Ροή ΕιδήσεωνΈγκριση iptacopan για ασθενείς με παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία

Έγκριση iptacopan για ασθενείς με παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία

- Advertisement -

Το iptacopan της Novartis λαμβάνει θετική γνωμοδότηση από την Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση, ως η πρώτη από του στόματος μονοθεραπεία για ενήλικες ασθενείς με παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία.

Το iptacopan της Novartis λαμβάνει θετική γνωμοδότηση από την Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση, ως η πρώτη από του στόματος μονοθεραπεία για ενήλικες ασθενείς με παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Η Novartis ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) εξέδωσε θετική γνωμοδότηση και συνέστησε τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για το iptacopan για τη θεραπεία ενηλίκων με παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία (ΠΝΑ) που έχουν αιμολυτική αναιμία1.

“Με ένα ισχυρό σύνολο αποδεικτικών στοιχείων και ένα αποδεδειγμένο προφίλ ασφάλειας, το iptacopan θα μπορούσε να αλλάξει την κλινική πρακτική για τους ασθενείς, βοηθώντας στην ανακούφιση του φόρτου από τη νόσο που βιώνουν οι άνθρωποι που ζουν με ΠΝΑ”, δήλωσε ο Antonio Risitano, MD, Ph.D., Πρόεδρος της Διεθνούς Ομάδας Ενδιαφέροντος για την ΠΝΑ και επικεφαλής της Μονάδας Αιματολογίας και Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων, Κέντρο Αναφοράς για την Απλαστική Αναιμία και την ΠΝΑ στο AORN, San Giuseppe Moscati, του Αβελίνο της Ιταλίας. “Σε κλινικές μελέτες, το από του στόματος iptacopan έδειξε ανώτερη βελτίωση της αιμοσφαιρίνης χωρίς την ανάγκη μεταγγίσεων ερυθρών αιμοσφαιρίων σε σύγκριση με τις θεραπείες με C5 αναστολείς, οδηγώντας σε ομαλοποίηση της αιμοσφαιρίνης στην πλειοψηφία των ασθενών – ένα δυνητικά πρωτοποριακό όφελος για όσους ζουν με αυτή τη χρόνια διαταραχή του αίματος”.

H διαταραχή

Η ΠΝΑ είναι μια σπάνια και εξουθενωτική χρόνια διαταραχή του αίματος που εμφανίζεται όταν τα αιμοσφαίρια που είναι εγγενώς επιρρεπή σε ένα μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος που ονομάζεται σύστημα συμπληρώματος εξαπλώνονται περισσότερο από τα φυσιολογικά αιμοσφαίρια λόγω ενός ανεκτικού ανοσοποιητικού περιβάλλοντος8-11.

Η ΠΝΑ χαρακτηρίζεται από αιμόλυση, ανεπάρκεια μυελού των οστών και θρόμβωση σε ποικίλους συνδυασμούς και επίπεδα βαρύτητας 6,7,12. Οι υπάρχουσες θεραπείες με C5 αναστολείς χορηγούνται μέσω έγχυσης ή υποδόριας ένεσης και μπορεί να αφήσουν τα συμπτώματα της ΠΝΑ ανεξέλεγκτα. Έως και 50% των ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία με C5 αναστολείς μπορεί να έχουν εμμένουσα αναιμία με το 23-39% να παραμένει εξαρτημένο από μεταγγίσεις αίματος και η πλειοψηφία (75-89%) των ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία με C5 αναστολείς να παραμένουν κουρασμένοι7,13-17.

Η θετική απόφαση της CHMP βασίζεται σε ισχυρά δεδομένα από τη μελέτη Φάσης III APPLY-PNH σε ασθενείς με υπολειμματική αναιμία παρά την προηγούμενη θεραπεία με C5 αναστολείς που άλλαξαν σε iptacopan έναντι ασθενών που παρέμειναν σε θεραπεία με C5 αναστολείς και από τη μελέτη Φάσης III APPOINT-PNH σε ασθενείς που δεν είχαν λάβει προηγουμένως αναστολείς συμπληρώματος1. Στη μελέτη APPLY-PNH, στις 24 εβδομάδες, το 82,3% των ασθενών με iptacopan που είχαν λάβει θεραπεία με C5 αναστολείς πέτυχαν σταθερή αύξηση των επιπέδων αιμοσφαιρίνης κατά Hb ≥2 g/dL από την αρχική τιμή απουσία μεταγγίσεων έναντι 2,0% για τους ασθενείς υπό θεραπεία με C5 αναστολείς (διαφορά 80,2%, P<0,0001). Στην APPOINT-PNH, το 92,2% των ασθενών που δεν είχαν λάβει προηγουμένως αναστολέα του συμπληρώματος και έλαβαν iptacopan πέτυχαν αυτό το αποτέλεσμα2,3. Ομοίως, στη μελέτη APPLY-PNH, τα αποτελέσματα επέδειξαν ένα ποσοστό αποφυγής μεταγγίσεων στο 94,8% των ασθενών με iptacopan που είχαν λάβει προηγουμένως θεραπεία με C5 αναστολείς έναντι 25,9% για τη θεραπεία με C5 αναστολείς (διαφορά 68,9%, P<0,0001)18

Καταστροφή ερυθρών

Και στις δύο μελέτες, το iptacopan έδειξε επίσης ότι ελέγχει την καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων εντός των αιμοφόρων αγγείων, γνωστή ως ενδαγγειακή αιμόλυση (IVH), με τα μέσα επίπεδα γαλακτικής αφυδρογονάσης (LDH) να διατηρούνται σε <1,5 x του ανώτερου φυσιολογικού ορίου2. 3,19. Στην APPLY-PNH, οι ασθενείς ανέφεραν βελτιώσεις στην κόπωση όπως μετρήθηκαν με την κλίμακα Λειτουργικής Αξιολόγησης Θεραπείας Χρόνιας Νόσου – Κόπωση [FACIT-F]2,19. Το προφίλ ασφάλειας του iptacopan ήταν συνεπές και στις δύο μελέτες APPLY-PNH και APPOINT-PNH2,3.

«Εάν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το iptacopan θα είναι η πρώτη από του στόματος μονοθεραπεία διαθέσιμη σε ασθενείς με ΠΝΑ στην Ευρώπη», δήλωσε ο Patrick Horber M.D., Πρόεδρος, International, Novartis. «Με το τρέχον πρότυπο φροντίδας, τα συμπτώματα της ΠΝΑ είναι συχνά ανεξέλεγκτα, ενώ οι ασθενείς υπομένουν τακτικές και χρονοβόρες εγχύσεις. Αυτή η από του στόματος θεραπεία θα μπορούσε να προσφέρει μια πολύ αναγκαία εναλλακτική λύση για την υποστήριξη πολλών ανθρώπων που ζουν με ΠΝΑ, οι οποίοι συχνά πρέπει να δομήσουν τη ζωή τους γύρω από τη διαχείριση της νόσου».

Σε συνέχεια της σύστασης της CHMP για έγκριση του iptacopan σε ενήλικες ασθενείς με ΠΝΑ που πάσχουν από αιμολυτική αναιμία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει τελική απόφαση εντός περίπου δύο μηνών.

Σχετικά με τη μελέτη APPLY-PNH

Η μελέτη APPLY-PNH (NCT04558918) ήταν μία διεθνής τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με δραστικό φάρμακο, ανοικτής επισήμανσης, πολυκεντρική μελέτη Φάσης ΙΙΙ για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του από του στόματος χορηγούμενου iptacopan δυο φορές ημερησίως ως μονοθεραπεία (200 mg) για τη θεραπεία της ΠΝΑ εκτιμώντας αν η μετάβαση στο iptacopan καταδείκνυε ανωτερότητα σε σύγκριση με τη συνέχιση των θεραπειών με C5 αναστολείς σε ενήλικους ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν υπολειμματική αναιμία (Hb <10 g/dl) παρά τη λήψη σταθερού σχήματος θεραπείας με C5 αναστολείς κατά τους τελευταίους έξι μήνες πριν από την τυχαιοποίηση2,20. Στη μελέτη εντάχθηκαν 97 ασθενείς οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν σε αναλογία 8:5 είτε σε από του στόματος χορηγούμενη δύο φορές ημερησίως μονοθεραπεία με iptacopan, είτε σε θεραπείες με C5 αναστολείς χορηγούμενες ενδοφλεβίως (συνεχίζοντας το ίδιο σχήμα που λάμβαναν πριν από την τυχαιοποίηση) 2,20.

Σχετικά με τη μελέτη APPOINT-PNH

Η μελέτη APPOINT-PNH (NCT04820530) ήταν μία διεθνής, πολυκεντρική, ανοικτής επισήμανσης, μη ελεγχόμενη, ενός σκέλους μελέτη Φάσης ΙΙΙ για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του από του στόματος χορηγούμενου δύο φορές ημερησίως iptacopan ως μονοθεραπεία (200 mg) σε ενήλικες ασθενείς με ΠΝΑ, οι οποίοι δεν έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία με αναστολέα του συμπληρώματος, συμπεριλαμβανομένων των C5 αναστολέων (εκουλιζουμάμπη ή ραβουλιζουμάμπη)3,21. Στη μελέτη εντάχθηκαν 40 ασθενείς, οι οποίοι λάμβαναν από του στόματος μονοθεραπεία με iptacopan δύο φορές την ημέρα3,21.

Σχετικά με την παροξυσμική νυχτερινή αιμοσφαιρινουρία (ΠΝΑ)

Η ΠΝΑ είναι μια σπάνια, χρόνια και σοβαρή μεσολαβούμενη από το συμπλήρωμα διαταραχή του αίματος6. Τα άτομα με ΠΝΑ έχουν μια επίκτητη μετάλλαξη σε ορισμένα από τα αιμοποιητικά τους βλαστοκύτταρα (τα οποία βρίσκονται στον μυελό των οστών και μπορούν να αναπτύσσονται και να εξελίσσονται σε ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια) η οποία προκαλεί την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων που είναι επιρρεπή σε πρόωρη καταστροφή από το σύστημα του συμπληρώματος7,12. Αυτό οδηγεί σε ενδοαγγειακή αιμόλυση (καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων εντός των αιμοφόρων αγγείων) και εξωαγγειακή αιμόλυση (καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων κυρίως στον σπλήνα και το ήπαρ), οι οποίες προκαλούν αναιμία (χαμηλά επίπεδα κυκλοφορούντων ερυθρών αιμοσφαιρίων), θρόμβωση (σχηματισμός θρόμβων αίματος) και άλλα συμπτώματα που εξασθενούν τους ασθενείς.7,12.

Εκτιμάται ότι σε όλο τον κόσμο περίπου 10-20 άτομα ανά εκατομμύριο ζουν με ΠΝΑ7. Παρόλο που η ΠΝΑ μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιαδήποτε ηλικία, συχνά διαγιγνώσκεται σε άτομα ηλικίας μεταξύ 30-40 ετών8,21,22.

Στην ΠΝΑ υπάρχει μια σημαντική ανεκπλήρωτη ανάγκη που δεν αντιμετωπίζεται πλήρως από τις θεραπείες με C5 αναστολείς (εκουλιζουμάμπη ή ραβουλιζουμάμπη), παρά τη θεραπεία με με C5 αναστολείς, ένα μεγάλο ποσοστό ατόμων με ΠΝΑ παραμένουν αναιμικά και εξαρτώμενα από μεταγγίσεις αίματος6-7,13-17.

Σχετικά με το iptacopan

Το iptacopan είναι ένας από του στόματος χορηγούμενος αναστολέας του Παράγοντα Β της εναλλακτικής οδού του συμπληρώματος1. Το iptacopan εγκρίθηκε από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) τον Δεκέμβριο του 2023 για τη θεραπεία ενηλίκων με παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία (ΠΝΑ).

Το iptacopan, που ανακαλύφθηκε στη Novartis, αναπτύσσεται επί του παρόντος για μια σειρά μεσολαβούμενων από το συμπλήρωμα ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων της νεφροπάθειας της ανοσοσφαιρίνης Α (IgA νεφροπάθεια), της C3 σπειραματοπάθειας (C3G), της μεμβρανοϋπερπλαστικής σπειραματονεφρίτιδας παρουσία ανοσοσυμπλεγμάτων (IC-MPGN) και του άτυπου αιμολυτικού ουραιμικού συνδρόμου (aHUS).

Σχετικά με τη Novartis

Η Novartis είναι μια εστιασμένη καινοτόμος εταιρεία φαρμάκων. Καθημερινά, εργαζόμαστε για να επαναπροσδιορίσουμε την ιατρική πρακτική για να βελτιώσουμε και να επεκτείνουμε τη ζωή των ανθρώπων, έτσι ώστε οι ασθενείς, οι επαγγελματίες υγείας και οι κοινωνίες να ενδυναμωθούν απέναντι σε σοβαρές ασθένειες. Τα φάρμακά μας αγγίζουν περισσότερους από 250 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Βιβλιογραφία

1. Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). Available at https://www.ema.europa.eu/en/committees/committee-medicinal-products-human-use-chmp . Accessed March 2024.

2. Ristanio AM, Rӧth A, Kulasekararaj A, et al. Oral Iptacopan Monotherapy Has Superior Efficacy to Anti-C5 Therapy in Patients with Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria and Residual Anemia. Results from the Phase III APPLY-PNH Study. Presented at 49th Annual Meeting of the European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT); April 23-26, 2023; Paris, France.

3. Risitano AM, Han B, Ueda Y, et al. Oral Complement Factor B Inhibitor Iptacopan Monotherapy Improves Hemoglobin to Normal/Near-Normal Levels in Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria Patients Naïve to Complement Inhibitors: Phase III APPOINT-PNH Trial. Presented at: 49th Annual Meeting of the European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT); April 23-36, 2023; Paris, France.

4. Risitano AM, Röth A, Soret J, et al. Addition of iptacopan, an oral factor B inhibitor, to eculizumab in patients with paroxysmal nocturnal haemoglobinuria and active haemolysis: an open-label, single-arm, phase 2, proof-of-concept trial. Lancet Haematol. 2021;8(5):e344-e354. doi:10.1016/S2352-3026(21)00028-4

5. Jang JH, Wong L, Ko BS, et al. Iptacopan monotherapy in patients with paroxysmal nocturnal hemoglobinuria: a 2-cohort open-label proof-of-concept study. Blood Adv. 2022;6(15):4450-4460. doi:10.1182/bloodadvances.2022006960

6. McKinley CE, Richards SJ, Munir T, et al. Extravascular Hemolysis Due to C3-Loading in Patients with PNH Treated with Eculizumab: Defining the Clinical Syndrome. Blood. 2017;130(Supplement 1):3471. doi:10.1182/blood.V130.Suppl_1.3471.3471

7. Dingli D, Matos JE, Lehrhaupt K, et al. The burden of illness in patients with paroxysmal nocturnal hemoglobinuria receiving treatment with the C5-inhibitors eculizumab or ravulizumab: results from a US patient survey. Ann Hematol. 2022;101(2):251-263. doi:10.1007/s00277-021-04715-5

8. Hill A, DeZern AE, Kinoshita T, Brodsky RA. Paroxysmal nocturnal haemoglobinuria Nat Rev Dis Primers. 2017;3:17028. doi:10.1038/nrdp.2017.28

9. Shah N, Bhatt H. Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria. In: StatPearls.Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan.

10. Brodsky RA. Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria. Blood. 2014;124(18):2804-2811. doi:10.1182/blood-2014-02-522128

11. Schrezenmeier H, Muus P, Socié G, et al. Baseline characteristics and disease burden in patients in the International Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria Registry. Haematologica. 2014;99(5):922-929. doi:10.3324/haematol.2013.093161

12. Cançado RD, Araújo A da S, Sandes AF, et al. Consensus statement for diagnosis and treatment of paroxysmal nocturnal haemoglobinuria. Hematol Transfus Cell Ther. 2021;43(3):341-348. doi:10.1016/j.htct.2020.06.006

13. Risitano AM, Marotta S, Ricci P, et al. Anti-complement Treatment for Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria: Time for Proximal Complement Inhibition? A Position Paper From the SAAWP of the EBMT. Front Immunol 2019;10:1157. doi:10.3389/fimmu.2019.01157

14. Shammo et al. HemaSphere 2023 Shammo J, Kim J, Georget M, et al. P796: Hospitalization in patients with paroxysmal nocturnal hemoglobinuria: a retrospective analysis of observational study data from the United States. Hemasphere. 2023;7(Suppl ):e22585a2. doi:10.1097/01.HS9.0000970088.22585.a2

15. Debureaux PE, Kulasekararaj AG, Cacace F, et al. Categorizing hematological response to eculizumab in paroxysmal nocturnal hemoglobinuria: a multicenter real-life study. Bone Marrow Transplant. 2021;56(10):2600-2602. doi:10.1038/s41409-021-01372-0

16. Schrezenmeier H, Kulasekararaj A, Mitchell L, et al. One-year efficacy and safety of ravulizumab in adults with paroxysmal nocturnal hemoglobinuria naïve to complement inhibitor therapy: open-label extension of a randomized study. Ther Adv Hematol. 2020;11:2040620720966137. doi:10.1177/2040620720966137

17. Young NS, Meyers G, Schrezenmeier H, Hillmen P, Hill A. The management of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria: recent advances in diagnosis and treatment and new hope for patients. Semin Hematol. 2009;46(1 Suppl 1):S1-S16. doi:10.1053/j.seminhematol.2008.11.004

18. Novartis. Data on file

19. Risitano AM, Kulasekararaj A, Rӧth A, et al. Factor B Inhibition with Oral Iptacopan Monotherapy Demonstrates Sustained Long-Term Efficacy and Safety in Anti-C5-Treated Patients (pts) with Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) and Persistent Anemia: Final 48-Week Results from the Multicenter, Phase III APPLY-PNH Trial. Presented at: 65th American Society of Hematology Annual Meeting & Exposition (ASH); December 9-12, 2023; San Diego, CA.

20. Novartis Pharmaceuticals. A Randomized, Multicenter, Active-Comparator Controlled, Open-Label Trial to Evaluate Efficacy and Safety of Oral, Twice Daily LNP023 in Adult Patients With PNH and Residual Anemia, Despite Treatment With an Intravenous Anti-C5 Antibody. clinicaltrials.gov. Accessed February 14, 2024. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04558918

21. Novartis Pharmaceuticals. A Multicenter, Single-Arm, Open-Label Trial to Evaluate Efficacy and Safety of Oral, Twice Daily Iptacopan in Adult PNH Patients Who Are Naive to Complement Inhibitor Therapy. clinicaltrials.gov. Accessed February 14, 2024. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04820530

22. Schrezenmeier H, Röth A, Araten DJ, et al. Baseline clinical characteristics and disease burden in patients with paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH): updated analysis from the International PNH Registry. Ann Hematol. 2020;99(7):1505-1514. doi:10.1007/s00277-020-04052-z

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ