Αξίζει να δειςBayer: Με 10 δισ. κλείνει σοβαρές δικαστικές διαφορές της Monsanto

Bayer: Με 10 δισ. κλείνει σοβαρές δικαστικές διαφορές της Monsanto

- Advertisement -

Περί τα 10,1 δις έως 10,9 δις δολάρια ΗΠΑ (9,1 δις ευρώ έως 9,8 δις ευρώ) πρόκειται να καταβάλει η Bayer για την επίλυση τρεχόντων και την αντιμετώπιση πιθανών μελλοντικών δικαστικών αντιδικιών σχετικά με το προϊόν RoundupΤΜ της Monsanto.

Περί τα 10,1 δις έως 10,9 δις δολάρια ΗΠΑ (9,1 δις ευρώ έως 9,8 δις ευρώ) πρόκειται να καταβάλει η Bayer για την επίλυση τρεχόντων και την αντιμετώπιση πιθανών μελλοντικών δικαστικών αντιδικιών σχετικά με το προϊόν RoundupΤΜ της Monsanto.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Η Bayer ανακοίνωσε μια σειρά συμφωνιών που θα επιλύσουν ουσιαστικά τις σημαντικές εκκρεμείς δικαστικές διαφορές της Monsanto, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων σχετικά με το προϊόν Roundup™, το dicamba και την έκθεση υδάτινων πόρων σε PCB στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το κυριότερο κομμάτι αναφέρεται στο Roundup™, αφού θα κλείσει περίπου το 75% τρεχόντων αντιδικιών, που περιλαμβάνει περίπου 125.000 κατατεθείσες και μη αξιώσεις συνολικά.

Εκκρεμείς υποθέσεις για το Roundup

Οι υποθέσεις που διεκπεραιώνονται με αυτή τη ρύθμιση περιλαμβάνουν όλες τις νομικές εταιρείες εναγόντων που χειρίζονται τις εκκρεμείς σε ομοσπονδιακά δικαστήρια υποθέσεις για το Roundup™ ή τις υποθέσεις bellwether στην Καλιφόρνια, και αυτές που αντιπροσωπεύουν περίπου το 95% των υποθέσεων για τις οποίες έχει οριστεί δικάσιμος και καθορίζουν τις βασικές αρχές και παραμέτρους για την επίλυση των υπολοίπων αξιώσεων, καθώς προχωρούν οι διαπραγματεύσεις. Η διευθέτηση αυτή δημιουργεί επίσης έναν μηχανισμό για την αποτελεσματική επίλυση πιθανών μελλοντικών αξιώσεων.

Η εταιρεία θα προχωρήσει σε πληρωμή 8,8 δις δολαρίων έως 9,6 δις δολαρίων για την επίλυση των τρεχόντων αντιδικιών για το Roundup™, συμπεριλαμβανομένης μιας αποζημίωσης που αναμένεται να καλύψει ανεπίλυτες αξιώσεις και επιπλέον το ποσό των 1,25 δις δολαρίων για να υποστηρίξει μια ξεχωριστή συμφωνία για την αντιμετώπιση πιθανών μελλοντικών διαφορών. Η συμφωνία στις υποθέσεις Roundup™ θα υπόκειται σε έγκριση από τον δικαστή Vince Chhabria του περιφερειακού δικαστηρίου των ΗΠΑ της Βόρειας Περιφέρειας της Καλιφόρνια. Οι προτάσεις επίλυσης εγκρίθηκαν ομόφωνα από το διοικητικό συμβούλιο και το εποπτικό συμβούλιο της Bayer με τη συμβολή της ειδικής επιτροπής δικαστικών διαφορών. Οι συμφωνίες δεν περιέχουν καμία παραδοχή ευθύνης ή πλημμέλειας.

Τέλος στην μακρά περίοδο αβεβαιότητας

«Κατ’ αρχάς, ο συμβιβασμός για το Roundup™ είναι η σωστή ενέργεια, την κατάλληλη στιγμή για την Bayer, ώστε να τερματιστεί μια μακρά περίοδος αβεβαιότητας», είπε ο Werner Baumann, Διευθύνων Σύμβουλος της Bayer. «Η ρύθμιση αυτή επιλύει τις πιο πρόσφατες αντιδικίες και θέτει σε εφαρμογή έναν σαφή μηχανισμό για τη διαχείριση πιθανών μελλοντικών δικαστικών διαφορών. Επίσης, αποτελεί λογική απόφαση από οικονομική σκοπιά, συγκρίνοντας το με τους σημαντικούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους της συνεχιζόμενης, πολυετούς αντιδικίας και τις σχετικές επιπτώσεις στη φήμη μας και στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Η απόφαση επίλυσης των διαφορών Roundup™ μας επιτρέπει να επικεντρωθούμε πλήρως στο υψίστης σημασίας θέμα της διασφάλισης της υγείας και τροφής. Επίσης, η συζήτηση σχετικά με την ασφάλεια και τη χρησιμότητα των ζιζανιοκτόνων με βάση τη γλυφοσάτη θα επιστρέψει στην επιστημονική κοινότητα, τις κανονιστικές αρχές και σε ολόκληρο τον κόσμο της επιστήμης».

«Οι συμφωνίες Roundup™ έχουν σχεδιαστεί ως εποικοδομητική και λογική επίλυση μιας μοναδικής δικαστικής διαφοράς», δήλωσε ο Kenneth R. Feinberg, μεσολαβητής διορισμένος από το δικαστήριο για τις συνομιλίες συμβιβαστικής επίλυσης. «Οι ξεχωριστοί, ανεξάρτητοι συμβιβασμοί των τρεχόντων αξιώσεων είναι μοναδικοί και οφείλονται στην διαχείριση που έγινε από την Bayer. Η σημαντική πρόοδος που έχει σημειωθεί έως σήμερα – που υπερβαίνει τα αρχικά ποσοστά συμμετοχής σε άλλες διαδικασίες επίλυσης διαφορών- παρέχει ένα ισχυρό πλαίσιο που θα επιτρέψει στα μέρη να κλείσουν εγκαίρως τις τρέχουσες διαφορές για το Roundup™».

Επίλυση των διαφορών για το Roundup™

Ο διακανονισμός για το RoundupΤΜ είναι πολλαπλών βημάτων και περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία. Οι συμφωνίες θα επιλύσουν τη συντριπτική πλειοψηφία των τρεχουσών δικαστικών διαφορών στα ομοσπονδιακά και πολιτειακά δικαστήρια των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων και των εναγόντων με κατατεθείσες υποθέσεις και των μερών που έχουν διορίσει δικηγόρο, αλλά δεν έχουν ακόμη καταθέσει τις αξιώσεις δικαστικά.

Όσοι συμμετέχουν στον συμβιβασμό θα πρέπει να αποσύρουν τις κατατεθείσες αξιώσεις τους ή να συμφωνήσουν να μην τις καταθέσουν. Το εύρος των 8,8 δις έως 9,6 δις δολαρίων καλύπτει τόσο τις συμφωνίες που έχουν ήδη υπογραφεί όσο και εκείνες που βρίσκονται ακόμη υπό διαπραγμάτευση. Αντικατοπτρίζει επίσης το γεγονός ότι ο αριθμός των αιτούντων, που είναι επιλέξιμοι να λάβουν αποζημίωση βάσει αυτών των συμφωνιών, δεν θα είναι γνωστός έως ότου ξεκινήσει η διαδικασία αξιώσεων.

Οι αξιώσεις που εξακολουθούν να υπόκεινται σε διαπραγμάτευση συνίστανται σε μεγάλο βαθμό σε περιπτώσεις που δημιουργήθηκαν εξαιτίας τηλεοπτικών διαφημίσεων και για τις οποίες τα δικηγορικά γραφεία των εναγόντων έχουν παράσχει ελάχιστες ή καθόλου πληροφορίες σχετικά με την ιατρική κατάσταση των πελατών τους ή / και τις υποθέσεις που κρατούνται από μικρότερα δικηγορικά γραφεία.

Τρεις υποθέσεις σε διαδικασία έφεσης

Οι τρεις υποθέσεις που έχουν εκδικαστεί – Johnson, Hardeman και Pilliod – θα συνεχιστούν μέσω της διαδικασίας έφεσης και δεν καλύπτονται από τη διευθέτηση. Είναι σημαντικό για την εταιρεία να συνεχίσει αυτές τις υποθέσεις, καθώς οι εφέσεις θα παράσχουν νομική καθοδήγηση για το μέλλον. Σε μια υπόθεση ενώπιον εφετειακού δικαστηρίου, η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξέφρασε την ιδιαίτερη υποστήριξή της στα επιχειρήματα της εταιρείας, ισχυριζόμενη ότι οι αξιώσεις προειδοποίησης επί τη βάσει πολιτειακού δικαίου έρχονται σε αντίθεση με την ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ, η οποία δεν απαιτεί την ύπαρξη ειδικής προειδοποίησης για καρκίνο στο Roundup™ και πρέπει να απορριφθούν.

Μόλις αυτήν την εβδομάδα, ένας ομοσπονδιακός δικαστής στην Καλιφόρνια διαπίστωσε ότι το βάρος των επιστημονικών αποδεικτικών στοιχείων δεν στηρίζει την απαίτηση της πρότασης 65 για ένταξη προειδοποίησης για τον καρκίνο στα ζιζανιοκτόνα με βάση τη γλυφοσάτη – μια απόφαση που ενισχύει τα ίδια τα επιχειρήματα που έχει κάνει η εταιρεία σε δίκη.

Υπό την έγκριση του δικαστηρίου οι μελλοντικές υποθέσεις

Οι πιθανές μελλοντικές υποθέσεις θα διέπονται από μια ομαδική συμφωνία, η οποία υπόκειται στην έγκριση του δικαστηρίου. Η συμφωνία θα περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας ομάδας πιθανών μελλοντικών εναγόντων και τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης Επιστημονικής Επιτροπής για την περίπτωση (Class Science Panel).

Η επιτροπή αυτή θα καθορίσει εάν το Roundup™ μπορεί να προκαλέσει non-Hodgkin (NHL) λέμφωμα και αν ναι, σε ποια ελάχιστα επίπεδα έκθεσης. Το υλικό που θα χρησιμοποιήσει η επιτροπή, είτε προέρχεται από την Bayer με άδεια δημοσιοποίησης, ή είναι διαθέσιμο δημόσια, θα δημοσιευτεί σε ιστότοπο προσβάσιμο σε όλους. Τόσο οι πιθανοί ενάγοντες όσο και η εταιρεία θα δεσμεύονται από την απόφαση της επιτροπής σχετικά με αυτό το ζήτημα της γενικής αιτιώδους συνάφειας, φέρνοντας την ευθύνη της απόφασης αυτής από τις δικαστικές αίθουσες, στα χέρια ειδικών επιστημόνων.

Εάν η ειδική επιτροπή αποφασίσει ότι δεν υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ του Roundup™ και της νόσου NHL, θα απαγορεύεται στους πιθανούς ενάγοντες να έχουν σχετικούς ισχυρισμούς σε οποιαδήποτε μελλοντική δικαστική προσφυγή κατά της εταιρείας. Η δραστηριότητα της επιτροπής αυτής αναμένεται να διαρκέσει αρκετά χρόνια. Οι πιθανοί ενάγοντες δεν θα επιτρέπεται να προβαίνουν σε αξιώσεις κατά του Roundup™ πριν από την τελική απόφαση της επιτροπής και να ζητούν αποζημίωση ποινής.

Η συμφωνηθείσα χρηματοδότηση περιορίζεται στα 1,25 δις δολάρια και θα υποστηρίξει την έρευνα για τη θεραπεία της NHL, την πραγματοποίηση διαγνωστικών προγραμμάτων NHL σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση και την οικονομική υποστήριξη ορισμένων εκ των εναγόντων, που αναπτύσσουν NHL πριν από την τελική απόφαση της επιτροπής και χρήζουν αντικειμενικά βοήθειας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Εκτίμηση κινδύνου

Η εταιρεία είπε ότι πριν αποφασίσει να προχωρήσει στην επίλυση, εξέτασε την εναλλακτική της συνέχισης της δικαστικής επίλυσης του Roundup™. Κατά την εκτίμηση κινδύνου της εταιρείας, πιθανά αρνητικά αποτελέσματα περαιτέρω δικαστικών διαφορών, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων διαφημίσεων και αυξανόμενου αριθμού εναγόντων, άνω των είκοσι δικαστικών υποθέσεων ετησίως και αβέβαιων αποφάσεων των ενόρκων και συναφών επιπτώσεων στη φήμη και την δραστηριότητα της εταιρείας, πιθανότατα θα υπερβαίνουν σημαντικά το συμβιβασμό και το σχετικό κόστος.

«Λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες επιλογές, είμαι πεπεισμένος ότι αυτό το σχέδιο παρέχει μια ολοκληρωμένη, λογική λύση στα περίπλοκα, αμφισβητούμενα ζητήματα που παρουσιάζονται από αυτήν την αντιδικία», δήλωσε ο δικηγόρος John Beisner, σύμβουλος του εποπτικού συμβουλίου της Bayer και ειδικός ομαδικών αδικοπρακτικών αξιώσεων που ηγείται του τμήματος ομαδικής Ασφάλισης και Δικαστικών διαφορών καταναλωτών της νομικής εταιρείας Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.

«Με την υποστήριξη του εξωτερικού συμβούλου μας, John Beisner και της επιτροπής δικαστικών διαφορών, το Εποπτικό Συμβούλιο έχει παρακολουθήσει στενά τις διαφορές Roundup™, καθώς και τις διαφορές dicamba και PCB, και έχει παράσχει συμβουλές στο Διοικητικό Συμβούλιο για αυτά τα θέματα. Το Εποπτικό Συμβούλιο συμφωνεί ομόφωνα με το διοικητικό συμβούλιο μας ότι και οι τρεις διακανονισμοί είναι προς το συμφέρον της εταιρείας και των ενδιαφερομένων μερών», δήλωσε ο Norbert Winkeljohann, πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Bayer.

Εκτεταμένο επιστημονικό πρόγραμμα

Ο κος Baumann πρόσθεσε:« Η εταιρεία στηρίζεται στην ευημερία των πελατών μας. Ως μια εταιρεία που στηρίζεται στην επιστήμη, που έχει δεσμευτεί να βελτιώνει την υγεία των ανθρώπων, έχουμε αμέριστη συμπάθεια για όποιον πάσχει από ασθένεια και κατανοούμε την αναζήτηση από αυτούς απαντήσεων.

Ταυτόχρονα, το εκτεταμένο επιστημονικό πρόγραμμα δείχνει ότι το Roundup™ δεν προκαλεί καρκίνο και ως εκ τούτου, δεν είναι υπεύθυνο για τις ασθένειες που αναφέρονται σε αυτή τη δικαστική διαμάχη. Υποστηρίζουμε σθεναρά τα ζιζανιοκτόνα με βάση τη γλυφοσάτη, τα οποία είναι από τα πιο αυστηρά μελετημένα προϊόντα του είδους τους, και τέσσερις δεκαετίες επιστημονικών δεδομένων υποστηρίζουν την ασφάλειά τους και ότι δεν είναι καρκινογόνα». Πράγματι, στην απόφαση ενδιάμεσης επανεξέτασης, που εκδόθηκε τον Ιανουάριο, ο Οργανισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «δεν εντόπισε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία από την έκθεση στη γλυφοσάτη».

Οι πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των αγροτών και άλλων επαγγελματιών χρηστών που βασίζονται στην καθημερινή δουλειά τους σε ζιζανιοκτόνα με βάση τη γλυφοσάτη, δεν θα δουν καμία αλλαγή στη διαθεσιμότητα των προϊόντων Roundup™ εξαιτίας των συμφωνιών που ανακοινώθηκαν. Εν τω μεταξύ, η Bayer κρατά τη δέσμευσή της για την προσφορά περισσότερων επιλογών και ανακοίνωσε πέρυσι μια επένδυση ύψους περίπου 5 δισεκατομμυρίων ευρώ για μια δεκαετή περίοδο για την ανάπτυξη πρόσθετων μεθόδων για τη διαχείριση των ζιζανίων, ως μέρος μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη βιώσιμη γεωργία.

Επίλυση των διαφορών για το dicamba

Η Bayer ανακοίνωσε επίσης μια μαζική συμφωνία για την επίλυση των διαφορών σχετικά με το dicamba, που αφορούν φερόμενες ζημιές στις καλλιέργειες. Η εταιρεία θα πληρώσει συνολικά 400 εκατομμύρια δολάρια για την επίλυση των διαφορών σε ομοσπονδιακές υποθέσεις που εκκρεμούν στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια του Μιζούρι και αξιώσεις για τα έτη συγκομιδής 2015-2020. Οι ενάγοντες θα πρέπει να αποδείξουν τη ζημία στις αποδόσεις των καλλιεργειών και ότι αυτή οφειλόταν στο dicamba για να μπορούν να αποζημιωθούν. Η εταιρεία αναμένει συνεισφορά από τον συνεναγόμενο της, την εταιρεία BASF, σε αυτόν τον διακανονισμό.

Η μόνη εκκρεμής υπόθεση του dicamba που θα εκδικαστεί – η υπόθεση Bader Farms – δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το διακανονισμό. Η εταιρεία πιστεύει ότι η ετυμηγορία στο Bader Farms είναι ασυμβίβαστη με τα αποδεικτικά στοιχεία και το νόμο και θα συνεχίσει να ασκεί προτάσεις μετά από δίκη και έφεση, εάν είναι απαραίτητο.

Η Bayer υποστηρίζει σθεναρά την ασφάλεια και τη χρησιμότητα του ζιζανιοκτόνου XtendiMax™ με την τεχνολογία VaporGrip™ και συνεχίζει να ενισχύει τις προσπάθειες ενημέρωσης και εκπαίδευσης για να διασφαλίσει ότι οι καλλιεργητές χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα με επιτυχία. Η εταιρεία διευθετεί τις εκκρεμείς περιπτώσεις dicamba για να μπορεί να επικεντρωθεί στις ανάγκες των πελατών της. Αξίζει να σημειωθεί ότι το προϊόν αυτό δεν διατίθεται στη χώρα μας.

Επίλυση των διαφορών PCB

Η Bayer ανακοίνωσε επίσης μια σειρά συμφωνιών που επιλύουν υποθέσεις που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των διαφορών σχετικά με την έκθεση των υδάτινων πόρων σε PCB. Η Monsanto παρασκεύασε νόμιμα PCB μέχρι να σταματήσει την παραγωγή του το 1977. Μία συμφωνία περιλαμβάνει όλες τις τοπικές κυβερνήσεις με άδειες από την EPA για την απόρριψη νερού που περιέχει PCB. Η Bayer θα πληρώσει συνολικά περίπου 650 εκατομμύρια δολάρια σε αυτή την κατηγορία υποθέσεων, αποζημίωση η οποία θα υπόκειται σε έγκριση δικαστηρίου.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία έχει συνάψει χωριστές συμφωνίες με τους Γενικούς Εισαγγελείς του Νέου Μεξικού, της Ουάσιγκτον και της Περιφέρειας της Κολούμπια για την επίλυση παρόμοιων αξιώσεων PCB. Για αυτές τις συμφωνίες, οι οποίες είναι ξεχωριστές από την τρέχουσα επίλυση, η Bayer θα πραγματοποιήσει πληρωμές που συνολικά ανέρχονται περίπου σε 170 εκατομμύρια δολάρια.

Χρηματοδότηση από ταμειακές ροές και τα έσοδα από την εκποίηση του τμήματος Κτηνιατρικών

Οι πληρωμές σε μετρητά που σχετίζονται με τους διακανονισμούς αναμένεται να ξεκινήσουν το 2020. Η Bayer υποθέτει επί του παρόντος ότι η πιθανή ταμειακή εκροή δεν θα υπερβεί τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020 και τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021, το υπόλοιπο δε, θα καταβληθεί το 2022 ή μετά. Προκειμένου να χρηματοδοτήσει αυτές τις πληρωμές που υπόκεινται σε φορολογική διαχείριση, η Bayer μπορεί να κάνει χρήση της υπάρχουσας πλεονάζουσας ρευστότητας, μελλοντικών ελεύθερων ταμειακών ροών, των εσόδων από την εκποίηση του τμήματος Κτηνιατρικών και πρόσθετων εκδόσεων ομολόγων, τα οποία θα παρέχουν ευελιξία στη διαχείριση των πληρωμών συμβιβασμών ως καθώς και επερχόμενες λήξεις χρεών.

Με βάση τις δημοσιεύσεις των οργανισμών αξιολόγησης και την επικοινωνία της εταιρείας μαζί τους, η Bayer αναμένει να διατηρήσει τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας. Με την ισχυρή υποκείμενη δραστηριότητά της, η εταιρεία σκοπεύει να διατηρήσει την πολιτική μερισμάτων της. Ταυτόχρονα, η απομόχλευση του ισολογισμού παραμένει υψηλή προτεραιότητα.

Bayer: Σε σωστή θέση για το μέλλον

«Καθώς εργαζόμαστε για να αφήσουμε στο παρελθόν αυτήν τη σημαντική αντιδικία, η Bayer μπορεί να θέσει μια πορεία για το μέλλον και να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες προκλήσεις τόσο στην υγεία όσο και στη διατροφή, και όχι μόνο σήμερα καθώς αντιμετωπίζουμε την πανδημία COVID-19, αλλά και μακροπρόθεσμα.

Εργαζόμαστε για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής για έναν αυξανόμενο και γηράσκοντα πληθυσμό περίπου 10 δισεκατομμυρίων ανθρώπων έως το 2050», δήλωσε ο κος Baumann.

«Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να κάνουν πραγματικότητα το όραμά μας «Υγεία και Τροφή Για Όλους» με φαρμακευτικά και γεωργικά προϊόντα.

Πιστεύουμε ότι η επιστήμη και η καινοτομία θα είναι κρίσιμες για το μέλλον, όπως ήδη συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση πελατών και ασθενών από την Bayer, για σχεδόν 160 χρόνια. Έχουμε δεσμευτεί να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις με υπευθυνότητα, τόσο για την επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης του ΟΗΕ, όσο και για τη διατήρηση της διαφάνειας και της εποικοδομητικής συνεργασίας με τους ενδιαφερόμενους, που είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης του κοινού στα προϊόντα μας και στην εταιρεία μας».

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ