ΕπιχειρηματικάΞεκίνησαν οι εγγραφές για το πρόγραμμα «Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας»

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το πρόγραμμα «Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας»

- Advertisement -

Έως 21 Ιουνίου 2018 θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέσω του www.ouc.ac.cy για το εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας», που προσφέρει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, παρέχει στους φοιτητές του εξειδικευμένη γνώση για την κατανόηση της λειτουργίας και της πολιτικής των συστημάτων υγείας και καλλιεργεί τις δεξιότητές τους σε ένα εύρος επιστημονικών θεμάτων Πολιτικής Υγείας, μέσα από την ανάλυση της πολυπλοκότητας των συστημάτων υγείας από διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Το Πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για άτομα με ενδιαφέρον εστιασμένο σε θέματα Πολιτικής Υγείας, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ηγεσίας στον τομέα των Υπηρεσιών Υγείας. Οι απόφοιτοί του μπορούν να απασχοληθούν σε οργανισμούς ή φορείς υγείας του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα (λ.χ. υπουργεία Υγείας, ΕΟΠΥΥ, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΟΦ, νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, ασφαλιστικά ταμεία & ασφαλιστικές εταιρείες, ερευνητικά κέντρα, φαρμακευτικές εταιρείες κ.λπ.)

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην «Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμό Υπηρεσιών Υγείας» απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε έξι (6) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες και η εκπόνηση Διατριβής Μάστερ ετήσιας διάρκειας.

Για εισδοχή στο Πρόγραμμα απαιτείται η κατοχή Πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα, η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και οι άρτιες δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Σχετικά με την εκπαιδευτική μεθοδολογία του ΑΠΚΥ
Κύριο μέσο διδασκαλίας στο ΑΠΚΥ είναι η Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass, η οποία στηρίζεται στη λογική ηλεκτρονικής προσομοίωσης των συνθηκών μιας συμβατικής τάξης. Μέσω της Πλατφόρμας οργανώνεται η αλληλεπίδραση καθηγητών και φοιτητών και παρέχεται το εκπαιδευτικό υλικό σε ποικίλες μορφές (βιβλιογραφία, οδηγοί μελέτης, εγχειρίδια, παρουσιάσεις, εκπαιδευτικά βίντεο, μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις κ.λπ.). Η διδασκαλία συνεπικουρείται από διαδικτυακές διαλέξεις και τηλεσυναντήσεις, και υποστηρίζεται με διά ζώσης ή υβριδικές Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις. Καθ’ όλη τη διάρκεια πραγμάτωσης των σπουδών η μαθησιακή πορεία των φοιτητών υποστηρίζεται από το έμπειρο ερευνητικά και εκπαιδευτικά ακαδημαϊκό προσωπικό, το οποίο επιδιώκει τη συνεχή επικοινωνία και την ουσιαστική αλληλεπίδραση με τους φοιτητές μέσω των εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας, που παρέχει η Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ