Στη «φάκα» του ΕΟΠΥΥ οι παραβατικές συμπεριφορές στο χώρο του φαρμάκου

Η μεταφορά τεχνογνωσίας στην αγορά της Γερμανίας, η εξόφληση σε 60 ημέρες από την υποβολή της δαπάνης, ο εντοπισμός των παραβατικών συμπεριφορών στο χώρο του φαρμάκου και η νέα «ανοιχτή» πλέον πρόσκληση για τους οικογενειακούς γιατρούς αποτελούν τα 4 βασικά σημεία της «ατζέντας» του προέδρου του ΕΟΠΥΥ για το εγγύς μέλλον. Παράλληλα ο κ. Σωτήρης Μπερσίμης όπως διευκρινίζει μιλώντας στο healthpharma.gr «Το clawback, εξ ορισμού είναι άδικο… Το rebate είναι ένα είδος αυτόματης διαπραγμάτευσης. Γι’ αυτό και στο φάρμακο, στον ΕΟΠΥΥ επιδιώξαμε και συνδέσαμε τον όγκο με την έκπτωση».

  • Συνέντευξη στην Χριστίνα Χατζηπαλαμουτζή

Κύριε Μπερσίμη, προσφάτως με ένα Μνημόνιο Συνεργασίας αναλαμβάνεται να μεταφέρεται την τεχνογνωσία σας στον OAY της Κύπρου. Πρακτικά, αυτό σημαίνει και επισφράγιση του μοντέλου ανάπτυξης του ΕΟΠΥΥ στη χώρα μας;

Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΕΟΠΥΥ και Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) Κύπρου αφορά σε θέματα σχετικά με την έρευνα και την αναπτυξιακή πορεία των δύο Οργανισμών και θέτει συγκεκριμένους στόχους οι οποίοι μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν αξιοποίηση της τεχνογνωσίας των δύο Οργανισμών, ενίσχυση της έρευνας και της ανάπτυξης καθώς και βελτίωση της θέσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και των δυο φορέων.
Τα πεδία συνεργασίας που θα αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα αφορούν, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση μηχανισμών αποζημίωσης φαρμάκων, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και αναλωσίμων, μετάβαση στην ηλεκτρονική υγεία, κωδικοποίηση ιατρικών πράξεων, στην ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών για επενδυτικές και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο που καθορίζει η υφιστάμενη κάθε φορά νομοθεσία, που αφορά δράσεις στα ανωτέρω πεδία.
Είναι αντιληπτό ότι με την υπογραφή του συγκεκριμένου Μνημονίου, αναγνωρίζεται το έργο του Οργανισμού στη χώρα μας και τα θετικά αποτελέσματα που καταγράφει τα τελευταία δυόμιση έτη.

Healthpharma

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWLETTER

Αντίστοιχο ενδιαφέρον έχουν εκφράσει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως επισημαίνουν κύκλοι της αγοράς, με την Γερμανία να βρίσκεται πρώτη στον κατάλογο που θα αναζητήσει την τεχνογνωσία της Ελλάδας. Θα υπάρξει αντίστοιχο Μνημόνιο Συνεργασίας και πότε;

Στο περιθώριο της πρόσφατης διάσκεψης του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Απάτης και της Διαφθοράς στην Υγεία, όπου και παρουσίασα μια σειρά δράσεων που έχουμε αναπτύξει για τον εξορθολογισμό των δαπανών, τον εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών και την αποτροπή τους, υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από την πλειονότητα των φορέων που συμμετείχαν. Έγιναν κάποιες συζητήσεις οι οποίες ωστόσο είναι σε εμβρυακό στάδιο και δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω για το αν και πότε θα ολοκληρωθούν.

Η διάκριση σας ως πρόεδρος του Ευρωπ. Δικτύου κατά της Διαφθοράς και Απάτης στην Υγεία και το βραβείο «Best manager award» κατά πόσο φέρνει «μπροστά» την Ελλάδα στην Ευρώπη;

Λόγω της οικονομικής κρίσης, τα τελευταία χρόνια η χώρα μας έχει συνδεθεί με αρνητικές παραμέτρους και γενικά υπάρχει μια καχυποψία για την αξιοπιστία της και τις αλλαγές που προωθεί. Ωστόσο, η εικόνα αυτή αδικεί τη χώρα. Ενδεικτική είναι η περίπτωση του ΕΟΠΥΥ, όπου σε σχετικά μικρό διάστημα έγιναν δράσεις με στόχο να τον αναδείξουμε σε Οργανισμό πρότυπο.
Οι διακρίσεις, λοιπόν, αποτελούν αναγνώριση των καινοτομιών που εφαρμόστηκαν την τελευταία διετία στον Οργανισμό, για τον εξορθολογισμό και τον έλεγχο των δαπανών, και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας. Το διάστημα αυτό στον ΕΟΠΥΥ αξιοποιήσαμε τεχνολογία αιχμής, την επιστήμη της στατιστικής αλλά και τα διαθέσιμα στοιχεία (big data) προκειμένου να επιτύχουμε τις βέλτιστες αποφάσεις υπό συνθήκες αβεβαιότητας. Μεταξύ των δράσεων που αξιολογήθηκαν ήταν:

• Εφαρμογή στατιστικής και επιχειρησιακής αναλυτικής με κύριο στόχο τη συνολική βιωσιμότητα του συστήματος προς όφελος όλων των εμπλεκομένων και κυρίων των πολιτών.

• Έλεγχος και τελική εκκαθάριση δαπανών υγείας των παρόχων με τη χρήση στατιστικής μεθοδολογίας.

• Χρήση στατιστικής μεθοδολογίας για τον εντοπισμό και την αποτροπή της παραβατικής συμπεριφοράς εκ μέρους των παρόχων υπηρεσιών υγείας. Στον συγκεκριμένο τομέα, επιχειρούμε με σαφήνεια και ουσιαστικές παρεμβάσεις. Δημιουργούμε, για παράδειγμα, δείκτες που μέσα από διαρκή αναβάθμιση και τακτική ανάλυση δεδομένων, εντοπίζουν τυχόν παράτυπες συμπεριφορές.

Healthpharma

Ισχύει ότι υπάρχει εκτεταμένος έλεγχος στη θεραπευτική κατηγορία του Καρκίνο του Μαστού; Παρατηρήθηκε ότι γίνονταν πιο πολλές μαστογραφίες και συνταγογραφήσεις;

Δεν μπορώ να αναφερθώ σε περιπτώσεις που βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι το γενικό πλαίσιο που επιχειρούμε και δεν είναι άλλο από το να εντοπίσουμε και να θεραπεύσουμε τα κακώς κείμενα στο χώρο της Υγείας, μέσα από αυτοματισμούς στον έλεγχο, ή ακόμα και στις διαδικασίες κλήσης σε απολογία. Ο Οργανισμός πλέον είναι ενεργός ελεγκτικός μηχανισμός. Κάθε μέρα εξετάζουμε περιπτώσεις που «χτυπούν» συναγερμό στο σύστημα μας είτε στην κατηγορία φαρμάκου είτε στην κατηγορία εξετάσεων.
Αντιλαμβάνεστε πως ένας Οργανισμός που είναι υπεύθυνος για 11 εκατ. ανθρώπους και αποζημιώνει περίπου 40 χιλιάδες παρόχους, είναι σε κάθε περίπτωση αναγκαίο να προφυλάσσει τον εαυτό του. Είμαστε από τους λίγους Οργανισμούς στην Ευρώπη σε αυτό το μέγεθος και αναμφίβολα οφείλουμε να τον προστατέψουμε. Δεν μπορεί πλέον σήμερα να διαθέτει τον ελεγκτικό μηχανισμό που είχε στη διάθεση του πριν από χρόνια.

Τι αλλάζει στη διαδικασία ελέγχου και εντοπισμού στα μελανά σημεία του ευρύτερου χώρου Υγείας;

Για τον εντοπισμό στα «κακώς κείμενα» υπάρχει μια σειρά από διάφορες ενέργειες και παρεμβάσεις που είναι σε εξέλιξη και αφορούν τόσο στην καταστολή όσο και στην αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών. Και βέβαια όλες οι παρεμβάσεις γίνονται με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων. Για παράδειγμα, άμεσα θα ενεργοποιήσουμε το Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (ΣΗΠ) για τα φάρμακα υψηλού κόστους.
Στόχος μας είναι να απλουστευθούν και να γίνουν περισσότερο αποτελεσματικές όλες οι διαδικασίες. Μέχρι πρότινος, είχαμε 8 Επιτροπές εγκρίσεων. Τώρα θα υπάρχει μια ενιαία Επιτροπή, η οποία όμως θα είναι ηλεκτρονική και θα μπορεί για παράδειγμα ο γιατρός της Αλεξανδρούπολης να εγκρίνει ή να απορρίπτει ένα αίτημα για φάρμακο που γίνεται στην Κρήτη.
Πλέον ο ασθενής δεν χρειάζεται να πάει στην Επιτροπή, να κλείσει ραντεβού. Συνεπώς, βελτιώνουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον πολίτη και λειτουργούμε σε ένα πλαίσιο που ονομάζουμε «ενιαία κρίση».

Healthpharma

Γυρίζοντας σελίδα, ποια η θέση σας για τη χαμηλή ανταπόκριση στην πρόσκληση των Οικογενειακών Γιατρών; Ποια η επόμενη δράση;

Ο Οργανισμός καλείται να εφαρμόσει το Νόμο 4486/2017, μέσω των συμβάσεων με τους οικογενειακούς ιατρούς. Το συγκεκριμένο εγχείρημα προϋποθέτει εκτός του κανονιστικού πλαισίου, που ρυθμίζεται με τη συμβασιοποίηση κι ένα consensus αμοιβαίας εμπιστοσύνης, που καθιστά Επαγγελματίες Υγείας και Πολιτεία, συνυπεύθυνους για την υγεία των Πολιτών.

Πράγματι, η ανταπόκριση των ιατρών δεν ήταν η αναμενόμενη για την κάλυψη των θέσεων. Το υπουργείο Υγείας και ο γενικός γραμματέας για την ΠΦΣ αξιολόγησαν τα αποτελέσματα και εντός Ιουνίου θα υπάρξει νέα βελτιωμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία θα παραμείνει «ανοιχτή», δεν θα έχει χρονικό περιορισμό.

Healthpharma

Βρισκόμαστε περίπου στο ήμισυ της φετινής χρονιάς πώς θα χαρακτηρίζατε το χρονοδιάγραμμα των στόχων του ΕΟΠΥΥ ως προς την επίτευξη των δράσεων;

Οι στόχοι δεν τίθενται σε ετήσια βάση, είναι διαχρονικοί. Με την ανάληψη των καθηκόντων μου στη θέση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ, καταθέσαμε ένα αναλυτικό action plan στο υπουργείο Υγείας, το οποίο επικαιροποιηθεί τουλάχιστον 3 φορές. Και προχωράμε σύμφωνα με το συγκεκριμένο πλάνο.
Αντιλαμβάνεστε ωστόσο, ότι οι παρεμβάσεις δεν μπορούν να γίνουν αυτόματα και όλες μαζί. Παραλάβαμε έναν Οργανισμό που χρωστούσε 2 δισ. ευρώ και τώρα οι οφειλές του είναι μικρότερες από 400 εκατ. ευρώ, έως το τέλος Απριλίου και μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου, δηλαδή σε ένα μήνα, το ποσό αυτό θα κυμαίνεται σε ένα ελαστικό όριο των 250 εκατ. ευρώ. Ένα ποσό για το οποίο δεν είναι υπεύθυνος ο Οργανισμός, υπό την έννοια ότι ορισμένοι πάροχοι δεν έχουν φορολογικές ενημερότητες, κάποιοι βρίσκονται σε ένσταση, κτλ. και δεν μπορούν να πληρωθούν.
Παράλληλα, με την απομείωση των ληξιπρόθεσμων, έχουμε επιτύχει οι τρέχουσες πληρωμές να γίνονται ταχύτερα. Αυτή τη στιγμή πληρώνουμε στις 90 ημέρες από την υποβολή και θέλουμε να φτάσουμε στις 60 ημέρες από τη δαπάνη. Εκτιμούμε λοιπόν πως μέχρι την 30η Ιουνίου θα είναι 60 ημέρες από την υποβολή της δαπάνης και μέχρι τέλος του χρόνου θα περιοριστεί στις 60 ημέρες από τη δαπάνη.

Rebate και clawback αποτελούν διαχρονικά το σημείο αντιπαράθεσης των ανθρώπων της αγοράς, δηλώνοντας ζημιωμένοι από τα εξοντωτικά μέτρα. Θα υπάρξει «διόρθωση»;

Healthpharma

Το clawback, εξ ορισμού είναι άδικο. Θεωρώ απόλυτα δίκαιο το rebate ως μεθοδολογία. Είναι λογικό όσο περισσότερο πουλάς σε όγκο, τόσο μεγαλύτερη έκπτωση και καλύτερη τιμή να επιτυγχάνεις. Το rebate είναι ένα είδος αυτόματης διαπραγμάτευσης. Γι’ αυτό και στο φάρμακο, στον ΕΟΠΥΥ επιδιώξαμε και συνδέσαμε τον όγκο με την έκπτωση.
Αναφορικά με το clawback, για τις δαπάνες που ελέγχει ο ΕΟΠΥΥ – από την στιγμή της γνωμάτευσης μέχρι τη στιγμή της εκτέλεσης – καταγράφεται σημαντική μείωση. Ενδεικτικά, την περίοδο 2015 – 2017, η μείωση στους ιδιώτες παρόχους έφτανε (σύγκριση α με β εξαμήνου) το 35% στο clawback.
Για το φάρμακο, ο Οργανισμός είναι ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας, ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει μια δαπάνη. Οι υπόλοιποι κρίκοι της αλυσίδας (συνταγογράφηση, τιμολόγηση, διαπραγμάτευση) αφορούν σε άλλους φορείς. Σε κάθε περίπτωση πάντως γίνεται προσπάθεια από το υπουργείο Υγείας να ελεγχθεί η φαρμακευτική δαπάνη. Στο πλαίσιο αυτό άλλωστε εντάσσεται και η πρόσφατη πρωτοβουλία του υπουργείου για τη συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής για τη Φαρμακευτική Πολιτική.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ