Αξίζει να δειςΕγκρίθηκε στην Ε.Ε. το Keytruda για ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα

Εγκρίθηκε στην Ε.Ε. το Keytruda για ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα

- Advertisement -

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η χορήγηση του pembrolizumab (Keytruda) σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία ως αγωγή 1ης γραμμής σε ενήλικους ασθενείς με μεταστατικό, πλακώδη, μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΜΜΚΠ).

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η χορήγηση του pembrolizumab (Keytruda) σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία ως αγωγή 1ης γραμμής σε ενήλικους ασθενείς με μεταστατικό, πλακώδη, μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Το pembrolizumab γίνεται η πρώτη ανοσοθεραπεία (anti-PD-1 παράγοντας) που εγκρίνεται στην Ευρώπη σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία για τον μεταστατικό, πλακώδη ΜΜΚΠ ανεξάρτητα από την έκφραση του βιοδείκτη PD-L1.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η φαρμακευτική επιχείρηση MSD (γνωστή ως Merck στις ΗΠΑ), οι ενήλικοι ασθενείς με μεταστατικό, πλακώδη μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΜΜΚΠ) αποκτούν μια νέα θεραπευτική επιλογή και στην Ευρώπη.

Η έγκριση βασίστηκε στα αποτελέσματα της κλινικής μελέτης Φάσης ΙΙΙ KEYNOTE-407. Η μελέτη κατέδειξε ότι ο συνδυασμός pembrolizumab με χημειοθεραπεία (καρβοπλατίνη και είτε πακλιταξέλη είτε nab-πακλιταξέλη), βελτίωσε σημαντικά τη συνολική επιβίωση σε ενήλικες με μεταστατικό πλακώδη ΜΜΚΠ. Ανεξαρτήτως της έκφρασης του βιοδείκτη PD-L1. Μειώνοντας τον κίνδυνο θανάτου κατά 36% σε σύγκριση με χημειοθεραπεία μόνο (HR=0,64 [95% CI, 0,49-0,85], p= 0,0008).

Πρώτη ανοσοθεραπεία…

Μετά και την εξέλιξη αυτή, το pembrolizumab (Keytruda) καθίσταται η πρώτη ανοσοθεραπεία (anti-PD-1 παράγοντας) που εγκρίνεται στην Ευρώπη. Σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία για ασθενείς με μεταστατικό, πλακώδη ΜΜΚΠ ανεξάρτητα από την έκφραση του βιοδείκτη PD-L1.

Η νέα αυτή ένδειξη έρχεται να συμπληρώσει τις ήδη υπάρχουσες που διαθέτει το pembrolizumab στην 1η γραμμή θεραπείας. Περιλαμβάνοντας πλέον και τους δύο ιστολογικούς τύπους μεταστατικού μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα. Τον πλακώδη και τον μη πλακώδη.

«Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στην Ευρώπη. Επομένως η συγκεκριμένη έγκριση σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για τους ασθενείς και τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν αυτό τον δύσκολα αντιμετωπίσιμο τύπο καρκίνου του πνεύμονα», όπως δήλωσε ο Δρ Luis Paz-Ares, πρόεδρος του Τμήματος Ογκολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Doce de Octubre της Μαδρίτης, στην Ισπανία.

Η έγκριση επιτρέπει την εμπορική διάθεση της συνδυαστικής αγωγής με pembrolizumab και στα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς επίσης και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Στην εγκεκριμένη δόση των 200 mg κάθε τρεις εβδομάδες μέχρι την εξέλιξη της νόσου ή την εμφάνιση μη αποδεκτής τοξικότητας.

Υπενθυμίζεται ότι για τον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, το pembrolizumab έχει επίσης λάβει έγκριση στην Ευρώπη:

• ως αγωγή 1ης γραμμής του μεταστατικού, μη πλακώδους, μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα. Σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία με πεμετρεξίδη και πλατίνα, σε ενήλικες. Των οποίων οι όγκοι δεν φέρουν EGFR ή ALK θετικές μεταλλάξεις όγκου (KEYNOTE-189).

• ως μονοθεραπεία, ως αγωγή 1ης γραμμής του μεταστατικού μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα σε ενήλικες, των οποίων οι όγκοι εκφράζουν το PD-L1 με βαθμολογία αναλογίας όγκου (TPS) ≥ 50 %. Χωρίς EGFR ή ALK θετικές μεταλλάξεις όγκου (KEYNOTE-024).

και

• ως αγωγή του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα σε ενήλικες, των οποίων οι όγκοι εκφράζουν το PD-L1 με βαθμολογία αναλογίας όγκου TPS ≥ 1 %. Και οι οποίοι έχουν λάβει τουλάχιστον ένα προηγούμενο σχήμα χημειοθεραπείας (KEYNOTE-010).

«Το pembrolizumab θέτει τις βάσεις για τη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα στην Ευρώπη και η εν λόγω έγκριση επεκτείνει στις ενδείξεις πρώτης γραμμής προκειμένου να συμπεριληφθούν οι ενήλικες με μεταστατικό πλακώδη μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα», δήλωσε ο Δρ. Roy Baynes, αντιπρόεδρος, αρμόδιος σε θέματα Κλινικής Ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο και επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος (Chief Medical Officer), στα ερευνητικά εργαστήρια της MSD. «Η έγκριση αυτή φέρνει ουσιαστική πρόοδο στη θεραπευτική προσέγγιση. Για τον συγκεκριμένο τύπο μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα. Καθώς περισσότεροι ασθενείς δύνανται να έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν από αυτή τη συνδυαστική αγωγή με ανοσοθεραπεία».

Υποστηρικτικά δεδομένα της ευρωπαϊκής έγκρισης

Η έγκριση βασίστηκε στα αποτελέσματα της KEYNOTE-407. Μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη Φάσης III. Αξιολόγησε το pembrolizumab σε συνδυασμό με καρβοπλατίνη-πακλιταξέλη ή nab-πακλιταξέλη σε σύγκριση μόνο με καρβοπλατίνη-πακλιταξέλη ή nab-πακλιταξέλη. Τα δύο πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία ήταν η βελτίωση στη συνολική επιβίωση (OS) και στην επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS).

Τα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία περιλαμβάνουν το ποσοστό αντικειμενικής απόκρισης (ORR) και τη διάρκεια απόκρισης (DOR). Στη μελέτη συμμετείχαν 559 ασθενείς που τους χορηγήθηκε τυχαία (1:1) μία από τις ακόλουθες θεραπείες μέσω ενδοφλέβιας έγχυσης:

• Χορήγηση 200 mg pembrolizumab και AUC 6 mg/mL/min καρβοπλατίνη την 1η ημέρα. Κάθε κύκλου 21 ημερών για τέσσερις κύκλους και 200 mg/m2 πακλιταξέλη την 1η ημέρα. Κάθε κύκλου 21 ημερών για τέσσερις κύκλους ή 100 mg/m2 nab-πακλιταξέλη τις ημέρες 1, 8 και 15 κάθε κύκλου 21 ημερών για τέσσερις κύκλους. Ακολουθούμενες από δόση 200 mg pembrolizumab κάθε τρεις εβδομάδες. Το pembrolizumab χορηγήθηκε πριν από τη χημειοθεραπεία την 1η ημέρα.

• Εικονικό φάρμακο και AUC 6 mg/mL/min καρβοπλατίνη κατά την 1η ημέρα κάθε κύκλου 21 ημερών για τέσσερις κύκλους και 200 mg/m2 πακλιταξέλη την 1η ημέρα κάθε κύκλου 21 ημερών για τέσσερις κύκλους ή 100 mg/m2 nab-πακλιταξέλη τις ημέρες 1, 8 και 15 από κάθε κύκλο 21 ημερών για τέσσερις κύκλους, ακολουθούμενο από εικονικό φάρμακο κάθε 3 εβδομάδες.

Στην KEYNOTE-407, η συνδυασμένη αγωγή pembrolizumab με καρβοπλατίνη και είτε πακλιταξέλη είτε nab-πακλιταξέλη βελτίωσε σημαντικά τη συνολική επιβίωση, μειώνοντας τον κίνδυνο θανάτου κατά 36% σε σύγκριση με τη χημειοθεραπεία μόνο (HR=0,64 [95% CI 0,49-0,85], p<0,0008). Η συνδυασμένη αγωγή με pembrolizumab έδειξε επίσης βελτίωση στην επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου, με μείωση του κινδύνου προόδου ή θανάτου κατά 44% σε σύγκριση με τη χημειοθεραπεία μόνο (HR=0,56 [95% CI, 0,45-0,70], p<0,0001).

Συνδυασμένη αγωγή

Μεταξύ των ασθενών που έλαβαν συνδυασμένη αγωγή με pembrolizumab, το ποσοστό αντικειμενικής απόκρισης ήταν 58% (95% CI, 52-64) σε σύγκριση με 38% (95% CI, 33-44) για ασθενείς που υποβλήθηκαν μόνο σε χημειοθεραπεία (p<0,0001). Ο διάμεσος χρόνος απόκρισης ήταν 7,7 μήνες (εύρος, 1,1+ έως 14,7+ μήνες) για ασθενείς που έλαβαν συνδυασμένη αγωγή με pembrolizumab σε σύγκριση με 4,8 μήνες (εύρος, 1,3+ έως 15,8+ μήνες) για ασθενείς που υποβλήθηκαν μόνο σε χημειοθεραπεία.

Η ασφάλεια του pembrolizumab (Keytruda) σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία έχει αξιολογηθεί σε 791 ασθενείς με ΜΜΚΠ που λαμβάνουν 200 mg, 2 mg/kg ή 10 mg/kg pembrolizumab κάθε τρεις εβδομάδες, στο πλαίσιο κλινικών μελετών.

Σε αυτόν τον πληθυσμό ασθενών, οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ναυτία (49%), αναιμία (48%), κόπωση (38%), δυσκοιλιότητα (34%), διάρροια (31%), ουδετεροπενία (29%) και μειωμένη όρεξη (28%). Περιστατικά ανεπιθύμητων ενεργειών Βαθμού 3-5 σε ποσοστό 67% για τη συνδυασμένη αγωγή με pembrolizumab και 66% για χημειοθεραπεία μόνο.

Σχετικά με τον καρκίνο του πνεύμονα στην Ευρώπη (ΜΜΚΠ)

Ο καρκίνος του πνεύμονα, ο οποίος σχηματίζεται στους ιστούς των πνευμόνων, συνήθως μέσα στα κύτταρα των αεραγωγών, είναι η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στην Ευρώπη και παγκοσμίως.

Το 2018 καταγράφηκαν σχεδόν 388.000 θάνατοι από καρκίνο του πνεύμονα στην Ευρώπη. Οι δύο κύριοι τύποι του συγκεκριμένου καρκίνου είναι ο Μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (ΜΚΠ) και ο Μη Μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (ΜΜΚΠ).

Ο Μη Μικροκυτταρικός Καρκίνος του Πνεύμονα (ΜΜΚΠ) είναι ο πιο κοινός τύπος καρκίνου του πνεύμονα. Αντιστοιχεί σε περίπου 85% όλων των περιπτώσεων. Υπάρχουν αρκετοί υποτύποι ΜΜΚΠ. Συμπεριλαμβανομένου του αδενοκαρκινώματος. Που αντιστοιχεί στο 40% των καρκίνων του πνεύμονα. Του καρκινώματος πλακωδών κυττάρων (25 έως 30%). Και του μεγαλοκυτταρικού καρκινώματος (10 έως 15%).

Σχετικά με το pembrolizumab ως ενδοφλέβια έγχυση των 100 mg

Το pembrolizumab είναι μια ανοσοθεραπεία (anti-PD1 παράγοντας) που δρα αυξάνοντας την ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος του ανθρώπου. Ο μηχανισμός εντοπίζει και καταπολεμά τα νεοπλασματικά κύτταρα.

Πρόκειται για ένα εξανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα, που εμποδίζει την αλληλεπίδραση μεταξύ του PD-1 και των συνδετών του (των PD-L1 και PD-L2) ενεργοποιώντας έτσι τα Τ- λεμφοκύτταρα. Γεγονός που μπορεί να έχει επίδραση τόσο στα νεοπλασματικά αλλά και τα υγιή κύτταρα.

Η MSD έχει το μεγαλύτερο πρόγραμμα κλινικής έρευνας στον τομέα της ανοσο-ογκολογίας. Περισσότερες από 900 κλινικές μελέτες μέχρι σήμερα που εξετάζουν το pembrolizumab σε ένα μεγάλο εύρος καρκίνων και θεραπευτικών σχημάτων.

Το κλινικό πρόγραμμα του pembrolizumab επιδιώκει να κατανοήσει τον ρόλο του pembrolizumab ως αντι-καρκινική θεραπεία. Όπως και τους παράγοντες που μπορούν να προβλέψουν την πιθανότητα ενός ασθενούς να επωφεληθεί από τη θεραπεία με pembrolizumab συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης διαφόρων βιοδεικτών.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ