ΕπιχειρηματικάΊδια πρόσωπα, νέες ιδιότητες στο διοικητικό της Euromedica

Ίδια πρόσωπα, νέες ιδιότητες στο διοικητικό της Euromedica

- Advertisement -

Διατήρηση των φυσικών προσώπων αλλά με άλλες ιδιότητες από την απόφαση του προηγούμενου Σεπτεμβρίου συστήθηκε το διοικητικό συμβούλιο της Euromedica A.E., όπως ανακοινώθηκε κατά την συνεδρίαση στις 20 Φεβρουαρίου 2018.
Συγκεκριμένα αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί η ανασυγκρότησή του με διατήρηση των θέσεων των μελών ως αρχικώς είχαν οριστεί κατά τη συνεδρίασή του Διοικητικού Συμβουλίου στις 08.09.2017, αλλά με τροποποίηση της ιδιότητας αυτών ως εκτελεστικών και μη, ως κάτωθι:

• Νικόλαος Λιακουνάκος του Θωμά, Πρόεδρος-εκτελεστικό μέλος
• Θεόδωρος Ταλάρης του Ευαγγέλου, Αντιπρόεδρος- μη εκτελεστικό μέλος
• Σπυρίδων Κοτρώτσιος του Ηλία, Διευθύνων Σύμβουλος-εκτελεστικό μέλος
• Βασιλική Σταματάκη του Νικολάου, εκτελεστικό μέλος
• Μελανθία Καναβάκη του Αγαπητού, μη εκτελεστικό μέλος
• Ιωάννης Σωσσίδης του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος
• Κωνσταντίνος Λεόντιος του Δημητρίου,ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
• Κοντομού Μαρία του Ευαγγέλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 07.09.2019.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ