ΠολιτικήΠΣΦ: Καταγγέλει μεθοδεύσεις στη διαδικασία ισοτιμίας των πτυχίων

ΠΣΦ: Καταγγέλει μεθοδεύσεις στη διαδικασία ισοτιμίας των πτυχίων

- Advertisement -

Μια σειρά από μεθοδεύσεις πίσω από τη διαδικασία αναγνώρισης των πτυχίων των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (κολλέγια) καταγγέλλει με επιστολή του προς τον πρωθυπουργό, τα συναρμόδια υπουργεία και τις κοινοβουλευτικές ομάδες, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ.

Μια σειρά από μεθοδεύσεις πίσω από τη διαδικασία αναγνώρισης των πτυχίων των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (κολλέγια) καταγγέλλει με επιστολή του προς τον πρωθυπουργό, τα συναρμόδια υπουργεία και τις κοινοβουλευτικές ομάδες, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών – Π.Σ.Φ. ΝΠΔΔ.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Όπως αναφέρει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών σε ανακοίνωση του:

Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι η επιστολή του Π.Σ.Φ. κοινοποιείται και προς το Τεχνικό, Οικονομικό και Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργοθεραπευτών, τον Σύλλογο Επιστημόνων Μαιών – Μαιευτών Αθήνας, τον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Επισκεπτών Υγείας, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς τους επαγγελματίες, συντάσσονται με τους φυσικοθεραπευτές σε αυτή τη μάχη.

Πιο συγκεκριμένα, στην επιστολή του ο Π.Σ.Φ. καταγγέλλει ότι οι μεθοδεύσεις ξεκινούν με αυτόν – καθαυτόν τον ν. 4736/2020 που προβλέπει την εξίσωση των τίτλων σπουδών των κολλεγίων με αυτούς των Ελληνικών Α.Ε.Ι., καθώς καταστρατηγείται και ουσιαστικά καταργείται ο ιδρυτικός νόμος των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης ν. 3696/2008 που προέβλεπε ότι «…Οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών ή οποιασδήποτε άλλης ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα Κολλέγια δεν είναι ισότιμα με τους τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης, όπως Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ.».

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον Π.Σ.Φ., οι μεθοδεύσεις συνεχίζονται, αφού ο ν. 4736/2020, για να μπορέσει να στηριχθεί συνταγματικά η ισοτιμία των πτυχίων των κολλεγίων, «πατάει» πάνω στην κοινοτική οδηγία 2005/36/ΕΚ, παραποιώντας τη βάναυσα όμως, καθώς αυτή αναφέρει στην παράγραφο 12 ότι «Η παρούσα Οδηγία αφορά την αναγνώριση από τα Κράτη Μέλη, των επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν σε άλλα Κράτη Μέλη και όχι στην ίδια χώρα» και παράλληλα εισάγει δικαίωμα στην αναγνώριση και αποφοίτους τρίτων χωρών, επειδή τα κολλέγια συνεργάζονται με Πανεπιστήμια της μεγάλης Βρετανίας.

Πέραν όμως των δύο αυτών βασικών μεθοδεύσεων, που ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών κατακευρανώνει στην επιστολή του στηριζόμενος σε σειρά γνωμοδοτήσεων από καθηγητές του Συνταγματικού Δικαίου, ο Π.Σ.Φ. καταγγέλλει και μια σειρά από παράλληλες, ύποπτες μεθοδεύσεις που οδηγούν σε αυτή την αναγνώριση.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών στην επιστολή του:

• Για την εισαγωγή στα τμήματα Φυσικοθεραπείας στην Ελλάδα με πανελλήνιες εξετάσεις, απαιτούνται 16.000 έως 17.000 μόρια, τη στιγμή που όρος εισαγωγής στα κολλέγια δεν υπάρχει! Π.χ. φέτος το Τμήμα Φυσικοθεραπείας με έδρα τη Λαμία, όπως και το 2021, έχει την υψηλότερη βάση από το σύνολο των 35 Σχολών του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, μαζί με τα Τμήματα Ιατρικής (Λάρισας) και Κτηνιατρικής (Καρδίτσας).

• Ενώ τα Ελληνικά Πανεπιστήμια αξιολογούνται και πιστοποιούνται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) που είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή σύμφωνα με τον ν.4653/2020, τα κολλέγια δεν αξιολογούνται από κανένα φορέα και ο έλεγχός τους επαφίεται στο Πανεπιστήμιο που παραχώρησε τη συμφωνία franchising!

• Η διαφορά των Ελληνικών Πανεπιστημίων με τα Ελληνικά κολλέγια σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι χαώδης, καθώς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όπου είναι ενταγμένο Τμήμα Φυσικοθεραπείας, βρίσκεται στην θέση 769 της παγκόσμιας κατάταξης και κάποια ελληνικά κολλέγια που χορηγούν πτυχία φυσικοθεραπευτή βρίσκονται σε θέσεις όπως η 7.694 ή 8.056 (βλέπε https://www.webometrics.info/en/Europe/United%20Kingdom και https://www.webometrics.info/en/Europe/Greece%20), δηλαδή «στο πουθενά»!

• Στα Ελληνικά Πανεπιστήμια για την εκλογή μέλους ΔΕΠ, στην κατώτερη θέση του Επίκουρου Καθηγητή, απαιτούνται τρία (3) έτη τουλάχιστον ή αυτοδύναμης διδασκαλίας μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα σε Α.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού ή αναγνωρισμένου επαγγελματικού έργου ανάλογου επιπέδου σε σχετικό επιστημονικό πεδίο και πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους. Αντίθετα, για τους διδάσκοντες και την εγγραφή τους στο Μητρώο Διδασκόντων των Κολλεγίων, απαιτείται μόνο «Αντίγραφο πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών της ημεδαπής» καθώς και «…πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) ή από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.)» πράγμα που σημαίνει ότι μετά την χορήγηση επαγγελματικής ισοτιμίας ή ισοδυναμίας οι μεταναστεύσαντες για εργασία μπορούν να γίνουν και Καθηγητές.

• Τα ιδιωτικά «κολλέγια» δεν είχαν μέχρι τις 21-12-2020 θεσμοθετημένη πρακτική άσκηση για τους σπουδαστές τους, όπως φαίνεται και από την απάντηση του αρμόδιου τμήματος του Υπουργείου Υγείας με το υπ. αρ. Πρωτ/ΓΠ. Οικ.67983 «Από το έως σήμερα ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν προβλέπονται διατάξεις σχετικές με την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης, για τους σπουδαστές των κολλεγίων, κατά την διάρκεια των σπουδών τους» και παρά ταύτα έχουν λάβει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων.

• Το αυτοτελές τμήμα του Υπουργείου Παιδείας (ΑΤΕΕΝ) ουδόλως διασφαλίζει με αντικειμενικότητα και επάρκεια την σύγκριση των παρεχόμενων προγραμμάτων σπουδών με αυτά των Ελληνικών ΑΕΙ. Χαρακτηριστικά, όπως αναφέρεται στην επιστολή του Π.Σ.Φ., το ΑΤΕΕΝ αναγνωρίζει επαγγελματικά προσόντα ή ισοδυναμία σε αποφοίτους τόσο τριετών όσο και τετραετών προγραμμάτων σπουδών χωρίς επιβολή κανενός μέτρου αντιστάθμισης, ενώ αντιθέτως επιβάλλει μέτρα αντιστάθμισης σε αποφοίτους που σπούδασαν σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού (Γερμανία, Βουλγαρία)!

Το ΑΤΕΕΝ για το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή, εξετάζει κατά 95% αιτήματα αποφοίτων Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης («κολλέγια») που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στην Ελλάδα.

Μόνο 5% αφορά αιτήματα άλλων Ευρωπαίων Πολιτών που έχουν αποφοιτήσει από τριτοβάθμια Ιδρύματα της αλλοδαπής και έχουν αποκτήσει επαγγελματικά προσόντα σε αυτές τις χώρες και εμπίπτουν στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 36/2005 που εκδόθηκε για να ρυθμίζει το καθεστώς της άσκησης επαγγέλματος ενός επαγγελματία που σπούδασε σε μια χώρα και μεταναστεύει σε άλλη χώρα της Ε.Ε.

Και ενώ θα περίμενε κανείς αυτόματη αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων για αποφοίτους ξένων χωρών, αποφασίζει το μονομελές αυτοτελές τμήμα (ΑΤΕΕΝ) (Αρ. Πρωτ. 27718/Κ4/11-3-2022) επιβολή γραπτής δοκιμασίας, μετά από αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, σε δύο (2) μαθήματα ή πρακτική άσκηση προσαρμογής έξι (6) μηνών σε Φυσικοθεραπευτή κάτοχο επαγγελματικών προσόντων από κράτος μέλος προέλευσης (Γερμανία) που πληροί όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, αφού πρώτα ο Τμηματάρχης του ΑΤΕΕΝ έκανε «τη σύγκριση των αντικειμένων που διδάχτηκε ο ενδιαφερόμενος με τα αντικείμενα του Τμήματος Φυσικοθεραπείας Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών» και θα εξεταστεί στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, που επέλεξε ο ενδιαφερόμενος να εξεταστεί σε μαθήματα ομοειδή των τίτλων των μαθημάτων.

Αντίθετα οι υποψήφιοι των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης («κολλέγια») λαμβάνουν Επαγγελματική Ισοτιμία και τελευταία Επαγγελματική Ισοδυναμία, σύμφωνα με την οποία, δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος από άλλη χώρα!

• Οι απόφοιτοι των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τεχνολογικής κατεύθυνσης (ΤΕ) μέχρι σήμερα δεν ισοτιμήθηκαν με τους αποφοίτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) που αποφοιτούν από τα ιδρύματα από το 2019. Αντίθετα όμως, σύμφωνα με τις αποφάσεις του αυτοτελούς τμήματος του Υπουργείου Παιδείας (ΑΤΕΕΝ) ισοτιμούνται οι απόφοιτοι των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης («κολλέγια») επαγγελματικά μέχρι το 2019 με τους αποφοίτους των ΤΕΙ (ΤΕ) και μετά το 2019 αυτόματα με τους αποφοίτους των τμημάτων Φυσικοθεραπείας των Ελληνικών Πανεπιστημίων!

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών κλείνει την επιστολή του ζητώντας μια σειρά αυτονόητων, όπως τα χαρακτηρίζει, αιτημάτων, που είναι τα εξής:
  • Διασφάλιση της παροχής της εκπαιδευτικής δραστηριότητας των κολλεγίων στην Ελλάδα, κατά το πρότυπο ακριβώς του δικαιοπάροχου πανεπιστημίου, με όρους εισαγωγής των σπουδαστών, αξιολόγηση των προσόντων του διδακτικού προσωπικού, χώρους, διάρκεια σπουδών, προσόντα υποψηφίων, διδασκαλία κλπ.
  • Θεσμοθέτηση ανεξάρτητης επιτροπής, που θα διαθέτει τις απαραίτητες εγγυήσεις επιστημονικής κατάρτισης, ανεξαρτησίας και διαφάνειας και θα αποδίδει το δικαίωμα μεταφοράς επαγγελματικών δικαιωμάτων όπως αυτά προβλέπονται από τις κοινοτικές οδηγίες για τους κατέχοντες τίτλο προπτυχιακών σπουδών.

Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να απαρτίζεται από ένα Καθηγητή Πανεπιστημίου των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας, ένα Καθηγητή του αντίστοιχου τμήματος προς εξέταση τίτλου σπουδών καθώς και τον εκπρόσωπο του οικείου ΝΠΔΔ. Σκοπός της επιτροπής θα είναι η διερεύνηση της ορθότητας των διαδικασιών κλινικής και πρακτικής άσκησης και η σύγκριση των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών με τα αντίστοιχα τμήματα των ελληνικών ΑΕΙ. Εάν προκύψουν ουσιώδεις διαφορές σε γνωστικά αντικείμενα, η ανεξάρτητη επιτροπή αξιολόγησης, κατόπιν πρόσβασης στα πλήρη στοιχεία του φακέλου οφείλει να επιβάλλει τα κατάλληλα αντισταθμιστικά μέτρα όπως εξετάσεις σε μαθήματα με ευθύνη των τμημάτων των αντίστοιχων ΑΕΙ είτε πραγματοποίηση αντίστοιχης πρακτικής άσκησης με όρους, προϋποθέσεις και εποπτεία του αντίστοιχου ΝΠΔΔ.

  • Επαναξιολόγηση όλων των τίτλων σπουδών που έχουν χορηγηθεί από τα ΚΕΜΕ, σύμφωνα με τα παραπάνω και με τα οριζόμενα στην κατευθυντήρια οδηγία C (2020) 3072/7-5-2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Για την ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών υγείας και την ελάχιστη εναρμόνιση της εκπαίδευσης.
  • Εφαρμογή των δικλείδων ασφαλείας για να μην καταπατηθεί εμμέσως το άρθρο 16 του Συντάγματος όπως ακριβώς προτείνεται στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που κατατίθεται και αναφέρεται για πτυχία που προέρχονται από συμφωνίες δικαιόχρησης μεταξύ ΑΕΙ του εξωτερικού για σπουδές που έγιναν σε Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (Κολέγια) στην Ελλάδα για ακαδημαϊκή ισοδυναμία, στο οποίο πρέπει να προστεθεί και η χορήγηση επαγγελματικής ισοτιμίας.
  • Εφαρμογή ρύθμισης για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, αντίστοιχης με αυτής της ακαδημαϊκής αναγνώρισης αποφοίτων ιδιωτικών κολεγίων από το ΔΟΑΤΑΠ, όπως προτείνονται στο νέο κατατεθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, οι διατάξεις του οποίου ορθώς απαιτούν την πραγματοποίηση σπουδών στην αλλοδαπή, ενώ θα έπρεπε να ισχύσει το ίδιο και για τη χορήγηση της επαγγελματικής ισοτιμίας ή ισοδυναμίας από την ανεξάρτητη επιτροπή που προτείνεται.
  • Άμεση συνάντηση, για να συζητηθούν οι προτάσεις που κατατέθηκαν στην επιστολή.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ