο σχηματισμού θρόμβων και επακόλουθης νοσηρότητας και θνησιμότητας σε ασθενείς με μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή (ΜΒΚΜ). Η μελέτη RIVA-DM πραγματοποιήθηκε για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της ριβαροξαμπάνης σε ασθενείς με ΜΒΚΜ και ΣΔ2 σε σύγκριση με τη βαρφαρίνη στην καθημερινή κλινική πρακτική. Η μελέτη επικεντρώθηκε σε μια σειρά βασικών τελικών σημείων, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου αγγειακού θανάτου, αιμορραγίας που σχετίζεται με νοσηλεία, εγκεφαλικού επεισοδίου, ανεπιθύμητων συμβάντων που σχετίζονται με τους νεφρούς ή τα άκρα.

Οι αναλύσεις διαπίστωσαν ότι η ριβαροξαμπάνη συσχετίστηκε με σημαντικά μειωμένο κίνδυνο αγγειακού θανάτου και σοβαρές επιπλοκές σε σύγκριση με τη βαρφαρίνη. Η νοσοκομειακή περίθαλψη για οποιονδήποτε τύπο μείζονος ή κλινικά σχετικής μη μείζονος αιμορραγίας σε σημαντικό όργανο, συμπεριλαμβανομένης της ενδοκράνιας αιμορραγίας, μειώθηκε με τη ριβαροξαμπάνη έναντι της βαρφαρίνης.

Σχετικά με τη ριβαροξαμπάνη

Η ριβαροξαμπάνη είναι ένα από τα νεότερα από του στόματος αντιπηκτικά, με το ευρύτερο φάσμα ενδείξεων από αυτά, και διατίθεται στην αγορά με την εμπορική ονομασία Xarelto®.

Το Xarelto είναι το νεότερο αντιπηκτικό με το μεγαλύτερο εύρος ενδείξεων στη φλεβική και στην αρτηριακή θρομβοεμβολή. Πιο συγκεκριμένα, το εύρος ενδείξεων του Xarelto περιλαμβάνει:

• Την πρόληψη του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και συστημικής εμβολής σε ενήλικες ασθενείς με μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή και ένα ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου

• Τη θεραπεία της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης (ΕΒΦΘ) σε ενήλικες

• Τη θεραπεία της πνευμονικής εμβολής (ΠΕ) σε ενήλικες

• Την πρόληψη της υποτροπής της ΕΒΦΘ και της ΠΕ σε ενήλικες

• Την πρόληψη της φλεβικής θρομβοεμβολής (ΦΘE) σε ενήλικες ασθενείς που υποβάλλονται σε εκλεκτική χειρουργική αντικατάσταση ισχίου

• Την πρόληψη της φλεβικής θρομβοεμβολής σε ενήλικες ασθενείς που υποβάλλονται σε εκλεκτική χειρουργική αντικατάσταση γόνατος

• Την πρόληψη των αθηροθρομβωτικών επεισοδίων, μετά από οξύ στεφανιαίο επεισόδιο σε ενήλικες ασθενείς με αυξημένους καρδιακούς βιοδείκτες και χωρίς προηγούμενο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο όταν συγχορηγείται με ακετυλοσαλικυλικό οξύ (ΑΣΟ) ή με ΑΣΟ συν κλοπιδογρέλη ή τικλοπιδίνη

• Την πρόληψη αθηροθρομβωτικών επεισοδίων σε ενήλικες ασθενείς με στεφανιαία νόσο (CAD) ή συμπτωματική περιφερική αρτηριακή νόσο (PAD) σε υψηλό κίνδυνο ισχαιμικών επεισοδίων, συγχορηγούμενο με ακετυλοσαλικυλικό οξύ (ΑΣΟ)

Σχετικά με την Bayer

Η Bayer είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός που δραστηριοποιείται στο χώρο των Βιοεπιστημών και συγκεκριμένα στους τομείς της Υγείας και της Γεωργίας. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Bayer σχεδιάζονται με γνώμονα το όφελος των ανθρώπων και να βοηθήσουν στις προσπάθειες της ανθρωπότητας να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις, όπως ο συνεχώς αυξανόμενος και γηράσκων πληθυσμός.

Ταυτόχρονα, ο Όμιλος στοχεύει στη δημιουργία αξίας μέσω της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της υψηλής απόδοσης. Η Bayer είναι προσηλωμένη στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και αποτελεί σύμβολο της εμπιστοσύνης, της αξιοπιστίας και της υψηλής ποιότητας, σε όλο τον κόσμο. Κατά το οικονομικό έτος 2020, ο Όμιλος απασχολούσε περίπου 100.000 άτομα και είχε πωλήσεις της τάξεως των 41,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη προ ειδικών στοιχείων ανήλθαν σε € 4,9 δις.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ