Δημόσια ΥγείαΗ ΕΕ βάζει κανόνες για τις χημικές ουσίες -Καλύτερη πληροφόρηση

Η ΕΕ βάζει κανόνες για τις χημικές ουσίες -Καλύτερη πληροφόρηση

- Advertisement -

Τους νέους κανόνες ταξινόμησης, σήμανσης και συσκευασίας χημικών ουσιών και μειγμάτων ενέκρινε η επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων.

Τους νέους κανόνες ταξινόμησης, σήμανσης και συσκευασίας χημικών ουσιών και μειγμάτων ενέκρινε η επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. 

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Η έκθεση, η οποία εγκρίθηκε με 63 ψήφους υπέρ, 10 κατά και μία αποχή, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού ((ΕΚ) αριθ. 1272/2008) για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων έχει ως στόχο τον καλύτερο εντοπισμό και την ταξινόμηση των επικίνδυνων χημικών ουσιών, τη βελτίωση της επικοινωνίας σχετικά με τους χημικούς κινδύνους και την αντιμετώπιση των νομικών κενών και των υψηλών επιπέδων μη συμμόρφωσης.

Νέους κανόνες μορφοποίησης

Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν τους νέους κανόνες μορφοποίησης για την κοινοποίηση των κινδύνων που θα κάνουν τις ετικέτες πιο ευανάγνωστες χάρη στις νέες απαιτήσεις για ελάχιστο μέγεθος γραμματοσειράς και χρώμα και υπογραμμίζουν ότι όλοι οι σχετικοί παράγοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που τις πωλούν στο διαδίκτυο, πρέπει να εφαρμόζουν τους νέους κανόνες. Η σαφής πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά με την επικινδυνότητα διαφόρων οικιακών χημικών ουσιών, όπως διάφορα προϊόντα καθαρισμού, θα τους επιτρέψει να είναι καλύτερα ενημερωμένοι όταν πραγματοποιούν αγορές τέτοιων προϊόντων.

Οι ευρωβουλευτές επιμένουν ότι όλες οι πληροφορίες που κοινοποιούνται στις δημόσιες αρχές σχετικά με την ταξινόμηση και σήμανση θα πρέπει να δημοσιοποιούνται. Επιπλέον, βελτίωσαν τις διατάξεις που αφορούν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους όσους έχουν τεκμηριωμένη ανησυχία. Τέλος, οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν επίσης ότι οι δοκιμές σε ζώα πρέπει να καταργηθούν σταδιακά το συντομότερο δυνατό.

Ταξινόμηση χημικών ουσιών

Μετά από έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, νέες τάξεις κινδύνου για χημικές ουσίες και κριτήρια ταξινόμησης ουσιών και μειγμάτων τέθηκαν σε ισχύ στις 20 Απριλίου 2023. Οι ευρωβουλευτές λένε ότι έως την 1η Ιανουαρίου 2026, η Επιτροπή πρέπει να ταξινομήσει τις ουσίες σύμφωνα με τις νέες τάξεις κινδύνου, εάν έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο υποψηφίων την 1η Ιανουαρίου 2025. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει επίσης την εισαγωγή κριτηρίων κινδύνου για ανοσοτοξικότητα και νευροτοξικότητα έως τον Δεκέμβριο του 2025.

Μετά την ψηφοφορία, η εισηγήτρια Μαρία Σπυράκη (ΕΛΚ, Ελλάδα) δήλωσε: «Σήμερα κάναμε ένα σημαντικό βήμα προς την προστασία τόσο των καταναλωτών όσο και του περιβάλλοντος. Είναι σημαντικό να αυξηθεί το επίπεδο πληροφοριών που παρέχεται για όλα τα προϊόντα που περιέχουν χημικές ουσίες και να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές πωλήσεις. Είναι επίσης σημαντικό να στηρίξουμε τη βιομηχανία και τις ΜμΕ μας για να προσαρμοστούν και να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, καθώς και να παρέχουμε αρκετούς πόρους στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων».

Το κείμενο της έκθεσης αναμένεται να εγκριθεί κατά τη σύνοδο ολομέλειας 2-5 Οκτωβρίου 2023.

Όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες εκτίθενται στην καθημερινότητά τους σε χημικές ουσίες και η ΕΕ έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο κανονιστικό πλαίσιο για τη διαχείριση των χημικών προϊόντων, με περίπου 40 νομοθετικά μέσα. Η αναθεώρηση αυτή αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την ενίσχυση και την απλούστευση του νομικού πλαισίου για τα χημικά ώστε να διασφαλιστεί ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες και να εφαρμοστεί η στρατηγική για τις χημικές ουσίες που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2020. Το Κοινοβούλιο αναμένει ακόμη την Επιτροπή να παρουσιάσει την πρότασή της για την αναθεώρηση του Κανονισμού για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τον περιορισμό των χημικών προϊόντων (REACH).

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

Photo: Pixabay

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ