Σχεδόν επτά στους δέκα Έλληνες δείχνουν εμπιστοσύνη στη χρήση φαρμάκων που δεν απαιτείται ιατρική συνταγή για την αντιμετώπιση ήπιων συμπτωμάτων και ασθενειών, σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποίησε ο ΙΟΒΕ αναφορικά με την απήχηση που έχουν τα ΜΗΣΥΦΑ στους πολίτες αλλά και στους φαρμακοποιούς.
Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του ΙΟΒΕ, Νίκο Βέττα, η ανάγκη ανάπτυξης της αυτοφροντίδας αναγνωρίζεται σε μεγάλο βαθμό από τους πολίτες. Είναι ενδεικτικό ότι κατά 74% θεωρούν ότι η χρήση των ΜΗΣΥΦΑ είναι πιο άμεση και αποτελεσματική διαδικασία από την επίσκεψη στο ιατρό, ενώ το 64% εκτιμά ότι είναι και πιο οικονομική από την ιατρική συνταγή ή την ιατρική επίσκεψη.
Παράλληλα, όπως αποτυπώνεται στη μελέτη, η ασφάλεια του φαρμάκου κατά 89%, η γρήγορη δράση και αποτελεσματικότητά του κατά 88%, αλλά και η συμβουλή του φαρμακοποιού κατά 76% αποτελούν τους βασικούς παράγοντες για την αγορά κάποιου ΜΗΣΥΦΑ.
Σύμφωνα με τη μελέτη, η ανάπτυξη της αυτοφροντίδας συνδέεται άμεσα με την ενδυνάμωση του ρόλου του φαρμακοποιού ως σημαντικού συμβούλου υγείας καθώς και η συνεχής ενίσχυση της προσφοράς ασφαλών, αποτελεσματικών και καινοτόμων φαρμάκων. Με την καθοδήγηση του φαρμακοποιού, οι ασθενείς είναι περισσότερο ενημερωμένοι για τα ΜΗΣΥΦΑ, αναγνωρίζουν τα συμπτώματα ήπιων ασθενειών και επιλέγουν τα κατάλληλα φάρμακα για να αντιμετωπίσουν καθημερινά προβλήματα υγείας.
Μάλιστα, το σύνολο των φαρμακοποιών (98%) πιστεύει ότι μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια στο ρόλο ως συμβούλου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ενώ οι 9 στους 10 φαρμακοποιούς αξιολογούν τα ΜΗΣΥΦΑ ως ασφαλή φάρμακα. Η ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου του φαρμακοποιού επιβεβαιώνεται και από τους πολίτες που δηλώνουν κατά 73% ότι δεν θα αγόραζαν κάποιο ΜΗΣΥΦΑ χωρίς τη συμβουλή του.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (ΕΦΕΧ), Βασίλης Σερέτης «τα αποτελέσματα της μελέτης επιβεβαιώνουν τη στρατηγική στόχευση του ΕΦΕΧ για τη συστηματική ανάδειξη αυτοφροντίδας σε βασικό αναπτυξιακό προσανατολισμό της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας».
«Στο πλαίσιο αυτό έχουμε προχωρήσει σε πρωτοβουλίες όπως το “Μανιφέστο για την Αυτοφροντίδα” που συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις και δράσεις του Συνδέσμου, όπως τη θέσπιση σαφών χρονικά κριτηρίων για την έγκριση και τακτή επικαιροποίηση των ΜΗΣΥΦΑ με έμφαση στη μετατροπή συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε μη συνταγογραφούμενα εφόσον εκπληρούνται οι συνθήκες ασφαλείας, την άρση γραφειοκρατικών και άλλων αντικινήτρων, ώστε να διευκολυνθούν επενδύσεις και ανάπτυξη της αυτοφροντίδας, τη θέσπιση ειδικής Διεύθυνσης στον ΕΟΦ με εξειδικευμένο στην αυτοφροντίδα προσωπικό, καθώς και την υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης των φαρμακοποιών με την συνεργασία των αρμόδιων κοινωνικών εταίρων», προσθέτει ο Γενικός Διευθυντής του ΕΦΕΧ, Γιώργος Δόκιος.
Ο κ. Σερέτης υποστηρίζει δε ότι, «η ενίσχυση της αυτοφροντίδας και μέσα από τη διεύρυνση της λίστας των ΜΗΣΥΦΑ είναι καθοριστική για τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων, καθώς αντίστοιχες μελέτες (π.χ. μελέτη Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας) στο παρελθόν έχουν δείξει ότι η μετατροπή μόνο του 5% συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε ΜΗΣΥΦΑ, θα συνέβαλε στην ελάφρυνση της φαρμακευτικής δαπάνης περίπου κατά 160 εκατομμύρια ευρώ. Όλα τα στοιχεία από ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους οργανισμούς επιβεβαιώνουν ότι για κάθε 1 ευρώ που δαπανάται για την αυτοφροντίδα, το ανταποδοτικό όφελος για τον πολίτη, την Κοινωνική Ασφάλιση και τη Δημόσια Υγεία είναι 6 ευρώ», συμπλήρωσε ο κ. Σερέτης.