ΠΡΟΣΩΠΑΑΠΟΨΗΣε ΦΕΚ η απόφαση Κικίλια για την τιμολόγηση φαρμάκων

Σε ΦΕΚ η απόφαση Κικίλια για την τιμολόγηση φαρμάκων

- Advertisement -
  • Γράφει η Χριστίνα Χατζηπαλαμουτζή 

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση Κικίλια που θεσπίζει του κανόνες και τη διαδικασία για την τιμολόγηση των φαρμάκων. Η απόφαση είναι κομβικής σημασίας για την ολοκλήρωση της γενικής ανατιμολόγησης φαρμάκων. Τη διαδικασία γενικής ανακοστολόγησης έχει ξεκινήσει ήδη ο ΕΟΦ.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση Βασίλη Κικίλια που θεσπίζει του κανόνες και τη διαδικασία για την τιμολόγηση των φαρμάκων

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Στην απόφαση Κικίλια ορίζεται ότι η ανατιμολόγηση των φαρμάκων θα γίνεται μια φορά το χρόνο εντός του μηνός Δεκεμβρίου του εκάστοτε έτους και όχι εντός του Απριλίου όπως προέβλεπε η απόφαση Ξανθού.

Παραμένει το «μαξιλαράκι» του ΚΗΘ

Διατηρείται στη νέα απόφαση, το προστατευτικό «μαξιλαράκι» που είχε θεσπιστεί από τον πρώην υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό, σύμφωνα με το οποίο η τιμή ενός φάρμακο δεν μπορεί κάτω από 0,20 ευρώ Κόστους Ημερήσιας Θεραπείας (ΚΗΘ).

Πρωτότυπα (on patant)

Σύμφωνα με την απόφαση Β. Κικίλια «Για να λάβει τιμή για πρώτη φορά ένα φάρμακο αναφοράς εντός της περιόδου προστασίας των δεδομένων του απαιτείται να έχει λάβει τιμή η συγκεκριμένη φαρμακοτεχνική μορφή, περιεκτικότητα και συσκευασία (εννεαψήφιος κωδικός ΕΟΦ), σε τουλάχιστον τρία (3) κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Τα ορφανά φάρμακα τιμολογούνται ακόμη και εάν διατίθενται τιμές σε δύο (2)μόνο κράτη-μέλη της Ευρωζώνης».

Η ανώτατη τιμή παραγωγού (ex-factory), των φαρμάκων αναφοράς υπό καθεστώς προστασίας ορίζεται ως ο μέσος όρος των 2 χαμηλότερων διαφορετικών τιμών των κρατών μελών της Ευρωζώνης.

Η τιμή φαρμάκου αναφοράς εντός της περιόδου προστασίας των δεδομένων του μειώνεται στη πρώτη ανατιμολόγηση. Σε ποσοστό έως 7% επί της τιμής του αμέσως προηγούμενου δελτίου τιμών. Εφόσον η τιμή του στο αμέσως προηγούμενο δελτίο τιμών είναι υψηλότερη του μέσου όρου των δύο χαμηλότερων διαφορετικών τιμών των κρατών – μελών της Ευρωζώνης. Και με κατώτατο όριο τον μέσο όρο των δύο χαμηλότερων διαφορετικών τιμών των κρατών – μελών της Ευρωζώνης.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ για την τιμολόγηση των φαρμάκων

Φάρμακα αναφοράς εντός της περιόδου προστασίας των δεδομένων τους με Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας μικρότερο ή ίσο των 0,20 ευρώ δεν ανατιμολογούνται. Οι τιμές των φαρμάκων αναφοράς εντός της περιόδου προστασίας των δεδομένων τους των οποίων το Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας κατά την ανατιμολόγηση προκύπτει χαμηλότερο από 0,20 ευρώ μειώνονται μέχρι το όριο αυτό.

Εκτός πατέντας (off-patent)

Σχετικά με τα off- patent προβλέπεται ότι «Για να λάβει τιμή για πρώτη φορά ένα φάρμακο αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας των δεδομένων του απαιτείται να έχει λάβει τιμή, η συγκεκριμένη φαρμακοτεχνική μορφή, περιεκτικότητα και συσκευασία (εννεαψήφιος κωδικός Ε.Ο.Φ.), σε τουλάχιστον τρία (3)κράτη-μέλη της Ευρωζώνης».

Η ανώτατη καθαρή τιμή παραγωγού (ex-factory) φαρμάκου αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας των δεδομένων του, ορίζεται ως ο μέσος όρος (ΜΟ) των δύο χαμηλότερων διαφορετικών τιμών στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης του ιδίου φαρμάκου, ως προς τη δραστική ουσία, τη φαρμακοτεχνική μορφή, την περιεκτικότητα και τη συσκευασία.

Η τιμή φαρμάκου αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας των δεδομένων του μειώνεται στη πρώτη ανατιμολόγηση σε ποσοστό έως 7% επί της τιμής του αμέσως προηγούμενου δελτίου τιμών, εφόσον η τιμή του στο αμέσως προηγούμενο δελτίο τιμών, είναι υψηλότερη του μέσου όρου των δύο χαμηλότερων διαφορετικών τιμών των κρατών – μελών της Ευρωζώνης, και με κατώτατο όριο τον μέσο όρο των δύο χαμηλότερων διαφορετικών τιμών των κρατών – μελών της Ευρωζώνης.

Φάρμακα αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας των δεδομένων τους με Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας μικρότερο ή ίσο των 0,20 ευρώ δεν ανατιμολογούνται. Οι τιμές των φαρμάκων αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας των δεδομένων τους των οποίων το Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας κατά την ανατιμολόγηση προκύπτει χαμηλότερο από 0,20 ευρώ μειώνονται μέχρι το όριο αυτό.

Γενόσημα

Αναφορικά με τα γενόσημα ορίζεται πως «Η τιμή γενοσήμων φαρμάκων ορίζεται στο 65% της τιμής των αντίστοιχων προϊόντων αναφοράς, όπως αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσης. Στην περίπτωση που η συσκευασία ή η περιεκτικότητα του γενοσήμου είναι διαφορετική από αυτήν του προϊόντος αναφοράς γίνεται αναγωγή σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσης».

Γενόσημα φάρμακα για τα οποία δεν υφίσταται προϊόν αναφοράς στην Ελλάδα και δεν υπάρχει άλλο ίδιο γενόσημο στην ελληνική αγορά τιμολογούνται στο 65% της τιμής του προϊόντος αναφοράς στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Στην περίπτωση που η συσκευασία ή και η περιεκτικότητα του γενοσήμου φαρμάκου είναι διαφορετική από αυτήν του φαρμάκου αναφοράς, γίνεται αναγωγή στην πλησιέστερη συσκευασία ή περιεκτικότητα του φαρμάκου αναφοράς.

Αν δεν μπορεί να οριστεί τιμή σύμφωνα με τα ανωτέρω, η τιμή του γενοσήμου υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο (Μ.Ο.) των δύο χαμηλότερων διαφορετικών τιμών των χωρών της Ευρωζώνης, μετά από αναζήτηση προϊόντων της ίδιας δραστικής ουσίας και παρεμφερούς φαρμακοτεχνικής μορφής, και εφόσον υπάρχει ίδιας συσκευασίας, άλλως τιμολογείται σύμφωνα με διαθέσιμη τιμή σε μία χώρα, αν δεν ανευρίσκονται τιμές σε δύο χώρες.

Μείωση τιμής…

Η τιμή των γενοσήμων μειώνεται σε κάθε ανατιμολόγηση σε ποσοστό έως 7% επί της τιμής του αμέσως προηγούμενου δελτίου τιμών. Εφόσον η τιμή τους στο αμέσως προηγούμενο δελτίο τιμών, είναι υψηλότερη του 65% του προϊόντος αναφοράς. Ή του μέσου όρου των δύο χαμηλότερων διαφορετικών τιμών. Ή της μοναδικής τιμής που ανευρίσκεται στα κράτη – μέλη της Ευρωζώνης και με κατώτατο όριο τον μέσο όρο των δύο χαμηλότερων διαφορετικών τιμών των κρατών – μελών της Ευρωζώνης. Ή τη μοναδική τιμή στα κράτη – μέλη της Ευρωζώνης. Γενόσημα φάρμακα με Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας μικρότερο ή ίσο των 0,20 ευρώ δεν ανατιμολογούνται.

Οι τιμές των γενοσήμων φαρμάκων των οποίων το Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας κατά την ανατιμολόγηση προκύπτει χαμηλότερο από 0,20 ευρώ μειώνονται μέχρι το όριο αυτό.

Ποσοστό κέρδους φαρμακαποθηκών

Για τους χονδρέμπορους το ποσοστό μικτού κέρδους (markup) καθορίζεται ως εξής:

α) για τα συνταγογραφούμενα μη αποζημιούμενα φάρμακα, ως ποσοστό 5,4% επί της ανώτατης καθαρής τιμής παραγωγού,

β) για τα συνταγογραφούμενα αποζημιούμενα και εν δυνάμει αποζημιούμενα φάρμακα. Ως ποσοστό 4,9% επί της ανώτατης καθαρής τιμής παραγωγού, όταν αυτή είναι έως 200,00 ευρώ,

γ) για τα συνταγογραφούμενα αποζημιούμενα φάρμακα και εν δυνάμει αποζημιούμενα, ως ποσοστό 1,5% επί της ανώτατης καθαρής τιμής παραγωγού. Όταν αυτή είναι ίση ή μεγαλύτερη από 200,01ευρώ.

Ποσοστό κέρδους φαρμακοποιών

Για τα φαρμακεία το ποσοστό μικτού κέρδους (markup) καθορίζεται ως εξής:

α) για τα συνταγογραφούμενα μη αποζημιούμενα φάρμακα, ως ποσοστό 35%επί της χονδρικής τιμής πώλησης,

β) για τα συνταγογραφούμενα αποζημιούμενα και εν δυνάμει αποζημιούμενα φάρμακα, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα: Χονδρική Τιμή (€) Ποσοστό Μικτού Κέρδους (markup) Φαρμακείου (%):

0-50,00 30,00% 50,01-100 20,00% 100,01 -15016,00% 150,01-200 14,00% 200,01-300 12,00% 300,01-400 10,00% 400,01-500 9,00% 500,01-600 8,00%. 600,01-700 7,00% 700,01-800 6,50%. 800,01-900 6,00% 900,01 -1.000 5,50% 1.000,01 -1.250 5,00% 1.250,01-1.500. 4,25% 1.500,01 -1.750 3,75% 1.750,01 – 2.000 3.,25% 2.000,01 –2.250 3,00% 2.250,01-2.500 2,75% 2.500,01 – 2.750 2,50% 2.750,01 – 3.000 2,25% >3.000 2,00%.

Τα ανωτέρω ποσοστά μικτού κέρδους αφορούν στα αποζημιούμενα φάρμακα που χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ