ΠΡΟΣΩΠΑΑΠΟΨΗΓιατί η υγειονομική περίθαλψη είναι η σημαντικότερη επένδυση μιας χώρας

Γιατί η υγειονομική περίθαλψη είναι η σημαντικότερη επένδυση μιας χώρας

- Advertisement -

Η επιτακτική ανάγκη να αναγνωριστεί η υγεία ως το μεγαλύτερο αγαθό που μπορεί να έχει μια χώρα και ως βασικός μοχλός παραγωγικότητας και οικονομικής ανάπτυξης, αποτέλεσε βασικό θέμα της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του 1ου SFEE Summit με τίτλο “Pharma’s (R)evolution – What’s Next & What Value It Brings”, στο οποίο συμμετείχαν σημαντικοί φορείς από το ελληνικό οικοσύστημα υγείας, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής κυβέρνησης, του Υπουργείου Υγείας και διεθνών στελεχών και εμπειρογνωμόνων του κλάδου.

Η επιτακτική ανάγκη να αναγνωριστεί η υγεία ως το μεγαλύτερο αγαθό που μπορεί να έχει μια χώρα και ως βασικός μοχλός παραγωγικότητας και οικονομικής ανάπτυξης, αποτέλεσε βασικό θέμα της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του 1ου SFEE Summit με τίτλο "Pharma's (R)evolution - What's Next & What Value It Brings"
• Khaled Ismail, Director Health System Shaping & Access, Pharma International της Roche

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η εξέλιξη της φαρμακευτικής βιομηχανίας και η συνακόλουθη επανάσταση που επιφέρει στα εθνικά συστήματα υγείας μέσω βιώσιμων λύσεων και καινοτόμων ανακαλύψεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη για συνέργειες στο σύνολο του οικοσυστήματος προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μελλοντικές προκλήσεις στον τομέα της υγείας.

Ο Khaled Ismail, Director Health System Shaping & Access, Pharma International της Roche, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σημείωσε πως: «Με περισσότερους από 3 δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να ζουν με μια χρόνια νόσο, γνωρίζουμε ότι τα εθνικά συστήματα υγείας δεν είναι σχεδιασμένα για να διαχειριστούν αυτή την αυξημένη ζήτηση», ενώ παράλληλα ανέφερε ότι: «Τα επόμενα χρόνια, η δημογραφική αλλαγή, η γήρανση του πληθυσμού και η αυξανόμενη επιβάρυνση λόγω των ασθενειών θα απαιτήσουν μετασχηματισμό και περαιτέρω επενδύσεις στα εθνικά συστήματα υγείας, ώστε να καταστούν βιώσιμα για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του σήμερα και του μέλλοντος».

Δαπάνες για την περίθαλψη

Στη συνέχεια της ομιλίας του, ο Khaled Ismail τόνισε ότι: «Για να αντιμετωπίσουμε την τρέχουσα κατάσταση, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι ζωτικής σημασίας να δούμε τις δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη ως αυτό που πραγματικά είναι – μια επένδυση στην καλύτερη υγεία και την οικονομική ευημερία των εθνών. Κάθε δολάριο που επενδύεται στην υγειονομική περίθαλψη έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει από 2 έως 4 δολάρια στις εθνικές οικονομίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα πρώτα αποτελέσματα της πρόσφατης μελέτης που διεξήχθη στη Γερμανία από τη Roche σε συνεργασία με το Ινστιτούτο WifOR, ένα παγκοσμίως κορυφαίο ινστιτούτο οικονομικών ερευνών, σύμφωνα με τα οποία διαπιστώθηκε ότι το 2023, ένα μικρό μέρος του χαρτοφυλακίου της Roche, εκτιμάται ότι θα αποφέρει πάνω από 170 εκατομμύρια δολάρια οικονομικής αξίας στη γερμανική οικονομία μέσω της διατήρησης των ανθρώπων στην εργασία, της βελτίωσης της παραγωγικότητας και της δυνατότητάς τους να συνεχίσουν να συνεισφέρουν συνολικά στην κοινωνία».

Ο Khaled Ismail υπογράμμισε επίσης την ανάγκη για την εφαρμογή πλαισίων αξιολόγησης της καινοτομίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ως προς την αξία που επιφέρει στα θεραπευτικά αποτελέσματα των ασθενών, την αποτελεσματικότητα του συστήματος υγείας και τον αντίκτυπο στην εθνική οικονομία (όπως η αύξηση της παραγωγικότητας και η άτυπη περίθαλψη), καθώς και την ανάγκη ολοκληρωμένου συστήματος πρόσβασης ώστε να καλύπτει όλα τα στάδια της νόσου, από την έγκαιρη ανίχνευση και την έγκαιρη θεραπεία έως τη συμμόρφωση των ασθενών, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι: «Προκαταρκτική έρευνα εκτιμά ότι ο οικονομικός αντίκτυπος λόγω αύξησης της παραγωγικότητας που επιφέρει η θεραπεία του πρώιμου καρκίνου του μαστού, είναι 2 έως 3 φορές μεγαλύτερος από εκείνον που επιφέρει η θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου του μαστού, σε χρονική περίοδο 10 ετών».

από αριστερά προς τα δεξιά)• Γιώργος Ευγενίδης, Anchorman του τηλεοπτικού σταθμού Star & συντονιστής του πάνελ • Αθανάσιος Κοντογιώργης, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ • Aurelio Arias, Director, EMEA Thought Leadership της IQVIA • Casper Paardekooper, Partner στη Vintura • Agata Jakoncic, Αντιπρόεδρος του ΣΦΕΕ & Διευθύνουσα Σύμβουλος Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας της MSD • Khaled Ismail, Director Health System Shaping & Access, Pharma International της Roche • Νίκος Δέδες, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος
Από αριστερά προς τα δεξιά: • Γιώργος Ευγενίδης, Anchorman του τηλεοπτικού σταθμού Star & συντονιστής του πάνελ • Αθανάσιος Κοντογιώργης, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ • Aurelio Arias, Director, EMEA Thought Leadership της IQVIA • Casper Paardekooper, Partner στη Vintura • Agata Jakoncic, Αντιπρόεδρος του ΣΦΕΕ & Διευθύνουσα Σύμβουλος Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας της MSD • Khaled Ismail, Director Health System Shaping & Access, Pharma International της Roche • Νίκος Δέδες, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Khaled Ismail επισήμανε πως πρέπει να επικεντρωθούμε στον τρόπο με τον οποίο θα μειώσουμε τη σπατάλη και θα βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα του συστήματος υγείας. Παράδειγμα αποτελούν τα υποδόρια σκευάσματα, τα οποία είναι ταχύτερα στη χορήγηση και απελευθερώνουν πολύτιμο κλινικό χρόνο. Επιπρόσθετο παράδειγμα αποτελεί η επιτυχής εφαρμογή του προγράμματος «ΟΙΚΟΘΕΝ» από το Γενικό Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών, Άγιος Σάββας στην Ελλάδα, όπου περισσότεροι από 100 ασθενείς λαμβάνουν τις ογκολογικές θεραπείες τους στο σπίτι (ενδοφλέβια και υποδόρια) – μια πρωτοβουλία που αποτελεί επίσης εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης “Pharma’s (R)evolution – What’s Next & What Value It Brings” συμμετείχαν ο Αθανάσιος Κοντογιώργης, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, ο Aurelio Arias, Director, EMEA Thought Leadership της IQVIA, ο Casper Paardekooper, Partner στη Vintura, η Agata Jakoncic, Αντιπρόεδρος του ΣΦΕΕ & Διευθύνουσα Σύμβουλος Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας της MSD, ο Νίκος Δέδες, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος και ο Khaled Ismail, Director Health System Shaping & Access, Pharma International της Roche. Τη συζήτηση συντόνισε ο Γιώργος Ευγενίδης, Anchorman του τηλεοπτικού σταθμού Star.

Τη συζήτηση παρακολούθησαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων, εκπρόσωποι δημοσίων και ιδιωτικών φορέων & υπηρεσιών υγείας, στελέχη φαρμακευτικών εταιρειών, εκπρόσωποι οργανώσεων ασθενών, ιατρικών συλλόγων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, καθώς και δημοσιογράφοι του χώρου της υγείας και των επιχειρήσεων.

Σχετικά με τη Roche

Ιδρύθηκε το 1896 στη Βασιλεία της Ελβετίας ως μία από τις πρώτες βιομηχανίες κατασκευής επώνυμων φαρμάκων. Από τότε έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη εταιρεία βιοτεχνολογίας στον κόσμο και σε έναν παγκόσμιο ηγέτη στα in vitro διαγνωστικά.

Η εταιρεία επιδιώκει την επιστημονική αριστεία για να ανακαλύψει και να αναπτύξει φάρμακα και διαγνωστικά εργαλεία που βελτιώνουν τη ζωή και σώζουν ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Είμαστε πρωτοπόροι στον τομέα της εξατομικευμένης φροντίδας υγείας και προσπαθούμε να μετασχηματίσουμε ακόμα περισσότερο τον τρόπο παροχής της υγειονομικής περίθαλψης με στόχο το μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο. Προκειμένου να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή φροντίδα σε κάθε άνθρωπο, συνεργαζόμαστε με εταίρους και συνδυάζουμε τη δύναμη του κλάδου των Φαρμάκων και των Διαγνωστικών βασισμένοι σε πραγματικά κλινικά δεδομένα.

Αναγνωρίζοντας την προσπάθειά μας να αποδίδουμε μακροπρόθεσμο ορίζοντα σε ό,τι κάνουμε, η Roche έχει αναδειχθεί για δεκαπέντε συνεχόμενα χρόνια ως μία από τις πιο βιώσιμες εταιρείες στον Κλάδο Φαρμάκου βάσει των Δεικτών Βιωσιμότητας Dow Jones. Ταυτόχρονα, η διάκριση αυτή αποτυπώνει τις προσπάθειές μας να βελτιώνουμε την πρόσβαση στη φροντίδα υγείας σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, σε κάθε χώρα που δραστηριοποιούμαστε.

Η Genentech, στις Η.Π.Α., είναι στο σύνολό της, μέλος του Ομίλου της Roche. Η Roche κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Chugai Pharmaceutical, στην Ιαπωνία.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ