Αξίζει να δεις«Καλπάζει» η αγορά βιοομοειδών μονοκλωνικών αντισωμάτων

«Καλπάζει» η αγορά βιοομοειδών μονοκλωνικών αντισωμάτων

- Advertisement -

Με ταχύτατους ρυθμούς αυξάνεται η παγκόσμια αγορά βιοομοειδών μονοκλωνικών αντισωμάτων, η οποία την περυσινή χρονιά αποτιμήθηκε στα 8,6 δισ. δολ. και αναμένεται να ξεπεράσει τα 69 δισ. δολ. έως το 2032.

 • Γράφει ο Κοσμάς Ζακυνθινός

Με ταχύτατους ρυθμούς αυξάνεται η παγκόσμια αγορά βιοομοειδών μονοκλωνικών αντισωμάτων, η οποία την περυσινή χρονιά αποτιμήθηκε στα 8,6 δισ. δολ. και αναμένεται να ξεπεράσει τα 69 δισ. δολ. έως το 2032.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το παγκόσμιο μέγεθος της αγοράς βιοομοειδών μονοκλωνικών αντισωμάτων αναμένεται σε αξία στα 10,55 δισ. δολ. το 2023 και αναμένεται να φτάσει περί τα 36,63 δισ. δολ. έως το 2029. Η Βόρεια Αμερική κατέχει το μέγιστο μερίδιο αγοράς, με ποσοστό 35% το 2022.

Σύμφωνα με την μελέτη «Biosimilar Monoclonal Antibody Market Size, Growth, Report 2032» η φαρμακευτική αγορά βρίσκεται σε διαδικασία μετάβασης στην αγορά των βιοομοειδών μονοκλωνικών αντισωμάτων. Οι ιατρικές θεραπείες αλλάζουν προσέγγιση ως αποτέλεσμα της βιοτεχνολογικής προόδου, με τα βιοομοειδή μονοκλωνικά αντισώματα να γίνονται πιο προσιτά από τα αρχικά τους ισοδύναμα.

Μιμούμενοι τις θεραπευτικές ιδιότητες των υπαρχόντων μονοκλωνικών αντισωμάτων, τα νέα μόρια βελτιώνουν την πρόσβαση σε θεραπείες που σώζουν ζωές. Ο κλάδος αναπτύσσεται γρήγορα λόγω της δυνατότητας μείωσης του κόστους υγειονομικής περίθαλψης, αλλά και της αύξησης της πρόσβασης των ασθενών σε αυτά.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των βιοομοειδών, αλλάζουν τα ρυθμιστικά πλαίσια, γεγονός που δίνει στην αγορά μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Έτσι, το τοπίο υποδηλώνει μια πιθανή αλλαγή προς μεγαλύτερη προσβασιμότητα σε ιατρικές θεραπείες αιχμής, γεγονός που αντιπροσωπεύει μια αξιοσημείωτη πρόοδο στην ανάπτυξη της αγοράς βιοομοειδών μονοκλωνικών αντισωμάτων.

Παράγοντες αύξησης

Τα βιοομοειδή μονοκλωνικά αντισώματα είναι ελκυστικά για τους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας, επειδή αποτελούν ένα οικονομικό υποκατάστατο για τα αυθεντικά βιολογικά φάρμακα. Υπάρχει μια αυξανόμενη ανάγκη για προσιτές επιλογές θεραπείας καθώς αυξάνεται το κόστος υγειονομικής περίθαλψης.

Ένας μεγάλος αριθμός των αρχικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας μονοκλωνικών αντισωμάτων έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει. Αυτό δίνει στους παραγωγούς βιοομοειδών την ευκαιρία να εισέλθουν στην αγορά και να παρασκευάσουν τα βιολογικά αυτά προϊόντα με χαμηλότερο κόστος.

Οι ρυθμιστικοί φορείς σε όλη τη χώρα επισπεύδουν τη διαδικασία αδειοδότησης των βιοομοειδών. Το γεγονός προάγει την επέκταση της αγοράς, παρέχοντας κίνητρα στις εταιρείες να διαθέσουν πόρους για τη δημιουργία βιοομοειδών μονοκλωνικών αντισωμάτων.
Οι αυξημένες δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες, τροφοδοτούν την αγορά για βιοομοειδή μονοκλωνικά αντισώματα. Υπάρχει μεγαλύτερη ικανότητα αποδοχής και ενσωμάτωσης βιοομοειδών σε θεραπευτικά σχήματα, καθώς η υγειονομική περίθαλψη λαμβάνει μεγαλύτερη χρηματοδότηση.

Η ανάπτυξη, η έγκριση και η εμπορευματοποίηση βιοομοειδών μονοκλωνικών αντισωμάτων διευκολύνονται από συνεργασίες μεταξύ ρυθμιστικών αρχών και παραγόντων του κλάδου, καθώς και από συνεργασίες μεταξύ φαρμακευτικών εταιρειών και βιοομοειδών παραγωγών.

«Πρωταγωνιστεί» η Βόρεια Αμερική

Η Βόρεια Αμερική αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο μερίδιο εσόδων του 2022, με ποσοστό 35%. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους η Βόρεια Αμερική ηγείται της βιομηχανίας βιοομοειδών μονοκλωνικών αντισωμάτων. Η περιοχή κερδίζει από ένα εξελιγμένο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, ένα καθιερωμένο νομικό σύστημα και υψηλές δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης, τα οποία υποστηρίζουν την ευρεία χρήση βιοομοειδών.

Επιπλέον, η κυριαρχία της Βόρειας Αμερικής σε αυτήν την αγορά υποστηρίζεται περαιτέρω από έναν ισχυρό φαρμακευτικό τομέα, ένα υγιές οικοσύστημα για Έρευνα και Ανάπτυξη και μια αυξανόμενη ανάγκη για οικονομικά προσιτά βιολογικά φάρμακα.

Μεταξύ των πιο σημαντικών χωρών στην περιοχή της Βόρειας Αμερικής, οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν επιδείξει ηγετική θέση στην προώθηση βιοομοειδών, στερεοποιώντας έτσι την ηγετική θέση της περιοχής στην αγορά βιοομοειδών μονοκλωνικών αντισωμάτων.

Η Ασία-Ειρηνικός προβλέπεται να αναπτυχθεί με τον ταχύτερο ρυθμό σε όλη την περίοδο, έως το 2032. Για διάφορους λόγους, η αγορά βιοομοειδών μονοκλωνικών αντισωμάτων στην Ασία-Ειρηνικό αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά. Λόγω του υψηλού πληθυσμού της περιοχής και του αυξανόμενου κόστους υγειονομικής περίθαλψης, υπάρχει ανάγκη για πιο οικονομικές θεραπευτικές επιλογές, γεγονός που καθιστά τα βιοομοειδή μια θεμιτή επιλογή. Επιπλέον, η ανάπτυξη και η έγκριση βιοομοειδών διευκολύνεται από ρυθμιστικά συστήματα που είναι υποστηρικτικά, όπως αυτά που βρίσκονται στη Νότια Κορέα και την Ινδία.

Η αγορά υποστηρίζεται περαιτέρω από την ύπαρξη γνωστών φαρμακευτικών επιχειρήσεων και την αυξανόμενη εστίαση στη βιοτεχνολογία. Επιπλέον, η αυξημένη εμφάνιση χρόνιων ασθενειών όπως ο καρκίνος στην περιοχή δημιουργεί σημαντική ανάγκη για βιοομοειδή μονοκλωνικά αντισώματα, ενισχύοντας έτσι τις αξιοσημείωτες προόδους της Ασίας-Ειρηνικού στον τομέα αυτό.

Εμπόδια πρόσβασης στην αγορά

Υπάρχει ένας αριθμός μεταβλητών που μπορούν να περιορίσουν τη διαθεσιμότητα στην αγορά βιοομοειδών μονοκλωνικών αντισωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των προτιμήσεων των ιατρών, των σκευασμάτων και των κανόνων αποζημίωσης.

Σε περιοχές όπου οι κανονισμοί για την αποζημίωση είναι αβέβαιοι ή όπου υπάρχει απροθυμία για αλλαγές στις κλινικές πρακτικές, τα εμπόδια πρόσβασης στην αγορά ενδέχεται να αποτελούν απειλή για την βιωσιμότητα των βιολογικών φαρμάκων.

Η υπέρβαση αυτών των εμποδίων πρόσβασης στην αγορά είναι εξίσου σημαντική για την επιτυχία και την ευρεία αποδοχή των βιοομοειδών μονοκλωνικών αντισωμάτων, με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους.

Για να καταστεί δυνατή η ευρύτερη διαθεσιμότητα και υιοθέτηση βιοομοειδών μονοκλωνικών αντισωμάτων στο περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης, πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της αντίθεσης εντός των κλινικών πλαισίων και για την αποσαφήνιση των κατευθυντήριων γραμμών αποζημίωσης.

Οι βασικοί «παίκτες»

Σύμφωνα με την μελέτη, οι βασικοί «παίκτες» της αγοράς είναι οι εξής:

 1. Roche
 2. Pfizer
 3. Novartis
 4. Amgen
 5. Mylan
 6. Samsung Bioepis
 7. Teva Pharmaceutical Industries
 8. Celltrion
 9. Fresenius Kabi
 10. Sandoz
 11. Biogen
 12. Boehringer Ingelheim
 13. Merck
 14. Amneal Pharmaceuticals
 15. Biocon

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

Photo: Pexels

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ