Νέα καινοτομία παράγει ομιλία σε ασθενείς με διαταραχές φωνής

Ένα μαλακό επίθεμα που μπορεί να μετατρέπει τις κινήσεις των μυών του λαιμού σε ομιλία με τη βοήθεια της μηχανικής μάθησης περιγράφεται σε δημοσίευση στο περιοδικό «Nature Communications».

Ένα μαλακό επίθεμα που μπορεί να μετατρέπει τις κινήσεις των μυών του λαιμού σε ομιλία με τη βοήθεια της μηχανικής μάθησης περιγράφεται σε δημοσίευση στο περιοδικό «Nature Communications».

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Περίπου το 30% των ατόμων του γενικού πληθυσμού αντιμετωπίζουν τουλάχιστον μία διαταραχή της φωνής κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Παρά το γεγονός αυτό, οι υπάρχουσες λύσεις είναι είτε επεμβατικές είτε άβολες και υπάρχει η ανάγκη για την ανάπτυξη μιας φορητής, μη επεμβατικής ιατρικής συσκευής ικανής να βοηθήσει τους ασθενείς στην επικοινωνία.

Νέο σύστημα παράγει ομιλία

Η ερευνητική ομάδα σχεδίασε ένα μαλακό μαγνητοελαστικό έμπλαστρο, το οποίο προσκολλάται στο λαιμό και αλλάζει σχήμα, καθώς κινούνται οι μύες του λαιμού που σχετίζονται με την ομιλία, χωρίς να χρειάζεται η λειτουργία των φωνητικών πτυχών. Η κίνηση του επιθέματος ανιχνεύει συγκεκριμένες μυικές κινήσεις και παράγει επίσης ενέργεια επιτρέποντας στη συσκευή να τροφοδοτείται μόνη της. Αυτές οι κινήσεις μετατρέπονται στη συνέχεια σε ηλεκτρικά σήματα και επεξεργάζονται από έναν αλγόριθμο μηχανικής μάθησης που έχει εκπαιδευτεί να αναγνωρίζει λέξεις και να τις μεταφράζει σε σήματα ομιλίας.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι με περαιτέρω ανάπτυξη και δοκιμές σε ασθενείς, η συσκευή θα μπορούσε ενδεχομένως να βοηθήσει ορισμένους ασθενείς με διαταραχές της φωνής να επικοινωνούν αποτελεσματικά.

Ποιες είναι οι διαταραχές του λόγου και της ομιλίας;

Ως διαταραχές λόγου και ομιλίας χαρακτηρίζονται οι δυσκολίες στην κατανόηση, την έκφραση και τη χρήση του λόγου (προφορικού και γραπτού αργότερα), όπως επίσης και αυτές στην ποιότητά του όπως ο λανθασμένος τρόπος άρθρωσης κλπ. Αυτές με απλά λόγια μπορεί να είναι:

 • Καθυστέρηση λόγου (όταν το παιδί έχει αργήσει να μιλήσει, ή η ανάπτυξη του λόγου του είναι πίσω σχετικά με τη χρονολογική του ηλικία)
 • Διαταραχές άρθρωσης (παγιωμένα λάθη άρθρωσης σε ένα φώνημα –πχ /ρ/ ή και σε πολλά)
 • Φωνολογικές διαταραχές (μη σταθερά λάθη κατά την εκφορά, πχ μπερδέματα σε συμπλέγματα ή πολυσύλλαβες λέξεις)
 • Γλωσσική διαταραχή ή Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
 • Δυσκολίες κατανόησης λόγου ή ακουστικής επεξεργασίας
 • Διαταραχές ροής (τραυλισμός/ταχυλαλία
 • Διαταραχές γραπτού λόγου κ.ά.
Αίτια εμφάνισης

Οι διαταραχές λόγου και ομιλίας συχνά δεν έχουν σαφή αίτια εμφάνισης, όπως στην περίπτωση αρθρωτικών διαταραχών. Κάποιες φορές όμως παρατηρείται κληρονομικότητα κι αυτό εξηγεί την εμφάνιση αλλά βοηθά και στην καλή πρόγνωση της δυσκολίας. Συχνά συνδέονται ή συνυπάρχουν και με άλλες διαταραχές.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα που εμφανίζονται στα παιδιά, διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία στην οποία βρίσκονται, γι αυτό και είναι σημαντικό να παρακολουθούμε την εξέλιξη του λόγου τους.

 • Καθυστερημένη έναρξη ομιλίας (δεν μιλάει)
 • Δυσκατάληπτη ομιλία (δεν μπορεί να γίνει κατανοητό από τρίτους)
 • Σταθερά λάθη άρθρωσης
 • Αποφυγή επικοινωνίας με τρίτους (λέμε πχ «το παιδί ντρέπεται»)
 • Επανάληψη ήχων ή λέξεων
 • Δυσκολία αφήγησης ιστοριών ή αναδιήγησης καθημερινής πληροφορίας
 • Δυσκολία κατανόησης και εκτέλεσης εντολών
 • Περιορισμένο ή ελλιπές λεξιλόγιο
 • Λάθη σε σύνταξη και οργάνωση λόγου
 • Εκνευρισμός κατά την επικοινωνία
 • Υπερκινητικότητα και υπερδραστηριότητα με απουσία λόγου ή περιορισμένο λόγο κ.ά.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ