ΕπιχειρηματικάΜε εισαγγελική εντολή «ανοίγουν» οι λογαριασμοί της Novartis Hellas

Με εισαγγελική εντολή «ανοίγουν» οι λογαριασμοί της Novartis Hellas

- Advertisement -

Άνοιγμα των λογαριασμών της Novartis Hellas ζητά από τις Τράπεζες, με εισαγγελική παραγγελία ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς, ζητώντας από την φαρμακευτική επιχείρηση να αποστείλει έως την Παρασκευή, 15 Ιουνίου, τις κινήσεις των πάσης φύσεως λογαριασμών.

Ο έλεγχος αφορά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2006 έως και σήμερα.

Η Εισαγγελική Παραγγελία εντάσσεται στο πλαίσιο της διενεργούμενης Προκαταρκτικής Εξέτασης προς διακρίβωση, μεταξύ άλλων, της τέλεσης του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Όπως αναφέρει η Εισαγγελική Παραγγελία:
«Στο πλαίσιο διενεργούμενης Προκαταρκτικής Εξέτασης προς διακρίβωση, μεταξύ άλλων, της τέλεσης του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για τη διαβίβαση της παρούσας εισαγγελικής παραγγελίας στο σύνολο των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, προκειμένου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 50 του Ν.3691/2008 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 4*2α, 5*1α και 48*1 του ίδιου Νόμου, να αποσταλούν εντός δύο ημερών στην υπηρεσία μας, το περιεχόμενο και οι κινήσεις των πάσης φύσεως λογαριασμών, σε ευρώ και συνάλλαγμα, τηρουμένων στα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς καθώς και στα υποκαταστήματα αυτών στο εξωτερικό ή στα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων ή χρηματοπιστωτικών οργανισμών στην Ελλάδα καθώς και οποιασδήποτε φύσεως πληροφορία σχετιζόμενη με τα προαναφερόμενα εφόσον προκύπτουν από βιβλία και στοιχεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, για το διάστημα από 1/1/2006 μέχρι σήμερα».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ