Κερδοφόρος παρά το δυσμενές περιβάλλον παραμένει ο κλάδος του φαρμάκου

  • Γράφει ο Κοσμάς Ζακυνθινός

Κερδοφόρος παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον παραμένει ο φαρμακευτικός κλάδος στη χώρα μας, καθώς οι πωλήσεις συνολικά 120 φαρμακευτικών επιχειρήσεων (εμπορικών και παραγωγικών), που εξετάζονται σε έρευνα της Direction Business Reports παρουσιάζουν μικρή πτώση 1,31% το 2016 σε σχέση με το 2015.

Συνολικά, 70 επιχειρήσεις πέτυχαν αύξηση του κύκλου εργασιών το 2016, ενώ 50 συνολικά επιχειρήσεις εμφάνισαν μειωμένα κέρδη κατά 41,67%.

Στις 95 κερδοφόρες επιχειρήσεις, οι 42 εξ’ αυτών του δείγματος κατέγραψαν αύξηση 35% στα συνολικά τους κέρδη, με τις 44 εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις να εμφανίζουν μείωση 36,67%. Συνολικά, 9 επιχειρήσεις πέρασαν από ζημιές σε κέρδη και 70 αύξησαν τον κύκλο εργασιών τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, Demo, Novartis, Βιανέξ, Pharmathen και Pfizer βρίσκονται στο Top 5 της κατάταξης με τα υψηλότερα κέρδη. Στις υπερ-αποδόσεις της χρονιά αξιοσημείωτη είναι η παρουσία της Bayer, με αύξηση κερδών κατά 363% και η Pfizer με ποσοστιαία μεταβολή 118,47%.

Όσον αφορά την κατάταξη βάσει κύκλου εργασιών, Novartis, Pfizer, Boehringer Ingelheim, Βιανέξ και MSD βρίσκονται στη «χρυσή» 5άδα της χρονιάς.

Αξιοσημείωτο είναι πως ο φαρμακευτικός κλάδος παραμένει κερδοφόρος, καθώς η πλειονότητα των επιχειρήσεων του κλάδου καταγράφει κερδοφορία (κέρδη προ φόρων).

Όπως επισημαίνει η έρευνα της Direction Business Reports, η παραγωγή και η διάθεση των φαρμακευτικών προϊόντων είναι ένας από τους πιο δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Η δύσκολη πορεία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία έτη και οι συνεχιζόμενες μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων είχαν σαν αποτέλεσμα τη μείωση της αξίας της αγοράς από το 2010 και μετά.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER 

Οι αποδόσεις του κλάδου
Από την ανάλυση του συνοπτικού ομαδοποιημένου ισολογισμού για τη διετία 2015-2016, ο οποίος συντάχθηκε βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος 120 φαρμακευτικών επιχειρήσεων (εμπορικών και παραγωγικών), προκύπτουν τα εξής: οι συνολικές πωλήσεις (κύκλος εργασιών) το 2016 σημείωσαν μικρή πτώση κατά 1,31% σε σχέση με το 2015 και διαμορφώθηκαν στα 4,506 δισ. ευρώ. Τα συνολικά μικτά κέρδη των επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 5,11% και ανήλθαν στα 1,394 δισ. ευρώ το 2016.

Τα συνολικά κέρδη προ φόρων παρουσίασαν πτώση κατά 13,15%, και ανήλθαν στα 161,20 εκατ. ευρώ το 2016. Να σημειωθεί ότι από τις 120 υπό εξέταση εταιρείες οι 95 (ως ποσοστό 79,17%) παρουσίασαν κερδοφορία (κέρδη προ φόρων) το 2016. Οι επιχειρήσεις του δείγματος είχαν συνολικό μετοχικό κεφάλαιο 1,066 δισ. ευρώ (+2,24% σε σχέση με το 2015) και συνολικά ίδια κεφάλαια ύψους 1,584 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,72% σε σχέση με το 2015.

Οι συνολικές υποχρεώσεις (μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες) ανήλθαν στα 3,061 δισ. ευρώ για το 2016 (- 6,32% σε σχέση με το 2015). Το γενικό σύνολο ενεργητικού το 2016 μειώθηκε κατά 3,12% σε σχέση με το 2015 και ανήλθε στα 4,645 δισ. ευρώ. Το μικτό περιθώριο κέρδους για το 2016 διαμορφώθηκε στο 30,93% και οι εταιρείες εργάστηκαν με καθαρό περιθώριο κέρδους 3,58%. Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (ROE) για το 2016 διαμορφώθηκε στο 10,17% και η σχέση ξένων προ ίδια κεφάλαια στο 1,93.

Τα στοιχεία προέρχονται από την επιχειρηματική ενότητα Med & Health Business, η οποία περιλαμβάνεται στην έκδοση Οι ισχυροί της Ελληνικής Οικονομίας, που κυκλοφορεί από την Direction Business Network.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ