ΕπιχειρηματικάEuromedica: Μετά την προβλεπόμενη προθεσμία τα αποτελέσματα του 2017

Euromedica: Μετά την προβλεπόμενη προθεσμία τα αποτελέσματα του 2017

- Advertisement -

Αντικειμενικό κώλυμα για τη δημοσίευση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/01/2017 έως 31/12/2017 ανακοινώνει ότι υφίσταται η Euromedica.

Όπως αναφέρει, η πρόσφατη ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και, ιδίως, της Επιτροπής Ελέγχου υποχρεώνουν την Εταιρεία να καθυστερήσει την δημοσίευση των οικονομικών της αποτελεσμάτων σε εταιρική και ενοποιημένη βάση, προκειμένου τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου υπό τη νέα της σύνθεση να λάβουν γνώση επί όλων των θεμάτων που άπτονται των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νόμου 4449/2017.

Η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι ανωτέρω διαδικασίες για τη δημοσίευση των οικονομικών της αποτελεσμάτων να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ