ΕπιχειρηματικάLavipharm: Σημαντική αύξηση κερδών EBITDA στο α΄ τρίμηνο 2024

Lavipharm: Σημαντική αύξηση κερδών EBITDA στο α΄ τρίμηνο 2024

- Advertisement -

Αυξημένα κατά 15,9% εμφανίζονται τα συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου Lavipharm το πρώτο τρίμηνο του 2024, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 2,85 εκατ. ευρώ έναντι 2,46 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2023.

Αυξημένα κατά 15,9% εμφανίζονται τα συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου Lavipharm το πρώτο τρίμηνο του 2024, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 2,85 εκατ. ευρώ έναντι 2,46 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2023.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 2,51 εκατ. ευρώ έναντι 2,47 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Στα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του Ομίλου από διακοπείσες δραστηριότητες περιλαμβάνονται κέρδη που σχετίζονται με τη μεταβίβαση στοιχείων του ενεργητικού της λειτουργίας της φαρμακαποθήκης, η οποία διακόπηκε τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους. Σημειώνεται ότι το πρώτο τρίμηνο του 2024 έχει επιβαρυνθεί με μη ταμειακή (λογιστική) απεικόνιση της αποτίμησης των προγραμμάτων stock award και stock option που αναλογεί στη συγκεκριμένη περίοδο κι ανέρχεται στο ποσό των 0,34 εκατ. ευρώ ως παροχές προς το προσωπικό.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες προ Rebate & Clawback ανήλθαν σε 15,02 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2024 έναντι 13,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,7%. Στις πωλήσεις της περιόδου δεν περιλαμβάνονται τα φαρμακευτικά προϊόντα Lonarid N και Lonalgal, καθώς οι πωλήσεις τους από τη Lavipharm ξεκίνησαν το Μάιο. Ομοίως, δεν περιλαμβάνονται και οι πωλήσεις του φαρμακευτικού προϊόντος Flagyl, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές Ιουνίου.

Μικτό κέρδος

Το μικτό κέρδος του πρώτου τριμήνου 2024 ανήλθε στο ποσό των 6,06 εκατ. ευρώ έναντι ποσού 5,12 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2023, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 18,3%. Τα συνολικά καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στο ποσό των 1,11 εκατ. ευρώ έναντι 0,59 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο ενισχυμένα σημαντικά κατά 87,1%.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου Lavipharm κατά την 31/03/2024 διαμορφώθηκε σε 26,1 εκατ. ευρώ. Αναφορικά με τις πωλήσεις, άνοδο κατά 11,4% παρουσιάζουν οι εξαγωγές του Ομίλου, οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των 6,53 εκατ. ευρώ έναντι 5,86 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Οι πωλήσεις των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στην εγχώρια αγορά παρουσιάζουν επίσης άνοδο κατά 5,4%, ενώ οι πωλήσεις των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (OTC) αυξήθηκαν κατά 28,34%. Οι πωλήσεις εμπορευμάτων και υπηρεσιών προς το δίκτυο φαρμακείων παρουσίασαν μείωση κατά 8,9%. Μείωση κατά 6,9% παρουσίασαν και οι λοιπές παρεπόμενες εμπορικές δραστηριότητες του Ομίλου.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ