ΕπιστημονικάBiogen: Nusinersen και θεραπεία της νωτιαίας μυϊκής ατροφίας (SMA)

Biogen: Nusinersen και θεραπεία της νωτιαίας μυϊκής ατροφίας (SMA)

- Advertisement -

Η Biogen Inc. ανακοίνωσε νέα ερευνητικά δεδομένα που υποστηρίζουν την περαιτέρω ανάπτυξη ενός υπό έρευνα σχήματος υψηλότερης δόσης του nusinersen και επιπρόσθετα δεδομένα που ενισχύουν το ισχυρό κλινικό προφίλ του, ως προς τη βελτίωση της ζωής των ατόμων με νωτιαία μυϊκή ατροφία (SMA) σε βάθος χρόνου. Τα δεδομένα αυτά παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο Έρευνας και Κλινικής Φροντίδας για την SMA (Cure SMA Research & Clinical Care Meeting) που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 9 και 11 Ιουνίου 2021.

Η Biogen Inc. ανακοίνωσε νέα ερευνητικά δεδομένα που υποστηρίζουν την περαιτέρω ανάπτυξη ενός υπό έρευνα σχήματος υψηλότερης δόσης του nusinersen και επιπρόσθετα δεδομένα που ενισχύουν το ισχυρό κλινικό προφίλ του, ως προς τη βελτίωση της ζωής των ατόμων με νωτιαία μυϊκή ατροφία (SMA)

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

«Η παρέμβαση με nusinersen μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στην πορεία της SMA και παραμένουμε επικεντρωμένοι στο στόχο μας να προσφέρουμε βελτιωμένα θεραπευτικά αποτελέσματα στους ασθενείς με SMA. Εξακολουθούμε να κατανοούμε καλύτερα και να διερευνούμε τις δυνατότητες του nusinersen με τις νέες και εξελισσόμενες παγκόσμιες κλινικές μελέτες μας» δήλωσε ο Alfred Sandrock, Jr., M.D., Ph.D., Επικεφαλής Έρευνας και Ανάπτυξης της Biogen. «Τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν στο Cure SMA 2021 καταδεικνύουν τα μακροχρόνια οφέλη του nusinersen με την αύξηση της ηλικίας των ασθενών. Επιπλέον, μια νέα ανάλυση ενισχύει περισσότερο το ενδεχόμενο μια υψηλότερη δόση του nusinersen να προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση στην κινητική λειτουργία των ασθενών»

Νεα ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν την περαιτέρω ανάπτυξη ενός υπό έρευνα σχήματος υψηλότερης δόσης του nusinersen

Σε μια ανάλυση δεδομένων από τις μελέτες Φάσης 2, CS3A και Φάσης 3, ENDEAR σε παιδιά με SMA βρεφικής έναρξης χρησιμοποιήθηκαν φαρμακοκινητικά (ΦΚ) / φαρμακοδυναμικά (ΦΔ) μοντέλα για να προβλεφθεί η πιθανή αποτελεσματικότητα ενός υπό διερεύνηση σχήματος υψηλότερης δόσης του nusinersen.

Η ανάλυση αυτή υποδηλώνει ότι μία υψηλότερη δόση του nusinersen μπορεί να οδηγήσει σε κλινικά σημαντική αύξηση στη βαθμολογία της κλίμακας CHOP INTEND (Children’s Hospital of Philadelphia Infant Test of Neuromuscular Disorders – Βρεφική Εξέταση Νευρομυϊκών Διαταραχών Νοσοκομείου Παίδων της Philadelphia) πέραν εκείνης που έχει ήδη παρατηρηθεί με την εγκεκριμένη δόση των 12 mg. Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν ακόμη περισσότερο την επιστημονική αιτιολογία για την αξιολόγηση μίας υψηλότερης δόσης του nusinersen στην υπό εξέλιξη μελέτη DEVOTE.

Μελέτη ασφάλειας και αποτελεσματικότητας

Η DEVOTE είναι μία μελέτη Φάσης 2/3 που αξιολογεί την ασφάλεια, την ανοχή και τη δυνατότητα για ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του nusinersen όταν χορηγείται σε υψηλότερη δόση από αυτή που είναι εγκεκριμένη επί του παρόντος. Πρόκειται για μία μελέτη που αποτελείται από τρείς ομάδες. Μία ομάδα ανοιχτής επισήμανσης για την αξιολόγηση της ασφάλειας (Μέρος Α), μία ομάδα διπλά τυφλής, τυχαιοποιημένης, ελεγχόμενης με δραστικό φάρμακο θεραπείας (Μέρος Β) και μία ομάδα ανοιχτής επισήμανσης, ασθενών που αλλάζουν από το εγκεκριμένο δοσολογικό σχήμα των 12 mg nusinersen στο σχήμα της υψηλότερης δόσης (Μέρος Γ).

Όπως έχει παρουσιαστεί στο παρελθόν,1 δεδομένα ασφάλειας από το Μέρος Α (n=6, 28 mg) υποστηρίζουν τη συνέχιση της ανάπτυξης μίας υψηλότερης δόσης του nusinersen, ενώ μία επικαιροποιημένη ανάλυση που παρουσιάστηκε στο συνέδριο περιλαμβάνει δεδομένα που συλλέχθηκαν σε διάστημα έως και 10 μηνών. Η ένταξη ασθενών στο Μέρος Β της μελέτης DEVOTE είναι υπό εξέλιξη και θα αξιολογήσει ένα σχήμα υψηλότερης δόσης (δύο δόσεις εφόδου των 50 mg με χρονική απόσταση 14 ημερών μεταξύ τους, ακολουθούμενες από δόσεις συντήρησης των 28 mg κάθε τέσσερις μήνες) σε σύγκριση με το εγκεκριμένο δοσολογικό σχήμα του nusinersen.2 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μελέτη DEVOTE είναι διαθέσιμες στο ClinicalTrials.gov (NCT04089566).

Τα δεδομένα ενισχύουν τη μακροχρόνια αποτελεσματικότητα του nusinersen σε ένα ευρύ φάσμα ασθενών με SMA

Μία ανάλυση των δεδομένων από τη μελέτη NURTURE (n=25) καταδεικνύει ότι το 92% των ασθενών που ξεκίνησαν θεραπεία με nusinersen ως προσυμπτωματικά βρέφη διατήρησαν την ικανότητα κατάποσης μετά από ένα διάμεσο διάστημα 3,8 ετών. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη φυσική πορεία της SMA, όπου δυσκολία στην κατάποση αναμένεται να εμφανιστεί για τα άτομα με 2 ή 3 αντίγραφα SMN2,3 και η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο πνευμονίας από εισρόφηση, πνιγμονής και αδυναμίας ανάπτυξης.

Σε αυτή την ανάλυση, οι συμμετέχοντες στη μελέτη NURTURE αξιολογούνταν σε σταθερή βάση από τους φροντιστές τους και, κατά μέσο όρο, εμφάνισαν σπάνια ή και καθόλου δυσκολίες ως προς τις περισσότερες από τις παραμέτρους που σχετίζονται με τη γενική σίτιση και την κατανάλωση υγρών και στερεών τροφών. Επιπροσθέτως, όλοι οι συμμετέχοντες με 3 αντίγραφα SMN2 και το 73% (11 στους 15) των συμμετεχόντων με 2 αντίγραφα SMN2 αναφέρθηκαν από τους φροντιστές τους ως σιτιζόμενοι αποκλειστικά από το στόμα.

Επίσης, δεδομένα μετα-ανάλυσης από τις ανοιχτής επισήμανσης μελέτες επέκτασης CS2-CS12 και SHINE υποδεικνύουν ότι παιδιά και έφηβοι με SMA όψιμης έναρξης (n=14) επέδειξαν βελτίωση ως προς την απόσταση βάδισης, σε διάστημα πέντε ετών θεραπείας με nusinersen, καθώς και σταθεροποίηση ως προς την κόπωση.

Σε όλες τις αναλύσεις που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο, το προφίλ ασφάλειας του nusinersen συνάδει με τα προηγουμένως αναφερθέντα ευρήματα.

Οι αναφερόμενες παρουσιάσεις δεδομένων του nusinersen περιλαμβάνουν:

• Scientific Rationale for a Higher Dose of Nusinersen
• Part A Results From the Ongoing DEVOTE Study to Explore a Higher Dose of Nusinersen in SMA
• Preserved Swallowing Function in Infants Who Initiated Nusinersen Treatment in the Presymptomatic Stage of SMA: Results From the NURTURE Study
• Nusinersen in Later-onset Spinal Muscular Atrophy: Walking Distance and Fatigue in CS2/12 and SHINE Participants

Σχετικά με το nusinersen

Το nusinersen είναι εγκεκριμένο για τη θεραπεία βρεφών, παιδιών και ενηλίκων με νωτιαία μυϊκή ατροφία (SMA) και είναι διαθέσιμο σε περισσότερες από 50 χώρες. Αποτελεί θεμελιώδη θεραπεία στην SMA και περισσότεροι από 11.000 ασθενείς έχουν λάβει θεραπεία με nusinersen παγκοσμίως.4

Το nusinersen είναι ένα αντινοηματικό ολιγονουκλεοτίδιο (ASO), το οποίο στοχεύει την κύρια αιτία της SMA μέσω της συνεχούς αύξησης των επιπέδων της πρωτεΐνης επιβίωσης κινητικού νευρώνα (SMN) πλήρους μήκους που παράγεται στον οργανισμό.5 Χορηγείται απευθείας στο κεντρικό νευρικό σύστημα, όπου εντοπίζονται οι κινητικοί νευρώνες, παρέχοντας τη θεραπεία στο σημείο όπου ξεκινά η νόσος.5

Το nusinersen έχει επιδείξει διατηρούμενη αποτελεσματικότητα μεταξύ όλων των ηλικιών και των τύπων SMA, με ένα καλά εδραιωμένο προφίλ ασφάλειας που βασίζεται σε δεδομένα ασθενών που λάμβαναν θεραπεία για έως και 7 έτη, σε συνδυασμό με μια μεγάλη εμπειρία στην καθημερινή κλινική πρακτική.6 Το πρόγραμμα κλινικής ανάπτυξης του nusinersen περιλαμβάνει 10 κλινικές μελέτες, στις οποίες έχουν ενταχθεί περισσότερα από 300 άτομα από ένα ευρύ φάσμα πληθυσμών ασθενών,6 συμπεριλαμβανομένων δύο τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών (ENDEAR και CHERISH).

Οι εξελισσόμενες ανοιχτής επισήμανσης μελέτες επέκτασης SHINE και NURTURE αξιολογούν τις μακροχρόνιες επιδράσεις του nusinersen. Τα πιο συχνά παρατηρηθέντα ανεπιθύμητα συμβάντα στις κλινικές μελέτες ήταν λοίμωξη αναπνευστικού, πυρετός, δυσκοιλιότητα, κεφαλαλγία, έμετος και οσφυαλγία. Εργαστηριακές εξετάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν για λόγους επιτήρησης για ενδεχόμενη εμφάνιση νεφρικής τοξικότητας και διαταραχών της πήξης του αίματος, συμπεριλαμβανομένης της οξείας σοβαρής θρομβοπενίας (χαμηλός αριθμός αιμοπεταλίων), οι οποίες έχουν παρατηρηθεί μετά τη χορήγηση κάποιων ASO.

Η Biogen απέκτησε τα παγκόσμια δικαιώματα για την ανάπτυξη, την παραγωγή και την εμπορική διάθεση του nusinersen από την εταιρεία Ionis Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: IONS), ηγέτιδα εταιρεία στα αντινοηματικά θεραπευτικά προϊόντα.

Σχετικά με την SMA

Η SMA είναι μία σπάνια, γενετική, νευρομυϊκή νόσος που προσβάλλει άτομα όλων των ηλικιών. Χαρακτηρίζεται από απώλεια κινητικών νευρώνων στο νωτιαίο μυελό και το κατώτερο εγκεφαλικό στέλεχος, η οποία έχει ως αποτέλεσμα εξελισσόμενη μυϊκή ατροφία και αδυναμία.7 Η SMA προκαλείται από ένα έλλειμμα στην παραγωγή πρωτεΐνης επιβίωσης κινητικού νευρώνα (SMN) λόγω βλάβης ή απουσίας του γονιδίου SMN1, με ένα φάσμα κυμαινόμενης βαρύτητας της νόσου.7 Κάποιοι ασθενείς με SMA μπορεί να μην είναι ποτέ σε θέση να καθίσουν. Κάποιοι μπορούν να καθίσουν, αλλά δεν περπατούν ποτέ, ενώ κάποιοι περπατούν, αλλά μπορεί να χάσουν αυτή την ικανότητα με την πάροδο του χρόνου.8 Χωρίς λήψη θεραπείας, τα παιδιά με την πιο σοβαρή μορφή SMA δεν θα ήταν αναμενόμενο να συμπληρώσουν το δεύτερο έτος ζωής.7

Η SMA εμφανίζεται σε μία ανά 11.000 γεννήσεις ζωντανών βρεφών στις ΗΠΑ,9 αποτελεί κύρια γενετική αιτία θανάτου μεταξύ των βρεφών7 και προκαλεί ένα μεγάλο εύρος αναπηριών σε εφήβους και ενήλικες.8

Σχετικά με την Biogen

Με σαφή αποστολή να αποτελεί την πρωτοπόρα εταιρεία στις νευροεπιστήμες, η Biogen ανακαλύπτει, αναπτύσσει και παρέχει καινοτόμες θεραπείες σε ολόκληρο τον κόσμο για άτομα που ζουν με σοβαρά νευρολογικά και νευροεκφυλιστικά νοσήματα, καθώς και παρεμφερείς παθήσεις. Μία από τις πρώτες βιοτεχνολογικές εταιρείες παγκόσμιας εμβέλειας, ιδρύθηκε το 1978 από τους Charles Weissmann, Heinz Schaller, Kenneth Murray και τους Νομπελίστες Walter Gilbert και Phillip Sharp.

Σήμερα, η Biogen διαθέτει ένα κορυφαίο χαρτοφυλάκιο φαρμάκων για την αντιμετώπιση της πολλαπλής σκλήρυνσης, έχει κυκλοφορήσει στην αγορά την πρώτη εγκεκριμένη θεραπεία για τη νωτιαία μυϊκή ατροφία, διαθέτει βιο-ομοειδή προηγμένων βιολογικών φαρμάκων και εστιάζει στην ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων στην πολλαπλή σκλήρυνση και τη νευροανοσολογία, τη νόσο του Alzheimer και την άνοια, τις νευρομυϊκές και κινητικές διαταραχές, την οφθαλμολογία, τη νευροψυχιατρική, την ανοσολογία, την οξεία νευρολογία και το νευροπαθητικό πόνο. Biogen

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ