Η ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ανακοίνωσε σήμερα ότι – σε συνέχεια της Επενδυτικής Συμφωνίας που ανακοινώθηκε στις 27/12/2017 – ολοκληρώθηκε η εκ μέρους των συνεργαζομένων με την εταιρεία τραπεζών έγκριση αναφορικά με την συνεπεία της επένδυσης αλλαγής του ελέγχου της εταιρείας (παροχή waiver) και ως εκ τούτου προχωρεί η ολοκλήρωση της Επενδυτικής Συμφωνίας.
Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία είχε ανακοινώσει στις 27/12 την είσοδο των Morgan Stanley μέσω της ΝΗΡΕΑ Maiden Holding και Profex, κινεζικής εταιρείας με ελληνικές καταβολές, στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Θα ακολουθήσει δημόσια πρόταση για την εξαγορά των μετοχών που βρίσκονται στην κατοχή του επενδυτικού κοινού.
Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών τελούσε υπό την αίρεση της έγκρισης των τραπεζών.