ΠαθήσειςΟι διαταραχές αυξητικής ορμόνης και η χρήση της easypod - Μελέτη

Οι διαταραχές αυξητικής ορμόνης και η χρήση της easypod – Μελέτη

- Advertisement -

Την πρώτη ανάλυση των αποτελεσμάτων της παγκόσμιας, πενταετούς Μελέτης Παρατήρησης easypod™ Connect (ECOS) σε παιδιά με διαταραχές ανάπτυξης ανακοίνωσε η Merck. Τα ευρήματα έδειξαν υψηλά επίπεδα συμμόρφωσης στη θεραπεία αυξητικής ορμόνης που χορηγείται μέσω του easypod™, τα οποία διατηρήθηκαν με την πάροδο του χρόνου και συνδέθηκαν με τα θετικά αποτελέσματα ανάπτυξης. Το σύστημα easypod™ είναι η μοναδική αυτοματοποιημένη συσκευή χορήγησης αυξητικής ορμόνης με δυνατότητα καταγραφής και μετάδοσης των δεδομένων έγχυσης.

«Η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τη συμμόρφωση είναι το κλειδί για την αποστολή μας σχετικά με την αναβάθμιση της διαχείρισης των διαταραχών ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής όσων επηρεάζονται. Η ελλιπής συμμόρφωση στη θεραπεία αποτελεί ένα ζήτημα για τη διαχείριση των περισσοτέρων χρόνιων νοσημάτων. Ωστόσο, η έγκαιρη ανίχνευση πιθανής ελλιπούς συμμόρφωσης είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη του φυσιολογικού τελικού ύψους σε ασθενείς που πάσχουν από διαταραχές αυξητικής ορμόνης», δήλωσε ο Luciano Rossetti, M.D., Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Επικεφαλής Παγκόσμιας Έρευνας & Ανάπτυξης του βιο-φαρμακευτικού τομέα της Merck.

Η μακροχρόνια, διεθνής πολυκεντρική μελέτη παρατήρησης ECOS σχεδιάστηκε με σκοπό να διερευνήσει το επίπεδο συμμόρφωσης και τα αποτελέσματα ανάπτυξης σε 2.417 παιδιά που έλαβαν Saizen®, χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένη συνεχή αξιολόγηση της συμμόρφωσης μέσω της συσκευής easypod™.

«Η ECOS αποτελεί μία μελέτη ορόσημο καθώς τα ευρήματα προσφέρουν τα πρώτα στοιχεία ευρείας κλίμακας που υποδεικνύουν ότι η χρήση μίας πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Υγείας (eHealthplatform) μπορεί να έχει θετική επίδραση στη συμμόρφωση στη θεραπεία των διαταραχών ανάπτυξης. Τα δεδομένα αυτά προστίθενται στα ολοένα και περισσότερα στοιχεία ότι το easypod™ μπορεί να βοηθήσει τους ιατρούς στην αποτελεσματική παρακολούθηση της συμμόρφωσης στη θεραπεία αυξητικής ορμόνης με σκοπό τη βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων. Πράγματι, η παροχή πληροφοριών σε ασθενείς και γονείς / φροντιστές σχετικά με τη σημασία της συμμόρφωσης στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια συζήτησης των στόχων της θεραπείας, μπορεί να βελτιώσει την επακόλουθη συμμόρφωση», δήλωσε ο Καθηγητής Jan-Maarten Wit, Τμήμα Παιδιατρικής LeidenUniversityMedicalCenter, Ολλανδία, μέλος της Επιστημονικής Συντονιστικής Επιτροπής της ECOS και επιστημονικός σύμβουλος στη μελέτη.

Στην ECOS, τα επίπεδα συμμόρφωσης ήταν υψηλά καθόλη τη διάρκεια των 5 ετών της θεραπείας, με 93,7% μέσο ποσοστό συμμόρφωσης κατά το πρώτο έτος και 87,2% μέσο ποσοστό συμμόρφωσης στα 3 πρώτα έτη. Με βάση την ατομική περίοδο παρακολούθησης κάθε ατόμου, η μέση συμμόρφωση ήταν 89,3%,ποσοστό που ισοδυναμούσε με <1 χαμένη ένεση ανά εβδομάδα κατά μέσο όρο, ανεξάρτητα από το εάν είχαν συνταγογραφηθεί 6 ή 7 εβδομαδιαίες ενέσεις. Οι προηγούμενες μελέτες είχαν αξιολογήσει αυτό το επίπεδο συμμόρφωσης ως ανώτερο του ορίου «υψηλό» ή «καλό». Συνολικά, τα δεδομένα υποδεικνύουν τη θετική συσχέτιση μεταξύ της συμμόρφωσης και των αποτελεσμάτων ανάπτυξης, υποστηρίζοντας έτσι την κλινική συνάφεια της παρακολούθησης της συμμόρφωσης.

«Η ηλεκτρονική συσκευή χορήγησης φαρμάκου, easypodTM, επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της συμμόρφωσης στις ενέσεις αυξητικής ορμόνης, εντός ενός κλινικού και ενός περιβάλλοντος πραγματικών συνθηκών, και έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύσει την υποβέλτιστη συμμόρφωση σε πρόωρο στάδιο και καθιστά δυνατή τη λήψη των κατάλληλων μέτρων», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής, Καθηγητής Peter Davies, ChildHealthResearchCentre, Πανεπιστήμιο του Queensland, Αυστραλία.

Τα πρώτα δεδομένα από την ολοκληρωμένη ανάλυση του πληθυσμού και η επίδραση της συμμόρφωσης στο ποσοστό απόκρισης ανάπτυξης δύο ετών, παρουσιάστηκαν με τη μορφή περιλήψεων στο Διεθνές Συνέδριο Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας που διεξήχθη στις 14 -17 Σεπτεμβρίου 2017 στην Ουάσινγκτον, DC, ΗΠΑ. Θα ακολουθήσουν και οι αναλύσεις των μεμονωμένων χωρών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ