Ισχυρότερα από ό,τι αναμενόταν ήταν τα κέρδη της Estee Lauder για το β΄ τρίμηνο χρήσης, με την εταιρεία να αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις της και την μετοχή να ενισχύεται 1,1%.
Η εταιρεία τόνισε πως τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 123 εκατ. δολάρια ή 33 σεντς ανά μετοχή στο τρίμηνο, χαμηλότερα από τα 428 εκατ. δολάρια ή 1,15 δολάρια ανά μετοχή πριν από ένα χρόνο.
Το ποσό περιλαμβάνει έκτακτη χρέωση 1,05 δολαρίων ανά μετοχή από την επίδραση των φορολογικών μεταρρυθμίσεων στις ΗΠΑ. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 1,52 δολάρια έναντι εκτιμήσεων για 1,44 δολάρια.
Οι πωλήσεις αυξήθηκαν στα 3,74 δισ. δολάρια από τα 3,21 δισ. δολάρια, επίσης υψηλότερα των εκτιμήσεων για 3,67 δισ. δολάρια.
Η εταιρεία τώρα αναμένει ότι οι πωλήσεις για τη χρήση του 2018 θα αυξηθούν 12,5%-13,5% και αναμένει ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή θα διαμορφωθούν στα 4,27-4,32 δολάρια έναντι εκτιμήσεων για 4,20 δολάρια.