Η Novartis ανακοίνωσε ότι τα προ φόρων κέρδη του τριμήνου αυξήθηκαν λόγω των υψηλότερων εσόδων από συνδεδεμένες εταιρείες και των ισχυρών πωλήσεων νεότερων φαρμάκων, που βοήθησε ώστε να αντισταθμιστεί ο αρνητικός αντίκτυπος από τον ανταγωνισμού από τα γενόσημα.
Η ελβετική φαρμακευτική εταιρεία ανακοίνωσε προ φόρων κέρδη δ΄ τριμήνου 1,98 δισ. δολαρίων σε σχέση με τα 936 εκατ. δολάρια στη διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι.
Τα έσοδα για το τρίμηνο αυξήθηκαν 4,8% στα 12,92 δισ. δολάρια, τόνισε η Novartis. Οι αναλυτές ανέμεναν προ φόρων κέρδη 1,88 δισ. δολαρίων και πωλήσεις 12,79 δισ. δολαρίων.
Το 2018, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αναμένει χαμηλή-μεσαία μονοψήφια αύξηση των καθαρών πωλήσεων και μεσαία-υψηλή αύξηση των λειτουργικών κερδών.
Για το 2017 η Novartis πρότεινε μέρισμα 2,80 φράγκων ανά μετοχή, αυξημένο κατά 2% σε σχέση με το περασμένο έτος.