Προετοιμασία της Lavipharm για το Εθνικό Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

Στο πλαίσιο της δημιουργίας του Εθνικού Μητρώου Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και της εγγραφής της Lavipharm στο εν λόγω μητρώο, η εισηγμένη ανακοινώνει ότι:

Καθίσταται ανάγκη για τη συμπλήρωση του σκοπού με την προσθήκη που θα αφορά στην έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, εμπορία και διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής και τροφίμων ειδικής διατροφής. Κατόπιν τούτου, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε στη σημερινή συνεδρίασή της τη σχετική προσθήκη στο άρθρο 4 του Καταστατικού.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ