ΕπιχειρηματικάΑύξηση κερδών και πωλήσεων το 2017 «έγραψε» η Lavipharm

Αύξηση κερδών και πωλήσεων το 2017 «έγραψε» η Lavipharm

- Advertisement -

Ενίσχυση του Κύκλου Εργασιών και σημαντική αύξηση των πωλήσεων στη διεθνή αγορά παρουσιάζει η Lavipharm κατά το 2017, ενώ η μείωση των λειτουργικών και χρηματοοικονομικών εξόδων συνέβαλαν περαιτέρω στη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών και την κερδοφορία του Ομίλου.

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε σε Ευρώ 31,8 εκατ. από Ευρώ 31,1 εκατ. το 2016. Οι πωλήσεις στη διεθνή αγορά εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 19% και ανέρχονται σε Ευρώ 11,6 εκατ. από Ευρώ 9,8 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το Μικτό Κέρδος διαμορφώθηκε σε Ευρώ 16,3 εκατ. από Ευρώ 16,7 εκατ. το 2016, ενώ τα Λειτουργικά Έξοδα το 2017 σε Ευρώ 15,4 εκατ. από Ευρώ 17,4 εκατ. το 2016, σημειώνοντας μείωση 11,5%, κυρίως λόγω της μη ενοποίησης του υπό ομίλου της Laboratoires Lavipharm SA. Το ενοποιημένο EBITDA διαμορφώθηκε σε Ευρώ 4,5 εκατ. από Ευρώ 4,6 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η λύση των θυγατρικών εταιρειών στις ΗΠΑ και ως εκ τούτου η παύση ενοποίησής τους α) δημιούργησε έκτακτο κέρδος ύψους Ευρώ 14,3 εκατ. που ενίσχυσε τα ενοποιημένα αποτελέσματα και β) συνέβαλε στη σημαντική μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων, λόγω της αντίστοιχης μείωσης του δανεισμού. Επιπλέον, τα χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν περαιτέρω και λόγω της αναδιάρθρωσης του συνολικού δανεισμού της Lavipharm στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, τα ενοποιημένα Κέρδη Προ Φόρων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 12,9 εκατ. από Ευρώ 11,5 εκατ. το 2016 και τα ενοποιημένα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας σε Ευρώ 12,9 εκατ. από Ευρώ 3,7 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρεία Lavipharm A.E., ο Κύκλος Εργασιών κατά το 2017 εμφανίζεται μειωμένος κατά Ευρώ 10,2 εκατ. σε σχέση με αυτόν της περσινής περιόδου και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 20,3 εκατ.. Η μείωση αυτή οφείλεται στην αλλαγή της πολιτικής πωλήσεων στην Ελλάδα, οι οποίες πραγματοποιούνται απευθείας από τη θυγατρική εταιρεία Lavipharm Hellas κι ως εκ τούτου, οι Ενοποιημένες Πωλήσεις δεν επηρεάζονται. Το Μικτό Κέρδος διαμορφώθηκε σε Ευρώ 9,7 εκατ. από Ευρώ 10,7 εκατ. το 2016, ενώ τα Λειτουργικά Έξοδα σε Ευρώ 8,3 εκατ. από Ευρώ 7,4 εκατ. κατά την προηγούμενη περίοδο. Το EBITDA της μητρικής Lavipharm A.E. εμφανίζεται σημαντικά ενισχυμένο σε σχέση με την περσινή περίοδο, φτάνοντας τα Ευρώ 4,9 εκατ. από Ευρώ 0,3 εκατ. το 2016. Τέλος, τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκαν σε ζημίες προ φόρων Ευρώ 4,3 εκατ., καθώς περιλαμβάνουν και απομείωση συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρείες της ύψους Ευρώ 4,1 εκατ., έναντι ζημιών Ευρώ 3,4 εκατ. το 2016.

Η επιχειρησιακή ανάπτυξη με βασικό πυλώνα την εξαγωγική δραστηριότητα, σε συνδυασμό με την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού στην Ελλάδα και τη συνεχή προσπάθεια συγκράτησης των εξόδων συμβάλλουν στη θετική απόδοση του Ομίλου. Παράλληλα, ενισχύεται η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της διοίκησης με στόχο την ισχυροποίηση της θέσης της Lavipharm στην ελληνική και διεθνή αγορά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ