Στην εποχή των φαρμακείων από μη φαρμακοποιούς αλλά και από πολίτες όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισέρχεται το συγκεκριμένο επάγγελμα, όπως διατυπώνεται ρητώς με το Προεδρικό Διάταγμα που κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για επεξεργασία από τον υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό. Με αυτό οδηγείται σε πλήρες άνοιγμα το επάγγελμα του φαρμακοποιού αφού πλέον θα χορηγούνται άδειες λειτουργίας φαρμακείου (υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις) σε:

1) Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του φαρμακοποιού,

2) Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του φαρμακοποιού (ιδιώτες μη φαρμακοποιοί) και

3) Συνεταιρισμούς – μέλη της “Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας”.

Το Προεδρικό Διάταγμα κατατέθηκε τώρα διότι το περασμένο καλοκαίρι η Ολομέλεια του ΣτΕ ακύρωσε Υπουργική Απόφαση η οποία περιέγραφε αυτές τις προϋποθέσεις καθώς είχε κρίνει πως αυτές ρυθμίζονται μόνο με νόμο ή Προεδρικό Διάταγμα και όχι με Υπουργική Απόφαση όπως είχε γίνει το 2017.

Τώρα το υπουργείο επανήλθε με το σχέδιο Διατάγματος, το οποίο προβλέπει:

– Ο ιδιώτης μη φαρμακοποιός μπορεί να λειτουργήσει το φαρμακείο, υποχρεωτικά μόνο ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), που πρέπει να έχει συσταθεί πριν τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του φαρμακείου.

– Στην ΕΠΕ μετέχει υποχρεωτικά ως εταίρος και με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 20% στο κεφάλαιο, τα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας ο φαρμακοποιός ο οποίος έχει δηλωθεί υπεύθυνος για τη λειτουργία του φαρμακείου.

– Όταν χορηγείται άδεια σε φαρμακοποιό τότε το φαρμακείο του δεν μπορεί να λειτουργήσει ως Ανώνυμη Εταιρεία.

-“Κάθε άδεια αντιστοιχεί σε ένα κατάστημα ή υποκατάστημα φαρμακείου. Ο ανώτερος επιτρεπόμενος αριθμός χορηγουμένων αδειών στο ίδιο φυσικό πρόσωπο αυξάνεται κατά μια άδεια κατ΄ ανώτερο όριο κατ΄ έτος μέχρι το 2020, οπότε ορίζεται ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός οι 10 άδειες σε πανελλαδική κλίμακα”. Για το έτος 2018 επιτρέπεται η χορήγηση μέχρις 8 αδειών στο ίδιο πρόσωπο, για το έτος 2019 μέχρι 9 και για το 2020 μέχρι 10 αδειών στο ίδιο πρόσωπο”.
Σε δήλωση του ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Κυριάκος Θεοδοσιάδης εκφράζει την πεποίθηση του ότι “το ΣτΕ, στο οποίο έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, κι αυτή την φορά θα θέσει φρένο σε όσους ονειρεύονται την άλωση των φαρμακείων από άγνωστης προελεύσεως συμφέροντα”.