ΠΡΟΣΩΠΑΑΠΟΨΗΕΟΠΥΥ: Ποια είναι τα νέα πρόσωπα στο Δ.Σ. του Οργανισμού

ΕΟΠΥΥ: Ποια είναι τα νέα πρόσωπα στο Δ.Σ. του Οργανισμού

- Advertisement -

Ανακοινώθηκε με απόφαση υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΕΟΠΥΥ σε ΦΕΚ, με τη συμμετοχή -για πρώτη φορά- Γενικών Γραμματέων του υπουργείου Υγείας.

Ανακοινώθηκε με απόφαση υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΕΟΠΥΥ σε ΦΕΚ, με τη συμμετοχή -για πρώτη φορά- Γενικών Γραμματέων του υπουργείου Υγείας.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, το νέο διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ, περιλαμβάνεται ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Παναγιώτης Πρεσεράκος και ως αναπληρωτής του ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Ιωάννης Κωτσιόπουλος.

Στη θέση αντιπροέδρου του ΔΣ συμπεριλαμβάνεται και επισήμως η κ. Θεανώ Καρποδίνη, η οποία τοποθετήθηκε στον ΕΟΠΥΥ στις αρχές του περασμένου Αυγούστου.

Τα ονόματα του νέου Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με το ΦΕΚ

1. Βασιλική Φακουκάκη του Ιωάννη Προϊσταμένη της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας, τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Παρασκευή Καψιώχα του Γεωργίου, Προϊσταμένη της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας,

(σε αντικατάσταση των Φράγκου Καλλιόπης του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 679769, η οποία υπέβαλε παραίτηση σύμφωνα με το με αριθμ. 3585/5.9.2019 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού (ανωτέρω στοιχείο 3) και Μπούργαλη Παύλου του Γρηγορίου, με Α.Δ.Τ. Π 579207, λόγω λύσης της υπαλληλικής του σχέσης, σύμφωνα με την ανωτέρω υπό στοιχείο 5 διαπιστωτική πράξη).

2. Παναγιώτης Πρεζεράκος του Ηλία, Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, του Υπουργείου Υγείας, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Ιωάννη Κωτσιόπουλο του Αναστασίου, Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας,

(σε αντικατάσταση των Κλεόβουλου Αλεξιάδη του Βύρωνα, και Κωνσταντίνου Γαλανάκη του Γεωργίου, λόγω υποβολής παραιτήσεων εκ μέρους τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ανωτέρω με αριθμ. 3585/5.9.2019 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού).

3. Σταύρος Κουράκος του Βασίλειου, ιατρός, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Κρητικό του Δημητρίου, Γεωπόνο, σε αντικατάσταση των Ηλία Παπαδόπουλου του Γεωργίου και Ευάγγελου Τριγώνη του Ζαχαρία,

(λόγω υποβολής παραιτήσεων εκ μέρους τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω με αριθμ. 3585/5.9.2019 και 66548/19.9.2019 έγγραφα από το Γραφείου του Υπουργού).

4. Μαρία Γεωργίου του Δημητρίου, υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Ελένη Τρίμμη του Ιωάννη, απόφοιτη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης,

(σε αντικατάσταση των Ψαλτάκου Μιχαήλ του Γρηγορίου, και Παναγιώτη Καλαρά του Γεωργίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω με αριθμ. 3585/5.9.2019 και 66611/19.9.2019 έγγραφα).

Καρποδίνη: Αντιπρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο

Σημειώνεται, επίσης, ότι «η Αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ. Θεανώ Καρποδίνη του Εμμανουήλ, η οποία διορίστηκε με τη μνημονευόμενη στο ως άνω στοιχείο 2γ απόφαση, ορίζεται Αντιπρόεδρος του Δ. Σ. του ΕΟΠΥΥ και αναπληρώνεται στα καθήκοντα της από το τακτικό μέλος, κ. Μαρία Γεωργίου του Δημητρίου.

Η θητεία των ανωτέρω λήγει με τη λήξη της θητείας των λοιπών μελών. Όπως αυτή είχε ορισθεί στην αρχική πράξη ορισμού τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. Α2β/Γ.Π.64865/31.8.2017 (ΦΕΚ 425/ΥΟΔΔ/31.8.2017, Α. Δ. Α.: 7ΗΦΗ465ΦΥΟ-ΙΛΡ) απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.

Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, παραμένει ο Βασίλης Πλαγιανάκος.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ πατώντας εδώ

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ