ΠΡΟΣΩΠΑΑΠΟΨΗΤι προβλέπει το νομοσχέδιο Κικίλια για οικογενειακούς γιατρούς -clawback

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο Κικίλια για οικογενειακούς γιατρούς -clawback

- Advertisement -
  • Γράφει η Χριστίνα Χατζηπαλαμουτζή

Παράταση της περιόδου αμοιβής με πάγια αντιμισθία για τους οικογενειακούς γιατρούς και ρύθμιση για την αποπληρωμή του clawback με 120 άτοκες δόσεις για όλους τους παρόχους του ΕΟΠΥΥ, προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Βουλή.

Παράταση της περιόδου αμοιβής με πάγια αντιμισθία για τους οικογενειακούς γιατρούς, ρύθμιση και την αποπληρωμή του clawback με 120 άτοκες δόσεις για όλους του παρόχους του ΕΟΠΥΥ, προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Βουλή.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Το νομοσχέδιο μπορεί να κατατέθηκε από τον υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια αλλά συμπεριλαμβάνει διατάξεις σχεδόν για όλα τα υπουργεία. Γι αυτό υπογράφεται από όλους σχεδόν τους υπουργούς της Κυβέρνησης. Το νομοσχέδιο θα εισαχθεί σε μία συνεδρίαση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων την ερχόμενη Δευτέρα και την Τρίτη Ολομέλεια του Σώματος προς ψήφιση.

Αποζημίωση οικογενειακών γιατρών

Λύση δίνει ο κ. Κικίλιας στο θέμα των οικογενειακών γιατρών που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ και είναι απλήρωτοι από τον Αύγουστο. Στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου ορίζεται ότι « Η μηνιαία αποζημίωση των οικογενειακών ιατρών καθώς και των ασκούντων καθήκοντα οικογενειακού ιατρού ιδιωτών ιατρών, με ενεργές συμβάσεις για το χρονικό διάστημα από 1.8.2019 έως 1.8.2020 ανέρχεται σε 2.000 ευρώ».

Όπως αναφέρει το νομοσχέδιο στην αιτιολογική έκθεση η απόφαση αυτή πάρθηκε ενόψει της μη ολοκληρωμένης ανάπτυξης του δικτύου οικογενειακών ιατρών. Τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην περιφέρεια. Παράλληλα υπάρχουν ο τεχνικές δυσχέρειες για την ορθή καταγραφή του πληθυσμού ευθύνης που αντιστοιχεί σε κάθε οικογενειακό γιατρό. Το αποτέλεσμα αυτών των τεχνικών προβλημάτων είναι να μην έχει καταστεί εφικτή η καταβολή των αμοιβών τους, με αναγωγή στα πραγματικά δεδομένα ευθύνης.

Οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ οικογενειακοί γιατροί έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι θα προχωρήσουν σε επίσχεση εργασίας. Εφόσον δεν λυθεί το θέμα της πληρωμής τους. Στη κατεύθυνση αυτή ο κ. Κικίλιας με τη διάταξη αυτή ορίζει μία πρόσθετη περίοδος αμοιβής με πάγια αντιμισθία για τους οικογενειακούς γιατρούς. Δηλαδή, θα λαμβάνουν μηναία αποζημίωση 2.000 ευρώ.

Ρύθμιση οφειλών rebate και clawback στο νομοσχέδιο

Με το άρθρο 10 θεσμοθετείται η δυνατότητα εξόφλησης με έως 120 άτοκες δόσεις των οφειλών rebate και clawback των παρόχων του ΕΟΠΥΥ. Με αυτό τον τρόπο ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των παρόχων του Οργανισμού.

Οι άτοκες 120 δόσεις αφορούν την αποπληρωμή οφειλών των παρόχων προς τον ΕΟΠΥΥ για rebate και clawback των ετών 2013 -2019. Για την ένταξη όμως στην εν λόγω ευνοϊκή και άτοκη ρύθμιση, οι πάροχοι θα πρέπει να παραιτηθούν από οποιαδήποτε αξίωση και από κάθε ένδικο βοήθημα που έχουν ασκήσει για οφειλές rebate – clawback των ετών 2013-2019.

Ο αριθμός των δόσεων και η διαδικασία είσπραξης θα καθορίζεται με απόφαση του υπουργού Υγείας, κατόπιν εισήγησης ως προς το περιεχόμενο των όρων της ρύθμισης που εκδίδεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.

Οι 120 δόσεις για το clawback ήταν ένα από τα βασικά αιτήματα των διαγνωστικών κέντρων. Μάλιστα η αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ. Θεανώ Καρποδίνη είχε δεσμευτεί για την υλοποίηση του μέτρου στον κλάδο και τους είχε παρουσίασε τον τρόπο που θα γίνει η κατανομή των 120 δόσεων του clawback των εργαστηριακών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων.

Κρίση και επιλογή γιατρών ΕΣΥ

Στο άρθρο 4 εκσυγχρονίζεται η επιλογή γιατρών του ΕΣΥ από τα αρμόδια συμβούλια. Στα συμβούλια κρίσης, όπως ορίζεται, για θέσεις νοσοκομείων προβλέπεται κλήρωση μεταξύ των διοικητών για την κάλυψη της θέσης του Προέδρου. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα υποβολής υποψηφιοτήτων για το σύνολο των προκηρυγμένων θέσεων. Ανώτατο όριο είναι οι 5 φορείς μιας και μόνης υγειονομικής περιφέρειας. Με αυτό τον τρόπο αίρεται το προηγούμενο καθεστώς των απεριόριστων υποψηφιοτήτων.

Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση «Η παρούσα ρύθμιση καθίσταται αναγκαία μετά τη διαπίστωση εκτεταμένων δυσλειτουργιών στο προγενέστερο σύστημα επιλογής Ιατρών ΕΣΥ. Με αποτέλεσμα αφενός τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην κατάρτιση των τελικών πινάκων κατάταξης. Αλλά και την εν γένει ολοκλήρωση της διαδικασίας και αφετέρου την κήρυξη άγονων θέσεων, λόγω αδυναμίας επιλογής από επιλαχόντες υποψηφίους.

Ως εκ τούτου, επιδιώκεται τόσο ο εξορθολογισμός της διαδικασίας. Όσο και η αποδοτικότερη αξιοποίηση του μέγιστου δυνατού όγκου των υποψηφιοτήτων, με παράλληλη εξασφάλιση ταχύτερης κρίσης.

Η ρύθμιση κινείται στην κατεύθυνση της μεγιστοποίησης του θετικού αντίκτυπου. Τόσο προς την κοινωνία (ταχύτερη και βέλτιστη στελέχωση των προκηρυσσόμενων θέσεων), όσο και προς την αποδοτικότερη αξιοποίηση του μέγιστου δυνατού όγκου των υποψηφιοτήτων. Με παράλληλη εξασφάλιση ταχύτερης κρίσης. Η ρύθμιση κινείται στην κατεύθυνση της μεγιστοποίησης του θετικού αντίκτυπου. Τόσο προς την κοινωνία (ταχύτερη και βέλτιστη στελέχωση των προκηρυσσόμενων θέσεων), όσο και προς τους ενδιαφερομένους (ταχεία τοποθέτηση)».

Οπτικά –Ειδική αγωγή

Στο άρθρο 2 προβλέπεται η κάλυψη των δαπανών ατομικών αιτημάτων των δικαιούχων παροχών οπτικών ειδών και ειδικής αγωγής από τον ΕΟΠΥΥ. Συγκεκριμένα, στο νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα αποζημίωσης αυτών μέχρι την 31.01.2020. Η εν λόγω δαπάνη έχει προβλεφθεί στις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για το έτος 2019.

Στον ΕΟΦ παραμένουν τα ιατρικά συνέδρια

Με το άρθρο 11, παραμένει στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) η αρμοδιότητα έγκρισης ιατρικών συνεδρίων, η οποία είχε περάσει από την προηγούμενη κυβέρνηση στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ).

Επίσης περιλαμβάνεται διάταξη για την παράταση έως τον Μάρτιο της απασχόλησης του προσωπικού στα προαναχωρησιακά κέντρα. Αλλά και επέκταση των ευεργετικών διατάξεων για όλο το υγειονομικό προσωπικό των εν λόγω κέντρων.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ