Ιδιωτικά ΘεραπευτήριαΠόσες κλίνες πρέπει να χουν τα θεραπευτήρια για να λάβουν άδεια

Πόσες κλίνες πρέπει να χουν τα θεραπευτήρια για να λάβουν άδεια

- Advertisement -

Τον ελάχιστο αριθμό κλινών στις ιδιωτικές κλινικές ανά αστικό κέντρο και περιφέρεια οριοθετεί το νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών» του υπουργείου Υγείας, προβλέποντας αναλυτικά τα εξής για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας:

1. Για Γενικές Κλινικές
Για τις Γενικές Κλινικές υπάρχει επιμερισμός σε δύο περιπτώσεις, για τα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνας – Θεσσαλονίκης και τις λοιπές περιφερειακές ενότητες της χώρας. Συγκεκριμένα:
α) Στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, ορίζεται ελάχιστος συνολικός αριθμός εξήντα (60) κλινών, ο δε ελάχιστος αριθμός κλινών του παθολογικού τμήματος και του τμήματος γενικής χειρουργικής αντίστοιχα ορίζεται σε είκοσι (20) κλίνες και των τμημάτων των λοιπών ειδικοτήτων σε δέκα (10) κλίνες και
β) Στις λοιπές Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, ορίζεται ελάχιστος συνολικός αριθμός τριάντα (30) κλινών, ο δε ελάχιστος αριθμός κλινών του παθολογικού τμήματος και του τμήματος γενικής χειρουργικής αντίστοιχα ορίζεται σε δέκα (10) κλίνες και των τμημάτων των λοιπών ειδικοτήτων σε πέντε (5) κλίνες.

2. Για Μικτές Κλινικές
Για τις Μικτές Κλινικές στα μεγάλα αστικά κέντρα ορίζεται ως ελάχιστος αριθμός κλινών οι σαράντα, ενώ στην περιφέρεια ως ελάχιστος αριθμός ορίζονται οι τριάντα κλίνες:
α) Στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, ορίζεται ελάχιστος συνολικός αριθμός σαράντα (40) κλινών, ο δε ελάχιστος αριθμός κλινών του παθολογικού τμήματος και του τμήματος γενικής χειρουργικής αντίστοιχα ορίζεται σε δέκα πέντε (15) κλίνες και των τμημάτων των λοιπών ειδικοτήτων σε δέκα (10) κλίνες και
β) Στις λοιπές Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, ορίζεται ελάχιστος συνολικός αριθμός τριάντα (30) κλινών, ο δε ελάχιστος αριθμός κλινών του παθολογικού τμήματος και του τμήματος γενικής χειρουργικής αντίστοιχα ορίζεται σε δέκα (10) κλίνες και των τμημάτων των λοιπών ειδικοτήτων σε πέντε (5) κλίνες.

3. Για Ειδικές Κλινικές 
ορίζεται ελάχιστος συνολικός αριθμός τριάντα (30) κλινών.

Η δυναμικότητα των κλινών της κλινικής προκύπτει από το σύνολο των πάσης φύσεως κλινών της (κλίνες νοσηλείας, απομονώσεις, κλίνες Ειδικών Μονάδων κ.λ.π.)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ