ΦαρμακοΨωρίαση: Το Bimekizumab ανώτερο του Secukinumab για Καθαρό Δέρμα

Ψωρίαση: Το Bimekizumab ανώτερο του Secukinumab για Καθαρό Δέρμα

- Advertisement -

Τα αποτελέσματα της μελέτης Φάσης 3β BE RADIANT ανακοίνωσε η βιοφαρμακευτική εταιρεία UCB, για άμεση σύγκριση του υπό διερεύνηση αναστολέα της IL-17A και IL-17F, bimekizumab (μπιμεκιζουμάμπη), με τον αναστολέα της IL-17A, (secukinumab-σεκουκινουμάμπη) στη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας.

Τα αποτελέσματα της μελέτης Φάσης 3β BE RADIANT ανακοίνωσε η βιοφαρμακευτική εταιρεία UCB, για άμεση σύγκριση του υπό διερεύνηση αναστολέα της IL-17A και IL-17F, bimekizumab (μπιμεκιζουμάμπη), με τον αναστολέα της IL-17A, (secukinumab-σεκουκινουμάμπη) στη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Η BE RADIANT είναι η πρώτη μελέτη απευθείας σύγκρισης θεραπειών που δρουν αναστέλλοντας την IL-17, και η πρώτη μελέτη που αποδεικνύει υπεροχή έναντι του secukinumab στην πλήρη κάθαρση του δέρματος τόσο την εβδομάδα 16 όσο και στην εβδομάδα 48.

Η BE RADIANT πέτυχε το κύριο καταληκτικό σημείο στην 16η εβδομάδα με στατιστική σημαντικότητα, αποδεικνύοντας την ανωτερότητα του bimekizumab έναντι του secukinumab στην επίτευξη πλήρους κάθαρσης του δέρματος, όπως αυτή μετρήθηκε με τον Δείκτη Έκτασης και Βαρύτητας της Ψωρίασης (PASI 100).

Η μελέτη BE RADIANT πέτυχε όλα τα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία με στατιστική σημαντικότητα. 1Το bimekizumab ήταν ανώτερο από το secukinumab στην επίτευξη του PASI 75 την 4η εβδομάδα και στην πλήρη κάθαρση του δέρματος την εβδομάδα 48 τόσο για την μηνιαία (Q4W) όσο και για την διμηνιαία (Q8W) δοσολογία χορήγησης. 1 Η συνεχιζόμενη αξιολόγηση των δεδομένων υποδεικνύει ότι το προφίλ ασφάλειας του bimekizumab παραμένει αμετάβλητο σε σχέση με τις προηγούμενες κλινικές μελέτες .1, , , ,

«Με τη BE RADIANT, το bimekizumab έχει επιδείξει ανωτερότητα έναντι του secukinumab στην επίτευξη πλήρους κάθαρσης του δέρματος σε ενήλικες ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση. Τα αποτελέσματα αποτελούν την προσθήκη νεότερων θετικών δεδομένων για το bimekizumab, επιβεβαιώνοντας την υπόθεση ότι η αναστολή της IL-17F, σε συνδυασμό με την αναστολή της IL-17A, καταστέλλει τη φλεγμονή σε μεγαλύτερο βαθμό από αναστολή μόνο της IL-17A στην ψωρίαση», δήλωσε ο καθηγητής Richard Warren, Salford Royal NHS Foundation Trust και Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα αποτελέσματα της μελέτης

«Η ψωρίαση επιβαρύνει σημαντικά τους ασθενείς, προκαλώντας συχνά πόνο, δυσφορία και στίγμα. Οι ασθενείς μπορεί να μην έχουν την πλήρη κάθαρση του δέρματος που επιθυμούν και ίσως να μην μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι αυτό είναι εφικτό. Οι θεράποντες ιατροί μπορεί επίσης να αισθάνονται υποχρεωμένοι να επιλέξουν ανάμεσα σε θεραπείες που λειτουργούν γρήγορα, και σε θεραπείες που διατηρούν το αποτέλεσμα τους σε βάθος χρόνου.

Τα αποτελέσματα της μελέτης BE RADIANT αποδεικνύουν ότι το bimekizumab έχει τη δυνατότητα να ανεβάσει τις προσδοκίες των ασθενών και των δερματολόγων τους. Η UCB είναι υπερήφανη που πρωτοστατεί στη σύνδεση της επιστήμης με τις ανεκπλήρωτες ανάγκες των ασθενών μέσω της ανάπτυξης του bimekizumab. Φιλοδοξούμε να παρέχουμε μια εμπειρία για τους ασθενείς με ψωρίαση που θα αλλάξει δραστικά την ζωή τους”, είπε ο Emmanuel Caeymaex, Εκτελεστικός αντιπρόεδρος Ανοσολογίας και επικεφαλής ΗΠΑ, UCB.

Το Bimekizumab έχει ένα εκτεταμένο κλινικό πρόγραμμα φάσης 3 στην ψωρίαση. Λεπτομερή ευρήματα από τις μελέτες BE VIVID και BE READY ανακοινώθηκαν τον Ιούνιο του 2020 στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Ακαδημίας Δερματολογίας (AAD VMX), ενώ φέτος θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της μελέτης BE SURE. Τα πλήρη αποτελέσματα της BE RADIANT θα παρουσιαστούν στην επιστημονική κοινότητα εν ευθέτω χρόνω.

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του bimekizumab αξιολογούνται επίσης στις δοκιμές Φάσης 3 για πιθανές ενδείξεις στην Ψωριασική Αρθρίτιδα, στην Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτιδα, στη μη Ακτινογραφικά επιβεβαιωμένη Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα και στην Διαπυητική Iδρωταδενίτιδα.

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του bimekizumab δεν έχουν τεκμηριωθεί και δεν έχει εγκριθεί από καμία ρυθμιστική αρχή παγκοσμίως.

Σχετικά με την BE RADIANT

Η BE RADIANT είναι μια τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική, διπλά-τυφλή, παράλληλης ομάδας και ελεγχόμενη με ενεργό δραστικό παράγοντα μελέτη, η οποία έχει σχεδιαστεί για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του bimekizumab σε σύγκριση με το secukinumab σε ενήλικες ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή, χρόνια, ψωρίαση κατά πλάκας.

Στη BE RADIANT εντάχθηκαν 743 ασθενείς που παρουσίαζαν ψωρίαση για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών πριν την ένταξη τους στη μελέτη, και κατά την αρχική επίσκεψη αξιολόγησης είχαν PASI ≥12, συνολική επιφάνεια σώματος με ψωρίαση (BSA) ≥10% και γενική αξιολόγηση ερευνητή (IGA) ≥3.

Η μελέτη αποτελούνταν από μια περίοδο διπλά τυφλής θεραπείας διάρκειας 48 εβδομάδων (τελευταία δόση την εβδομάδα 44) και μια επιπλέον περίοδο ανοικτής επέκτασης (OLE) διάρκειας 96 εβδομάδων. Το κύριο καταληκτικό σημείο ήταν η ανταπόκριση PASI 100 (ορίζεται ως 100% βελτίωση στη βαθμολογία PASI σε σχέση με την αρχική τιμή) την 16η εβδομάδα.

Σχετικά με το Bimekizumab

Το bimekizumab είναι ένα υπό διερεύνηση ανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα IgG1 που αναστέλλει επιλεκτικά τις IL-17A και IL-17F, δύο βασικές κυτταροκίνες που καθοδηγούν τις φλεγμονώδεις διαδικασίες. Η IL-17F έχει επικαλυπτόμενη βιολογική δράση με την IL-17Α και παρουσιάζει προ-φλεγμονώδεις δράσεις ανεξάρτητα από την IL-17A. Η επιλεκτική αναστολή της IL- 17F σε συνδυασμό με την IL- 17A καταστέλλει τη φλεγμονή σε μεγαλύτερο βαθμό από την αναστολή της IL- 17A μόνο. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του bimekizumab αξιολογούνται σε πολλαπλά νοσήματα ως μέρος ενός εκτεταμένου κλινικού προγράμματος

Σχετικά με την Ψωρίαση

Η ψωρίαση είναι μία συχνά εμφανιζόμενη, χρόνια φλεγμονώδης νόσος που προσβάλει κυρίως το δέρμα. Η δερματική αυτή πάθηση προσβάλλει άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας και εθνότητας. Τα σημεία και τα συμπτώματα της ψωρίασης μπορεί να ποικίλουν αλλά ενδέχεται να περιλαμβάνουν ερυθρές κηλίδες στο δέρμα που καλύπτονται με αργυρόχρωμα λέπια, ξηρό, σκασμένο δέρμα που μπορεί να αιμορραγεί και πάχυνση των νυχιών, με εντυπώματα ή αυλακώσεις.

Η ψωρίαση προσβάλλει σχεδόν το 3% του πληθυσμού, ή περίπου 125 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Στη θεραπεία της ψωρίασης εξακολουθούν να υπάρχουν ανεκπλήρωτες ανάγκες. Σε μία έρευνα, περίπου 30% των ασθενών με ψωρίαση ανέφεραν ότι οι κύριοι στόχοι της θεραπείας τους, και συγκεκριμένα η διατήρηση του ελέγχου των συμπτωμάτων, η μείωση του κνησμού και η ελάττωση της αποφολίδωσης, δεν επιτεύχθηκαν με την τρέχουσα θεραπεία τους. Η μη επίτευξη ή διατήρηση πλήρους και διαρκούς κάθαρσης του δέρματος επηρεάζει αρνητικά την εξέλιξη της νόσου. Όπως και την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Απάντηση UCB στον COVID-19

Η UCB έχει δεσμευτεί να βοηθήσει εκείνους που επηρεάζονται από τον νέο κορωνοϊό COVID-19. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή βοήθειας στους ασθενείς έτσι ώστε να διατηρήσουν την πρόσβαση τους στη φαρμακευτική τους θεραπεία και να απαντηθούν οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τα φάρμακα της UCB. Συνεργαζόμαστε επίσης στενά με τις αρχές για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια όλων των ερευνητών και των συμμετεχόντων σε κλινικές μελέτες, να διατηρήσουμε τη συμμόρφωση με την ορθή κλινική πρακτική και να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους για την ακεραιότητα των μελετών. Η εξελισσόμενη πανδημία COVID-19 έχει δημιουργήσει τεράστια πίεση στα συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο, καθώς αυτά εστιάζουν στη συνεχιζόμενη έκτακτη ιατρική ανάγκη. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, η UCB έχει λάβει μέτρα για την προστασία των ασθενών, των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, των εργαζομένων μας και των κοινοτήτων που υπηρετούμε σε όλο τον κόσμο.

Σχετικά με την UCB

Η UCB, με έδρα στις Βρυξέλλες του Βελγίου, είναι μία βιοφαρμακευτική εταιρεία με παρουσία σε όλο τον κόσμο που επικεντρώνεται στην ανακάλυψη και ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων και άλλων λύσεων, με στόχο την βελτίωση της ζωής όσων πάσχουν από σοβαρά νοσήματα του ανοσοποιητικού ή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η εταιρεία απασχολεί πάνω από 7.600 άτομα σε περίπου 40 χώρες και το 2019 κατέγραψε έσοδα 4,9 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ