ΦαρμακοNovartis: Τι έδειξε η κλινική δοκιμή για ασθενείς με Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία

Novartis: Τι έδειξε η κλινική δοκιμή για ασθενείς με Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία

- Advertisement -

Η Novartis Gene Therapies ανακοίνωσε την 1η Οκτωβρίου νέα ενδιάμεσα δεδομένα από την εν εξελίξει κλινική δοκιμή Φάσης 3 STR1VE-EU για το onasemnogene abeparvovec-xioi, που έδειξαν ότι ασθενείς με Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία (SMA) Τύπου 1 συνέχισαν να έχουν σημαντικό θεραπευτικό όφελος, το οποίο περιλαμβάνει την επιβίωση χωρίς την ανάγκη για μόνιμη αναπνευστική υποστήριξη, ταχεία και διαρκή βελτίωση της κινητικής λειτουργίας και την επίτευξη κινητικών οροσήμων, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων ασθενών με πιο επιθετική μορφή της νόσου κατά την ένταξη, σε σύγκριση με προηγούμενες μελέτες.

Η Novartis Gene Therapies ανακοίνωσε την 1η Οκτωβρίου νέα ενδιάμεσα δεδομένα από την εν εξελίξει κλινική δοκιμή Φάσης 3 STR1VE-EU για το onasemnogene abeparvovec-xioi, που έδειξαν ότι ασθενείς με Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία (SMA)

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Η SMA είναι μια σπάνια, γενετική νευρομυϊκή νόσος που προκαλείται από την έλλειψη του λειτουργικού γονιδίου SMN1 με αποτέλεσμα την προοδευτική και μη αναστρέψιμη απώλεια κινητικών νευρώνων, επηρεάζοντας τις μυϊκές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της αναπνοής, της κατάποσης και της βασικής κίνησης.

Αυτά τα δεδομένα, που αφορούν στην περίοδο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 και παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του επιστημονικού συνεδρίου της World Muscle Society (WMS), το οποίο έλαβε χώρα διαδικτυακά, υποστηρίζουν τα ισχυρά κλινικά δεδομένα που αναδεικνύουν ένα σταθερό, νοσοτροποποιητικό όφελος σε όλες τις κλινικές μελέτες του onasemnogene abeparvovec-xioi για τη θεραπεία των ασθενών με SMA.

«Βλέπουμε περαιτέρω ενδείξεις για τη δυνατότητα του onasemnogene abeparvovec-xioi να σταματήσει αποτελεσματικά την απώλεια κινητικών νευρώνων μετά από μια εφάπαξ, ενδοφλέβια έγχυση. Στην STR1VE-EU, οι ασθενείς πέτυχαν βελτιώσεις στην κινητική τους λειτουργία μετά από θεραπεία με onasemnogene abeparvovec-xioi και οι περισσότεροι έχουν ήδη επιτύχει κινητικά ορόσημα που δεν έχουν παρατηρηθεί βάσει των δεδομένων φυσικής ιστορίας της SMA Τύπου 1», δήλωσε ο καθηγητής Eugenio Mercuri, MD, PhD., του Τμήματος Παιδιατρικής Νευρολογίας στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Ρώμης στην Ιταλία.

«Αυτά τα ενδιάμεσα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, δεδομένου ότι η STR1VE-EU περιλαμβάνει μερικούς ασθενείς με έναν πιο σοβαρό φαινότυπο συγκριτικά με τις μελέτες START και STR1VE-US, υποστηρίζοντας περαιτέρω το θετικό προφίλ οφέλους/κινδύνου της γονιδιακής θεραπείας, ακόμη και σε αυτόν τον ιδιαίτερα ευαίσθητο πληθυσμό».

«Αυτά τα ισχυρά ενδιάμεσα αποτελέσματα από την κλινική μελέτη STR1VE-EU συνεχίζουν να αναδεικνύουν το σταθερό και σημαντικό θεραπευτικό όφελος σε ασθενείς με SMA Τύπου 1, την πιο κοινή μορφή της νόσου, ενισχύοντας περαιτέρω τα υπάρχοντα ισχυρά κλινικά δεδομένα του onasemnogene abeparvovec-xioi», δήλωσε ο Shephard Mpofu , MD, SVP, Chief Medical Officer της Novartis Gene Therapies. «Με περισσότερους από 600 ασθενείς να έχουν υποβληθεί σε θεραπεία, εκ των οποίων κάποιοι ξεπερνούν τα πέντε έτη παρακολούθησης και είναι μεγαλύτεροι της ηλικίας των πέντε ετών, έχουμε πλέον δεδομένα που ενισχύουν περαιτέρω το νοσοτροποποιητικό όφελος της μιας εφάπαξ δόσης του onasemnogene abeparvovec-xioi σε ασθενείς με SMA».

Δεδομένα της Φάσης 3 κλινικής μελέτης STR1VE-ΕU έως την 31η Δεκεμβρίου 2019

Η STR1VE-EU έχει σχεδιαστεί για να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια μίας εφάπαξ ενδοφλέβιας έγχυσης του onasemnogene abeparvovec-xioi σε ασθενείς με SMA Τύπου 1, ηλικίας κάτω των έξι μηνών κατά τη χορήγηση της γονιδιακής θεραπείας, με ένα ή δύο αντίγραφα του αναπληρωματικού γονιδίου SMN2, που έχουν ομόζυγη έλλειψη του γονιδίου SMN1 ή σημειακές μεταλλάξεις. Η μέση ηλικία κατά τη χορήγηση της δόσης ήταν 4,1 μήνες και η μέση ηλικία κατά την έναρξη των συμπτωμάτων ήταν 1,6 μήνες. Κατά την έναρξη της μελέτης η μέση βαθμολογία στην κλίμακα αξιολόγησης CHOP INTEND ήταν 28. Τριάντα ένας από τους 33 ασθενείς (93,9%) μπορούσαν να καταπιούν αραιά υγρά,10 ασθενείς (30,3%) χρειάζονταν υποστήριξη σίτισης και εννέα στους τριάντα ασθενείς (27,3%) χρειάζονταν αναπνευστική υποστήριξη κατά την έναρξη.

Η STR1VE-EU διαφοροποιείται στα κριτήρια ένταξης και αποκλεισμού, καθώς και στα βασικά κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών που εντάχθηκαν, σε σύγκριση με τη μελέτη START ή τη STR1VE-US. Συγκεκριμένα, ορισμένοι ασθενείς στη STR1VE-EU είχαν έναν πιο σοβαρό φαινότυπο της νόσου κατά την έναρξη, που περιλάμβανε χαμηλότερες βαθμολογίες στην κλίμακα CHOP-INTEND και την ανάγκη για υποστήριξη στη σίτιση και την αναπνευστική λειτουργία.

Κατά την τελευταία επίσκεψη πριν από τη συλλογή των δεδομένων, οι ασθενείς στη STR1VE-EU ήταν ηλικίας μεταξύ 6,9 και 18,6 μηνών, και η μέση διάρκεια συμμετοχής στη μελέτη ήταν 10,6 (1,8-15,4) μήνες. Τριάντα ένας στους 32 (97%) ασθενείς στον ΙΤΤ (Ιntent-Τo-Τreat) πληθυσμό ήταν εν ζωή χωρίς την ανάγκη μόνιμης αναπνευστικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων 30 (93,8%) που θα μπορούσαν να έχουν φτάσει την ηλικία των 10,5 μηνών, και 18 (56,3%) που θα μπορούσαν να είχαν φτάσει τους 13,6 μήνες.

Ως μόνιμη αναπνευστική υποστήριξη ορίζεται η ανάγκη για τραχειοστομία ή η απαίτηση αναπνευστικής υποστήριξης ≥16 ωρών ανά ημέρα (μέσω μη επεμβατικής μεθόδου) για ≥14 συνεχόμενες ημέρες απουσία οξείας αναστρέψιμης ασθένειας, εξαιρουμένου του περι-εγχειρητικού αερισμού. Τα δεδομένα φυσικής ιστορίας, απουσία θεραπευτικής παρέμβασης, υποδεικνύουν ότι μόνο το 50% και το 25% των βρεφών με SMA Τύπου 1 θα επιβιώσουν χωρίς την ανάγκη μόνιμης αναπνευστικής υποστήριξης μέχρι την ηλικία των 10,5 μηνών και των 13,6 μηνών, αντίστοιχα.

Είκοσι ένας ασθενείς (65,6%) πέτυχαν κινητικά ορόσημα που δεν έχουν παρατηρηθεί βάσει της φυσικής ιστορίας της SMA Τύπου 1. Αυτά περιλαμβάνουν έξι ασθενείς (18,8%) που μπορούσαν να καθίσουν χωρίς υποστήριξη για ≥10 δευτερόλεπτα (το πρωτεύον τελικό σημείο αποτελεσματικότητας), 20 ασθενείς (66,7% ) που απέκτησαν έλεγχο της κεφαλής, οκτώ ασθενείς (25%) που ήταν σε θέση να κυλήσουν από ύπτια θέση σε πλάγια και ένας ασθενής που μπορούσε να σταθεί με υποστήριξη, να μπουσουλά και να περπατά με υποστήριξη.

Η μέση αύξηση στην κλίμακα CHOP INTEND από την έναρξη ήταν 5,9 μονάδες (n=31) η οποία παρατηρήθηκε ήδη ένα μήνα μετά τη χορήγηση, 10,1 μονάδες σε 3 μήνες (n=29) μετά τη χορήγηση, και 13,3 μονάδες σε έξι μήνες (n=27) μετά τη χορήγηση. Είκοσι ένα παιδιά (65,6%) που εντάχθηκαν στη STR1VE-EU πέτυχαν και διατήρησαν μια βαθμολογία της κλίμακας CHOP INTEND ≥40 πόντων και 12 παιδιά (37,5%) μπόρεσαν να επιτύχουν βαθμολογία ≥50. Σύμφωνα με τα δεδομένα φυσικής ιστορίας της νόσου, οι ασθενείς με SMA Τύπου 1 που δεν έχουν λάβει θεραπεία δεν επιτυγχάνουν σχεδόν ποτέ βαθμολογία στην κλίμακα CHOP INTEND ≥40.

Η πλειονότητα (91,7%) των ασθενών που δεν είχαν ανάγκη από αναπνευστική υποστήριξη κατά την έναρξη, έμειναν είτε εντελώς απαλλαγμένοι από αναπνευστική υποστήριξη, είτε έλαβαν προφυλακτική υποστήριξη με BiPAP κατά τη διάρκεια της μελέτης στην περίπτωση οξέων συμβάντων. Τα δύο τρίτα (66,7%) των ασθενών στον πληθυσμό ITT ήταν σε θέση να τρέφονται από το στόμα χωρίς την ανάγκη για υποστήριξη σίτισης, κάτι που αποτελεί ένα σημαντικό δείκτη σταθεροποίησης/διακοπής της εξέλιξης της νόσου.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ένας ασθενής διέκοψε τη μελέτη λόγω ενός σοβαρού ανεπιθύμητου συμβάντος υποξικής-ισχαιμικής εγκεφαλικής βλάβης και αναπνευστικής δυσχέρειας, που οδήγησε στο θάνατο. Η εταιρεία και ο κλινικός ερευνητής θεώρησαν ότι τα γεγονότα και ο θάνατος δεν σχετίζονται με τη θεραπεία με onasemnogene abeparvovec-xioi, βάσει των ευρημάτων της αυτοψίας.

Τριάντα δύο από τους 33 ασθενείς αναφέρθηκε ότι είχαν τουλάχιστον ένα ανεπιθύμητο συμβάν (adverse event – ΑΕ), εκ των οποίων έξι ασθενείς παρουσίασαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, που θεωρήθηκαν από τον ερευνητή ότι σχετίζονται με το onasemnogene abeparvovec-xioi. Αυξήσεις των τρανσαμινασών του ήπατος, μερικές από τις οποίες αναφέρθηκαν ως ανεπιθύμητα συμβάντα, εμφανίστηκαν σε 29 από τους 33 ασθενείς (87,9%), αλλά όλα αυτά τα περιστατικά αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά με τη χρήση πρεδνιζολόνης.

Τέσσερις ασθενείς είχαν αναφέρει μειώσεις στον αριθμό των αιμοπεταλίων <75.000, τρεις εκ των οποίων ήταν μεμονωμένα εργαστηριακά ευρήματα, χωρίς να αναφερθούν ανεπιθύμητα συμβάντα. Συνολικά, δεν έχουν εντοπιστεί νέα σήματα ασφάλειας και τα ανεπιθύμητα συμβάντα που αναφέρθηκαν συμφωνούν με το συνολικό προφίλ ασφάλειας του onasemnogene abeparvovec-xioi.

Η Novartis Gene Therapies είναι ευγνώμων απέναντι στους ασθενείς και τις οικογένειες που συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες, επιτρέποντας έτσι να συνεχιστούν οι προσπάθειές της για να κάνει μια σημαντική διαφορά στη ζωή των ασθενών με σπάνιες γενετικές ασθένειες.

Σχετικά με το onasemnogene abeparvovec-xioi

Το onasemnogene abeparvovec-xioi έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει τη γενετική αιτία της SΜΑ, παρέχοντας ένα λειτουργικό αντίγραφο του ανθρώπινου γονιδίου SMN, έτσι ώστε να σταματήσει η εξέλιξη της νόσου μέσω της σταθερής έκφρασης της πρωτεΐνης SMN με μία μόνο εφάπαξ ενδοφλέβια έγχυση. Το onasemnogene abeparvovec-xioi εγκρίθηκε από τον FDA το Μάιο του 2019 και αποτελεί την πρώτη εγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή της Novartis Gene Therapies για την θεραπευτική αντιμετώπιση σπάνιων μονογονιδιακών ασθενειών με τη χρήση γονιδιακής θεραπείας.

Επιπλέον της έγκρισης στις ΗΠΑ, το onasemnogene abeparvovec-xioi έχει εγκριθεί στην Ιαπωνία, την Ευρώπη και τη Βραζιλία. Πάνω από 600 ασθενείς έχουν υποβληθεί σε θεραπεία με onasemnogene abeparvovec-xioi, συμπεριλαμβανομένων των κλινικών δοκιμών, του εμπορικά διαθέσιμου προϊόντος και του προγράμματος ελεγχόμενης πρόσβασης (Managed Access Program). Η Novartis Gene Therapies επιδιώκει την έγκριση σε πάνω από τριάντα χώρες, με τις αποφάσεις των εποπτικών αρχών της Ελβετίας, του Καναδά, του Ισραήλ, της Αυστραλίας και της Νοτίου Κορέας να αναμένονται στα τέλη του 2020 ή στις αρχές του 2021.

Η Novartis Gene Therapies διαθέτει αποκλειστική, παγκόσμια συμφωνία άδειας χρήσης με το Παγκόσμιο Νοσοκομείο Παίδων, τόσο για την ενδοφλέβια όσο και για την ενδορραχιαία έγχυση της γονιδιακής θεραπείας μέσω του AAV9, για τη θεραπεία όλων των τύπων SMA. Έχει αποκλειστική, παγκόσμια συμφωνία άδειας χρήσης από τη REGENXBIO για οποιονδήποτε ανασυνδυασμένο φορέα AAV στο χαρτοφυλάκιο πνευματικής ιδιοκτησίας της για την in vivo γονιδιακή θεραπεία σε ασθενείς με SMA. Έχει, επίσης, αποκλειστική, παγκόσμια άδεια χρήσης με την Généthon για την in vivo έγχυση του φορέα AAV9 στο κεντρικό νευρικό σύστημα για τη θεραπεία της SMA, όπως επίσης και μια μη αποκλειστική, παγκόσμια συμφωνία άδειας χρήσης με την AskBio, για τη χρήση της αυτο-συμπληρωματικής τεχνολογίας DNA για τη θεραπεία της SMA.

Σχετικά με τη Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία

Η SΜΑ αποτελεί την κυριότερη γενετική αιτία θανάτου των νεογνών. Σε περίπτωση που δεν χορηγηθεί θεραπεία, η SΜΑ Τύπου 1 οδηγεί στο θάνατο ή στην ανάγκη για μόνιμη αναπνευστική υποστήριξη των ασθενών έως την ηλικία των δύο ετών, σε ποσοστό ανώτερο του 90% των περιπτώσεων. Η SΜΑ είναι μια σπάνια, γενετική νευρομυϊκή νόσος, που προκαλείται από την έλλειψη του λειτουργικού γονιδίου SMN1, με αποτέλεσμα την προοδευτική και μη αναστρέψιμη απώλεια κινητικών νευρώνων, που επηρεάζει τις μυϊκές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της αναπνοής, της κατάποσης και της βασικής κίνησης. Είναι επιτακτική ανάγκη η διάγνωση της SΜΑ και η έναρξη θεραπείας, συμπεριλαμβανομένης της προληπτικής εφαρμογής των προτύπων φροντίδας και περίθαλψης, να γίνονται όσο το δυνατόν νωρίτερα, για να σταματήσει η μη αναστρέψιμη απώλεια κινητικών νευρώνων και η εξέλιξη της νόσου.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην SΜΑ Τύπου 1, όπου ο εκφυλισμός των κινητικών νευρώνων αρχίζει πριν από τη γέννηση και κλιμακώνεται ταχέως. Η απώλεια των κινητικών νευρώνων δεν μπορεί να αναστραφεί, επομένως οι ασθενείς με SΜΑ που εμφανίζουν ήδη συμπτώματα κατά την έναρξη της θεραπείας, θα χρειαστούν πιθανώς κάποιας μορφής αναπνευστική, διατροφική και/ή μυοσκελετική υποστήριξη, για να μεγιστοποιηθούν οι λειτουργικές τους ικανότητες.6 Πάνω από το 30% των ασθενών με SΜΑ Τύπου 2 δεν θα επιβιώσουν πέραν της ηλικίας των 25 ετών.

Σχετικά με τη Novartis

Η Novartis εξελίσσει την ιατρική πρακτική με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση της ζωής των ανθρώπων. Ως μια κορυφαία παγκόσμια φαρμακευτική εταιρεία, χρησιμοποιούμε καινοτόμα επιστημονικά δεδομένα και ψηφιακές τεχνολογίες για τη δημιουργία θεραπειών που κάνουν τη διαφορά σε τομείς όπου υπάρχει μεγάλη ιατρική ανάγκη.

Στην προσπάθεια για ανακάλυψη νέων φαρμάκων, κατατασσόμαστε σταθερά μεταξύ των εταιρειών με τη μεγαλύτερη επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη στον κόσμο. Τα προϊόντα μας αγγίζουν περισσότερους από 750 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως ενώ ανακαλύπτουμε καινοτόμους τρόπους για τη διεύρυνση της πρόσβασης στις πιο πρόσφατες θεραπείες μας. Περίπου 108.000 άνθρωποι, πάνω από 140 εθνικοτήτων, εργάζονται στη Novartis ανά τον κόσμο.

Στην Ελλάδα, η Novartis (Hellas) Α.Ε.Β.Ε. δραστηριοποιείται στα συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα. Τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στη Μεταμόρφωση Αττικής και η εταιρεία απασχολεί 430 περίπου άτομα σε όλη την Ελλάδα.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ